28 Αὐγούστου

0828

28 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Μωϋσς Αθίοπας

     Ο γιοι Διοµήδης κα Λαυρέντιος

●     Δίκαιος βασιλις ζεκίας

     γία ννα θυγατέρα το Φανουήλ

     Ο γιοι 33 Μάρτυρες π τν ράκλεια

●     γιος Δάµων εροµάρτυρας

 

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

σιος Μωϋσς Αθίοπας

σιος Μωϋσς ζησε στν Αγυπτο κα στν ρχ ταν λστής. λλ τ φς τς γνώσης κα τς µετάνοιας δν ργησε ν φωτίσει τ δρόµο του. µεγάλη πιείκεια πο δειξε πρς ατν κάποιος χριστιανός, ν ατς τν εχε βλάψει, πέφερε στν Μωϋσ ψυχικ νακαίνιση. Πίστεψε, γινε χριστιανς κα κατόπιν µοναχός. γωνίστηκε σκληρ µέσα στν ρηµο κα πέκτησε µεγάλη πνευµατικ σύνεση κα ρετή. φήµη του φερνε στ ρηµητήριό του πολλος χριστιανούς, πο κουγαν µ δέος τν διδασκαλία του κατ τς περηφάνειας κα τς κατάκρισης. Εµαι, λεγε, χειρότερος τν µαρτωλν. Τ περασµένα µας µαρτήµατα πρέπει ν τ χουµε πάντα µπροστά µας κα ν λυπούµαστε γι᾿ ατά. Ατ εναι καλύτερη µέθοδος γι ν φυλάξουµε τν αυτό µας µ τν βοήθεια το Θεο σφαλ. ν νοµίσουµε τι εµαστε πνευµατικ ρθιοι, τότε κριβς εναι µεγάλος κίνδυνος µήπως πέσουµε. Γι ν µ φοβόµαστε τ Θεό, φείλουµε ν φοβόµαστε πολ τν αυτό µας, δηλαδ τς δυναµίες κα τ πάθη µας. Μ τέτοια γία ζωή, Μωϋσς φθασε στ 75ο τος τς λικίας του. σπου ξαφνικά, εδωλολάτρες λστς εσέβαλαν στ σπήλαιό του κα τν σκότωσαν µ µαχαίρια. (Σύµφωνα µως µ τν Συναξαριακ πηγ το γίου Νικόδηµου, γιος Μωϋσς πεβίωσε ερηνικά).

 

Ογιοι Διοµήδης κα Λαυρέντιος

Μαρτύρησαν, φο τος θανάτωσαν µ βέλη, δεµένους σ΄ να πλάτανο.

 

Δίκαιος βασιλις ζεκίας

ταν γις το ποστάτη βασιλι το ούδα χαζ, πο µ τόση µανία ποστήριζε τν λατρεία τν εδώλων. λλ π΄ ατν τν γκαθιά, πέτρεψε Θες κα βγκε λουλούδι. Διότι γις κα διάδοχός του κολούθησε δρόµο ντελς ντίθετο π τν πατρικό. Καταπολέµησε τν εδωλολατρία, δωσε στ γιορτ το ουδαϊκο Πάσχα περισσότερη µεγαλοπρέπεια, κα ποστήριξε µ τ προσωπικό του παράδειγµα κα τ βασιλικό του κρος τν λατρεία το ληθινο Θεο. Κα Θες µως, βοήθησε τν κλεκτό του βασιλι σ΄ λα τ ργα του. τσι ζεκίας, χι µόνο τος Φιλισταίους κατόρθωσε ν νικήσει, λλ κα τ ζυγ τν σσυρίων ποτίναξε, κατατροπώνοντας τ βασιλιά τους Σεναχιρεµ σ κάποια κστρατεία του. Συµβούλους στ δηµόσια ζωή του ζεκίας, εχε τος προφτες σαΐα κα Μιχαία. πίσης, ποστήριξε τν γεωργία κα τ µπόριο, χύρωσε τν ερουσαλήµ, µπλούτισε τ πόσιµο νερό της, φερε σ νθηρότατη θέση τ βασιλικ θησαυρό, δηλαδ τ δηµόσιο ταµεο, κα στόλισε λαµπρ τν να τς ερουσαλήµ. λλ στν ζεκία φείλεται κα σύσταση πιτροπς, πο συνάθροισε τ διάφορα µνηµεα τς ουδαϊκς θνικς γραµµατολογίας. ζεκίας πέθανε τ 696 π.Χ. κα τάφηκε µ µεγάλη ποµπ στν ψηλότερο τάφο τν υἱῶν το Δαβίδ. Διότι πρξε καλύτερος, µοναδικ καλύτερος, π λους τους βασιλες το ούδα.

 

γία ννα θυγατέρα το Φανουήλ

Βλέπε βιογραφικό της σηµείωµα στς 3 Φεβρουαρίου, που κα κυρίως µνήµη της.

 

Ογιοι 33 Μάρτυρες π τν ράκλεια

Μαρτύρησαν δι πυρός.

 

γιος Δάµων εροµάρτυρας

γνωστος στος Συναξαριστς κα τ Μηναα. µνήµη του ναγράφεται στ Σιναϊτικ Κώδικα 631, που πάρχουν κα δυ Στιχηρ (τροπάρια) στν γιο Δάµωνα.