4 Αὐγούστου

0804

4 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

   Ο γιοι πτ Παδες ν φέσ Μαξιµιλιανός, ξακουστοδιανός, αµβιλίχος,

Μαρτινιανός, Διονύσιος, ντωννος (κάτ΄ λλους ωάννης) κα Κωνσταντνος

     σία Εδοκία κα νακοµιδ τν λειψάνων της

●     γιος Θαλουλ

     γκαίνια το ερο Ναο το Σωτρος Χριστο τς ερς Μονς

Παντοκράτορος στν Κωνσταντινούπολη

     γκαίνια ερο Ναο γίου Προκοπίου

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

Ογιοι πτ Παδες ν φέσ

   Μαξιµιλιανός, ξακουστοδιανός, αµβιλίχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, ντωννος (κάτ΄ λλους ωάννης) κα Κωνσταντνος Στ µέσα το 3ου αἰῶνα µ.Χ., ταν ατοκράτωρ Δέκιος ναψε τ καµίνι τν διωγµν κα χωρς καµι διάκριση βασάνιζε κα σκότωνε νέους κα γέρους, τότε κα πτ παδες, Μαξιµιλιανός, ξακουστοδιανός, αµβιλίχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, ντωννος κα Κωνσταντνος, γι ν µν ρνηθον τν πίστη τους, φο διαµοίρασαν τ πάρχοντά τους στος φτωχούς, φυγαν π τν πόλη κα κρύφτηκαν σ κάποια σπηλιά, µέχρι ν πάψει διωγµός. πειδή, µως, κίνδυνος λοένα κα πλησίαζε στν κρυψνα τους, προσευχήθηκαν λη τν νύκτα ν πάρει Θες τς ψυχές τους, χωρς ν πέσουν στ χέρια το Δεκίου. Θες κουσε τν δέησή τους, κα τ πρω κοιµήθηκαν χωρς ν ξυπνήσουν. Μετ 194 χρόνια, π Θεοδοσίου το Μικρο, στν φεσο κάποια αρεση διακήρυττε τι δν πάρχει νάσταση νεκρν. κείνη, λοιπόν, τν ποχή, κάποιο παιδ στν γορ τς φέσου ψώνισε ψωµ µ τ νόµισµα τς ποχς το Δεκίου. Ατ προκάλεσε κπληξη. Πραν, λοιπν τ παιδ κα τ νέκριναν. Κατόπιν, πγαν στ σπηλι κα βρκαν ζωνταν κα τ πόλοιπα παιδιά. Τότε λοι κατάλαβαν τι εναι θαµα Θεο, γι ν ποδειχθε τι «νάστασιν µέλλειν σεσθαι νεκρν, δικαίων τε κα δίκων». Δηλαδή, τι µέλλει ν γίνει νάσταση νεκρν, κα τν δικαίων κα τν δίκων.

 

