Θαυμαστὰ «σημεῖα»

      Ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ πρακτορεῖο ἐκκλη­σιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» πλη­ρο­φο­ρηθήκαμε γιὰ δύο θαυμαστὰ γεγο­νότα ποὺ συνέβησαν τὴν ἴδια μέρα (21-8-14) σὲ ...
      Περισσότερα

      1 2 3 4 6