6 Ἰουλίου

 

0706

6 Ἰουλίου

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Σισώης Μεγάλος

     γία Λουκία Παρθενοµάρτυς, γιος Ρξος Βικάριος κα πολλο λλοι πο

µαρτύρησαν στν Κοµπανία

     Ο γιοι 24 Μάρτυρες

●     σιος στεος πίσκοπος Δυῤῥαχίου

     Ο γιοι Φιλήµων, ρχιππος κα νήσιµος

●     γιος πολλώνιος

     Μετακοµιδ το ερο Λειψάνου το σίου Εδοκίµου

     γκαίνια Ναο εροµάρτυρος Στεφάνου

●     γιος λεξανδρίων

●     γιος πίµαχος

●     σιος Σισίνιος

●     γιος Κύριλλος σιοµάρτυρας π τν Θεσσαλονίκη

     Ερεσις τν τιµίων Λειψάνων τς γίας ουλιανς τς Παρθένου

●     γιος Βασίλειος

●       σιος Σισώης, Ῥῶσος (+ 18ος α.)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος Σισώης Μεγάλος

λαµψε µ τν πνευµατική του σύνεση, τν ταπεινοφροσύνη, τ φιλαδελφία κα τ νδιαφέρον του στ ν πιστρέψει κα να µόνο µαρτωλό. Μεταξ τν σκητν ναδείχτηκε νοµαστς κα µέγας, θλητς τς πρώτης γραµµς, τύπος γκράτειας, λλ κα ψυχ πο προσευχόταν γι δικαίους κα δίκους, πλούσιους κα φτωχούς, ρχοντες κα διτες, κληρικος κα λαϊκος κα γενικ γι λον τν κόσµο. Στ γ ταν, λλ᾿ ζωή του ταν οράνια. ψωµένος πάνω π τν σάρκα, πο χαλιναγωγοσε τέλεια µ τν χάρη το γίου Πνεύµατος κα τν θεία κοινωνία το σώµατος κα το αµατος το Χριστο. µνήµη του µένει πόδειγµα σ᾿ σους θέλουν τν σκητικ ζωή, γι ν εναι γνήσιοι κα πραγµατικο σκητές, χι µόνο µ τν ντοχ το σώµατος, λλ κα µ τν πνευµατικ ναγέννηση κα τν λάµψη τς ρετς. γία Λουκία Παρθενοµάρτυς, γιος Ρξος Βικάριος κα πολλο λλοι πο µαρτύρησαν στν Κοµπανία για Λούκια (διάφορη ατς τς 13ης Δεκεµβρίου), συνελήφθη π τν Ρξο Βικάριο, πο τν νάγκαζε ν θυσιάσει στ εδωλα κα ν᾿ ρνηθε τν Χριστό. Λούκια χι µόνο δν πείστηκε, λλ᾿ δήγησε στν πίστη το Χριστο τν Ρξο, π τν ποο ξιώθηκε µεγάλων τιµν κα γκαταστάθηκε σ᾿ να συχο σπίτι, που καταγινόταν µ τν προσευχ κα τν νηστεία. Παρακάλεσε δ τν Ρξο ν πάει στν Κοµπανία τς ταλίας κα ν µαρτυρήσει κε γι τν Χριστό. δ Ρξος, φο γκατέλειψε γυνακα, παιδιά, πλοτο κα λη τν κοσµικ δόξα, ναχώρησε µ τν γία. Στν πόλη ατ συνελήφθησαν κα ο δυό. Μπροστ στν γεµόνα µολόγησαν µ θάῤῥος τν Χριστ κα γι᾿ ατ ποκεφαλίστηκαν. Μαζί τους ποκεφαλίστηκαν κα πολλο λλοι γιοι Μάρτυρες.

 

Ογιοι 24 Μάρτυρες

Ατο ταν µεταξ τν πολλν, πο µαρτύρησαν δι ποκεφαλισµο, µαζ µ τν γία Λούκια κα τν γιο Ρξο. Τ νόµατά τους ταν τ ξς: νατόλιος, ντωννος, Λυκίας, Νέας, Σερνος, Διόδωρος, Δίων, πολλώνιος, παµος, Παππιανός, Κοττύιος, ρωνος, Παπικός, Σάτυρος, Βίκτωρ κα λλοι ννέα.