σία Εδοκία κανακοµιδ τν λειψάνων της

Καταγόταν π τ µέρη τς νατολς. Σ µία µως κστρατεία τους ο Πέρσες αχµαλώτισαν κα ατν κα τν µετέφεραν στν Περσία. κε ποχρεώθηκε ν πηρετε τν οκογένεια νς ξιωµατικο. ζω ατ δν δυσαρέστησε τν Εδοκία. Πίστευε τι παντο, που κι ν τύχουµε, µποροµε ν χουµε µεγάλη ποστολ πρ το ργου το Θεο κα τς φελείας το πλησίον µας. τσι, επειθής, πρόθυµη κα διακριτικ καθς ταν, λλ κα µ πολλ φρόνηση κα λεπτότητα, κατάφερε ατ αχµάλωτη ν αχµαλωτίσει τος κυρίους της. Τν γάπησαν λοι κα γιναν χριστιανοί. Κατόπιν, µ πυρνα τ σπίτι το ξιωµατικο, κατάφεραν ν κχριστιανίσουν πολλς Περσίδες κα Πέρσες. Τ γεγονότα µως ατ φτασαν στ΄ ατι τν ρχόντων, πο ξοργισµένοι συνέλαβαν τν Εδοκία κα τν µαστίγωσαν λύπητα. τσι πληγωµένη τν ριξαν στ φυλακή. λλ µετ δυ µνες τν βγαλαν, σχισαν τς σάρκες της µ κανθωτ ραβδιά, τρύπησαν τ σµα της µ µυτερ καλάµια κα κατόπιν σφιξαν τόσο τ σµα της µ σχοινιά, στε πολλ κόκκαλά της σπασαν. λλ΄ πειδ Εδοκία µ γενναο φρόνηµα ξακολουθοσε ν µολογε τν Χριστό, τν ποκεφάλισαν, γι νά λάβει τσι τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου. Σ. Εστρατιάδης µως, χει λλη ποψη γι τ Συναξάρι ατ κα λέει τ ξς: «ν τ Συναξαριστ το Νικοδήµου γίνεται σύγχυσις τς νακοµιδς τν λειψάνων τς µάρτυρος ταύτης, τς ορταζόµενης τν 1η Μαρτίου, πρς λλην µώνυµον µάρτυρα τς 4ης Αγούστου, τι περ τς νωτέρω πρώην πόρνης κα ετα σιοµάρτυρος Εδοκίας λόγος τς νακοµιδς, µαρτυρε ρχαος Παρισινς Κδιξ 13, στις ν φ. 356α περ τς ορτς τν ν φέσ πτ παίδων κα τς νωτέρω µάρτυρος Εδοκίας τατα σηµειο: στεον τι τιν τν Τυπικν κατ ταύτην τν µέραν (γουν τν 4ην Αγούστου) ορτάζουσι τος γίους τούτους (πτ παίδας)· τερα δ κατ τν β´ µέραν το µηνός· κατ δ ταύτην τν γίαν σιοµάρτυρα Εδοκίαν, ς κολουθία ψάλλεται τν α΄ το Μαρτίου µηνός, εγε στν ατη κα οχ τέρα· πε τς µάρτυρος κολουθία ταύτην εναι παρίστησιν µες δ τ πλείονι τν ψήφων νικώµενοι, νταθα τος γίους πτ παίδας τεθείκαµεν ναποµένει δ ες τν διάκρισιν». Πράγµατι δ ες τν γίαν Εδοκίαν κολουθία τς νακοµιδς τν λειψάνων, σωζόµενη ες τος Λαυριωτικος Κώδικας Δ 17 φ. 31 κα Δ 14 κα ες τν Παρισινν 1575 φ. 186α το Θεοφάνους ποίηµα, ναφέρεται ες τν πρώην πόρνην Εδοκίαν (της 1ης Μαρτίου) κα οχ ες τν νωτέρω τς 4ης Αγούστου, ς τν µνήµην κα τν νακοµιδν συγχρόνως ναγράφει Νικόδηµος. Φρον, τι Εδοκία ατ το Νικόδηµου εναι φανταστικν πρόσωπον, κλαµβανόµενη ντ τς µάρτυρος ας, τν ποίαν πολλο Συναξαριστα κατ τν µέραν ταύτην σηµειοσιν, τις χει κα τ ατ παραλλάκτως πόµνηµα· φαίνεται τι ντιγραφες τ νοµα α θεώρησε κέφαλον κα συνεπλήρωσε ατ δι τς προσθήκης τν πέντε πρώτων γραµµάτων Εδοκ. τ κα πιθανότερον πειδ κατ τν µέραν ταύτην µνεία γίνεται το νόµατος τς Εδοκίας δι τν νακοµιδν ατς, κα µνεία τς µάρτυρος ας, τ συναξάριον τς τελευταίας ταύτης πεδόθη κ συγχύσεως ες τν Εδοκίαν κα οτω προλθε νέα µάρτυς νύπαρκτος Εδοκία· διότι δν ξηγεται λλως τ κοινν Συναξάριον τς ας τν Συναξαριστν κα τς Εδοκίας το Νικόδηµου. (Πρβλ. Συναξαριστν Delehaye, σ. 868, 38 κα Νικόδηµου, σ. 235-236, πριλίου 4).

 

γιος Θαλουλ

Μαρτύρησε, φο τν κρέµασαν σ µία µηλιά. γκαίνια το ερο Ναο το Σωτρος Χριστο τς ερς Μονς Παντοκράτορος στν Κωνσταντινούπολη γκαίνια ερο Ναο γίου Προκοπίου