20 Ἰουλίου

0720

20 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Προφήτης λίας Θεσβίτης

     γκαίνια το Ναο το Τιµίου Προδρόµου τς Μονς Στουδίου

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Προφήτης λίας Θεσβίτης

προφήτης λίας ταν γις το Σωβκ κα καταγόταν π τν Θέσβη, γι᾿ ατ κα νοµάστηκε Θεσβίτης. Κατοικοσε στ γ Γαλαδ κα δρασε στ χρόνια του βασιλι χαάβ, 816 χρόνια πρ Χριστο. λίας πρξε προφήτης πολ δραστήριος, µ φλογερ ψυχ κα καρδι τολµηρή, ξιος ντιπρόσωπος το Θεο. Εναι ατς πο κατέβασε τρες φορς φωτι π τν ορανό, κάνοντας τος σραηλτες µ µία φων ν πον: «ληθς Κύριος Θεός, ατς Θεός». Δηλαδή, ληθινά! Κύριος, Θες το σραήλ, ατς εναι µόνος πραγµατικς κα ληθινς Θεός. λίας, πίσης, εναι κενος πο µ τν γλσσα του µπόδισε τν βροχ κα δν βρεξε ορανς τρισήµισυ χρόνια. Εναι κενος πο νάστησε τ νεκρ γι τς Σεραφθίας χήρας, κα κατέκαυσε τος κατ νθρώπους πο στειλε βασιλις χοζίας. Εναι κενος πο στ ρος Χωρβ εδε τ Θεό, σο εναι δυνατό, βέβαια, ν Τν δε νθρωπος. Εναι κενος πο σχισε τν ορδάνη ποταµ κα νελήφθη µ πύρινη µαξα στν ορανό. Τέλος, εναι κενος πο στ Μεταµόρφωση το Χριστο στάθηκε δίπλα Του µαζ µ τ Μωϋσ. λα ατ δείχνουν µ πόσο ζλο πηρέτησε προφήτης λίας τ θέληµα το Θεο. (Ν σηµειώσουµε, τι προφήτης λίας, εχε µαθητ τν προφήτη λισσαο).

 

γκαίνια το Ναο το Τιµίου Προδρόµου τς Μονς Στουδίου