30 Ἰουλίου

0730

30 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

     Ο γιοι Σίλας, Σιλουανός, παινετός, Κρήσκης κα νδρόνικος ο πόστολοι

     γία ουλίττη π τν Καισάρεια

 

Ογιοι Σίλας, Σιλουανός, παινετός, Κρήσκης κανδρόνικος οπόστολοι

λοι ο γιοι ατο ταν π τος βδοµήκοντα µαθητς το Κυρίου κα λοι πηρέτησαν τ Εαγγέλιο το Χριστο «ν κόπ κα µόχθω, ν γρυπνίαις πολλάκις, ν λιµ κα δίψει, ν νηστείαις πολλάκις, ν ψύχει κα γυµνότητι». Δηλαδή, πηρέτησαν τν Κύριο µ κόπο κα µόχθο, µ γρυπνίες πολλς φορές, µ πείνα κα δίψα στς µακρινς δοιπορίες, µ νηστεες, µ ψχος κα γυµνότητα. Πράγµατι, µν Σίλας στος Φιλίππους τς Μακεδονίας, χτυπήθηκε κα φυλακίστηκε µαζ µ τν Παλο (Πράξ. ιστ´ 25-39). Κα φο πειτα κολούθησε τν Παλο σ πολλς περιοδεες του, γινε πίσκοπος Κορίνθου. δ Κρήσκης µόχθησε σν πίσκοπος Καρχηδόνος. Σιλουανός, σν πίσκοπος Θεσσαλονίκης, που κανε πολλος γνες κα πέστη πολλ βάσανα γι τν διάδοση το Εαγγελίου. Μ τν διο τρόπο γωνίστηκε κα παινετός, σν πίσκοπος Καρθαγένης. λλ κα γιος νδρόνικος µ τος διους κόπους κα στερήσεις γωνίστηκε γι τν πίστη στ Εαγγέλιο το Κυρίου µας ησο Χριστο.

 

γία ουλίττη π τν Καισάρεια

γία ουλίττη ζησε στν Καισάρεια τς Καππαδοκίας, στ χρόνια το Μεγάλου Βασιλείου, ποος τρεφε µεγάλη πόληψη πρς ατή, λόγω τς εσέβειας κα τν πολλν ρετν της. ουλίττη εχε µεγάλη περιουσία κα πολεµήθηκε π κάποιο πλεονέκτη κα ρπαγα σχυρό, πο τν µπλεξε σ δίκες κα κίνησε ναντίον της ψευδοµάρτυρες. ουλίττη παρακάλεσε τν Μέγα Βασίλειο ν τν προστατέψει. Ατός, γνωρίζοντας τ δίκιο της, δέχτηκε κα γραψε στν Παλλάδιο, νδρα χρηστ κα θεοφοβούµενο, ν συνηγορήσει πρ τς ουλίττης στν παρχο. Στν δια δ γράφει, γι ν τν νδυναµώσει, τι «δυνατς δ γιος (Θεός) διαγαγεν σε πάσης θλίψεως, µόνον ἐὰν ληθιν κα γνησί καρδί λπίσωµεν π᾿ ατόν». Τελικ ντίδικος τς ουλίττης, τν κατάγγειλε τι βριζε τπρ τς εδωλολατρίας- διατάγµατα το ουλιανο. ταν ρωτήθηκε γι᾿ ατ ουλίττη, πάντησε τι καταδικάζει τν εδωλολατρία κα καθκον της εναι ν νισχύει τος χριστιανος στν ληθιν πίστη. Γι τν µολογία της ατή, καταδικάστηκε κα ρίχτηκε στ φωτιά.