21 Ἰουλίου

0721

21 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Συµεν δι Χριστν σαλς (τρελός) κα ωάννης

     Ο γιοι Τρες Μάρτυρες ο ν Μελιτιν

     Ο γιοι οστος κα Ματθαος

●     γιος Εγένιος

     Ο γιοι Θεόδωρος κα Γεώργιος

     Ο γιοι Θεόφιλος, Τρόφιµος κα λλοι 13 Μάρτυρες

     Σύναξις τν γίων κακίου Μάρτυρος ν τ πτασκάλ, λευθερίου πλησίον

το Ξηρολόφου (σως το Κουβικουλαρίου) κα τς περαγίας Θεοτόκου ν

τος ρµατίου

●     γιος Παρθένιος πίσκοπος Ραδοβυσδίου (Νόµου ρτς)

●     σιος νούφριος σιωπηλς ν τ Σπηλαί (Ῥῶσος)

●     σιος Μανουήλ ατοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Βίκτωρ Στρατιώτης

●     γιος Μελέτιος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Συµεν δι Χριστν σαλς (τρελός) καωάννης

Ο γιοι ατο καταγόταν π τν δεσσα κα ζησαν στ χρόνια το βασιλι ουστίνου το νέου. ταν κα ο δυ εσεβες νέοι, συνδεδεµένοι µ δελφικ φιλία. Κάποτε λθαν στν ερουσαλµ ν προσκυνήσουν τος γίους Τόπους. Συγκινηµένοι, φησαν τς γκόσµιες πολαύσεις κα µειναν στ µον το γίου Γερασίµου, ταν γούµενος ταν σιος Νίκων. φο καρησαν µοναχοί, µετ πτ µέρες φυγαν π τν µον κα πγαν βαθει στν ρηµο, που 40 χρόνια πέρασαν σκληρ ζωή, µ προσευχς κα νηστεες. Κάποια µέρα, επε Συµεν στν ωάννη ν φήσουν τν ρηµο κα ν κηρύξουν τ Εαγγέλιο στος νθρώπους τν πόλεων, πενθυµίζοντάς του τ λόγο το ποστόλου Παύλου, «µηδες τ αυτο ζητείτω, λλ τ το τέρου καστος». ς µ ζητάει, δηλαδή, γωιστικ κανες ,τι το ρέσει ,τι τν συµφέρει, λλ ς ζητάει καθένας τ συµφέρον κα τν πνευµατικ φέλεια το λλου. µως ωάννης δν πείστηκε. λλ κα Συµεν δν ποχώρησε. τσι, φο ποχαιρέτησε τν πνευµατικό του δελφό, πγε στν ερουσαλήµ, που κήρυξε τ θεο λόγο κα φώτισε πολλος ουδαίους κα αρετικούς. Μ τν προσευχ δέ, θεράπευσε πολλος σθενες. πειτα πγε στν πατρίδα του δεσσα, που τόσο πολ φοσιώθηκε στ βοήθεια τν πασχόντων, στε πολλο τν λεγαν σαλό, δηλαδ τρελό. Τελικ πέθανε πολ φτωχς κα ταλαιπωρηµένος, φο εχε δώσει τ πάντα, προκειµένου ν βοηθήσει τος συνανθρώπους του. Ο γιοι Τρες Μάρτυρες ο ν ΜελιτινΜαρτύρησαν, φο τος συραν µέχρι θανάτου πάνω σ κοφτερς πέτρες. Ο γιοι οστος κα Ματθαος Ατο ο γιοι, µαζ µ τν Θεόφιλο κα τν Τρόφιµο (βλέπε βιογραφικό τους σηµείωµα παρακάτω), µαρτύρησαν π Διοκλητιανο. πειδ δν ρνήθηκαν τν Χριστό, λιθοβολήθηκαν, πληγώθηκαν, ρίχτηκαν στ φωτι κα στ τέλος τος ποκεφάλισαν.

 

γιος Εγένιος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

Ογιοι Θεόδωρος κα Γεώργιος

Δν γνωρίζουµε κανένα βιογραφικό τους στοιχεο, πλ ναφέρονται σν γιοι. Ο γιοι Θεόφιλος, Τρόφιµος κα λλοι 13 Μάρτυρες Ο γιοι ατοί, ζησαν στ χρόνια το ατοκράτορα Διοκλητιανο (284-304) κα διακρίθηκαν γι τ χριστιανικό τους θάῤῥος, στν διωγµ κατ τν χριστιανν. µειναν πιστο στν µολογία το Κυρίου µας ησο Χριστο, κα ποβλήθηκαν σ σειρ µαρτυρίων. Τος λιθοβόλησαν κα ξέσκισαν τς σάρκες τους µ σιδερένια ργανα. πειτα, καψαν τς πληγές τους µ ναµµένες λαµπάδες. πειδ µως ντεχε κόµα ζωή τους, κα τ στόµα τους παναλάµβανε τν χριστιανικ µολογία, τος ποκεφάλισαν.

 

Σύναξις τν γίων κακίου Μάρτυρος ν τπτασκάλ, λευθερίου πλησίον το Ξηρολόφου (σως το Κουβικουλαρίου) κα τς περαγίας Θεοτόκου ν τος ρµατίου

 

γιος Παρθένιος πίσκοπος Ραδοβυσδίου (Νόµου ρτς)

νεοφανς ατς γιος τς κκλησίας καταγόταν π τ χωρι Βατσουνι τς Θεσσαλίας. π µικρς εχε τν ερατικ κλίση κα πάξια δι τς θείας χάριτος, γινε πίσκοπος Ραδοβυσδίου. πρξε ριστος ποιµενάρχης κα δι τς θερµς του γάπης κα δι το γίου παραδείγµατός του, στήριζε τ ποίµνιό του σ κάθε του νάγκη. Τακτικ µάλιστα βγαινε στος γρος κα ελογοσε τ ζα τν κτηνοτρόφων. τσι σιακ κα δίκαια φο ζησε, παρέδωσε τν µακαρία ψυχή του στν Θε τν 21 ουλίου 1777. Κατ τν µέρα τς νακοµιδς τν γίων λειψάνων του, ατ εωδίαζαν οράνιο ρωµα. Μέρος π τ στ τν χεριν του, βρίσκεται στν ερ Μον Δουσίκου- Τρικάλων. Λέγεται τι γιος Παρθένιος πρξε διαίτερα θαυµατουργς στ θεραπεία σθενειν τν ζων.

 

σιος νούφριος σιωπηλς ν τ Σπηλαί (Ῥῶσος)

 

σιος Μανουήλ ατοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως

Ατς δι το γγελικο (µοναχικο) σχήµατος µετονοµάστηκε Ματθαος (1425). µνήµη του γνοεται π τν Συναξαριστν. π κάποιον γνωστο συντάχθηκε σ᾿ ατν κολουθία, πο δηµοσίευσε Λάµπρος στν Νέο λληνοµνήµονα, τ. ΙΔ´ (1917) σελ. 318-341, µαζ µ δυ κανόνες, λλ χωρς πόµνηµα (Βλέπε κα Γεδεν, Βυζαντ. ορτολόγιο, σελ. 219).

 

γιος Βίκτωρ Στρατιώτης

 

γιος Μελέτιος πίσκοπος Κίτρους, ν Θεσσαλονίκ, εροµάρτυρας καθνοµάρτυρας (+ 1821).