σιος στεος πίσκοπος Δυῤῥαχίου

σιος ατς ταν πίσκοπος Δυῤῥαχίου κα ζησε π βασιλέως Τραϊανο κα γεµόνος γρικόλα τ τος 98 µ.Χ. Συνελήφθη π τος εδωλολάτρες το Δυῤῥαχίου κα πειδ δν θυσίαζε στ εδωλα, δηγήθηκε στν γεµόνα γρικόλα, που τν δειραν µ µολύβδινα µοιώµατα χεριν κα τν µαστίγωσαν µ µαστίγια π νερα βοδιν. πειδ µως πέµενε στν πίστη το Χριστο, τν λειψαν µ µέλι κα τν σταύρωσαν σ καιρ καύσωνα, κοντ στ τεχος τς πόλης. κε πεσαν πάνω του νέφη µελισσν, που π τ πολλ τσιµπήµατα θανατώθηκε. Ο γιοι Φιλήµων, ρχιππος κα νήσιµος Τ νόµατά τους συµπίπτουν µ τ νόµατα λλων προσώπων πο συναντµε στν Καιν Διαθήκη. Εχαν κα ατο τν δια θερµ γάπη πρς τν Κύριό µας ησο Χριστ κα τέλεια φοσίωση πρς τ Εαγγέλιό Του. ταν, λοιπόν, διατάχθηκαν ν ρνηθον τ Χριστ κα ν θυσιάσουν στ εδωλα, κα ο τρες, µ µία φωνή, πάντησαν µ τ θεόπνευστα λόγια το ποστόλου Παύλου: «Οδες γρ µν αυτ ζ κα οδες αυτ ποθνήσκει· άν τε γρ ζµεν, τ Κυρί ζµεν, άν τε ποθνήσκωµεν, τ Κυρί ποθνήσκοµεν, άν τε ον ζµεν, άν τε ποθνήσκωµεν, το Κυρίου σµεν». Δηλαδή, κανες π µς πο πιστεύουµε δ ζε γι τν αυτό του κα κανες δν πεθαίνει γι τν αυτό του. Διότι κα ν ζοµε, ζοµε γι ν δουλεύουµε στν Κύριο, κα ν πεθαίνουµε, πεθαίνουµε ποτασσόµενοι στ θέληµα το Κυρίου. Κα ν, λοιπόν, ζοµε κα ν πεθαίνουµε, εµαστε κτµα το Κυρίου. Κάνοντας, λοιπόν, πράξη τ λόγια τους, πέθαναν κα ο τρες µε µαρτυρικ θάνατο. µν Φιλήµων µ σταύρωση, δ ρχιππος π τραύµατα, πο παθε συρόµενος πίσω π να γριο λογο, µέσα σ πέτρες κα γκάθια. νήσιµος ποκεφαλίσθηκε µ ξίφος. ( µνήµη του γίου Φιλήµονος, περιττς παναλαµβάνεται, π ρισµένους Συναξαριστς κα τν 6η ουνίου).

 

γιος πολλώνιος

Μαρτύρησε ς ξς: φο τν βαλαν µέσα σ᾿ να πλοο κατόπιν στ᾿ νοιχτά της θάλασσας, βαλαν φωτι στ πλοο µ ποτέλεσµα ν βρε τραγικ θάνατο κα πολλώνιος, πο πίτηδες τν εχαν βάλει µέσα σ᾿ ατό.

 

Μετακοµιδ τοερο Λειψάνου τοσίου Εδοκίµου

 

γκαίνια Ναοεροµάρτυρος Στεφάνου

Βλέπε σχετικς 5 ουλίου, γ. Στέφανος Μητροπολίτης Ρηγίου τς Καλαβρίας.

 

γιος λεξανδρίων

Μαρτύρησε ς ξς: φο τν δεσαν σ᾿ να τροχό, κατόπιν τν φησαν ν κυλήσει µ δύναµη σ µία µεγάλη κατηφορι κα τσι λεξανδρίων, πο ταν δεµένος στν τροχ βρκε τραγικ θάνατο.

 

γιος πίµαχος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

σιος Σισίνιος

 

γιος Κύριλλος σιοµάρτυρας, π τν Θεσσαλονίκη

γενναος σιοµάρτυρας το Χριστο Κύριλλος, γεννήθηκε στ Θεσσαλονίκη, στ χρόνια του Σουλτάνου Σουλεϊµάν. Ο γονες του νοµαζόταν Πέιος κα Παρασκευή. Κύριλλος, κατ κόσµον Κυριάκος, ταν ταν δέκα χρονν ο γονες του πέθαναν κα τσι µεινε ρφανός. π τν µάννα του εχε δυ θείους διαφορετικος στ θρήσκευµα. νας – ωάννης- ταν εσεβς χριστιανς κα λλος εχε γίνει µουσουλµάνος. δεύτερος κατάφερε κα πρε κοντά του τν Κυριάκο µ σκοπ ν τν ξισλαµίσει. λλ᾿ Θες ελόγησε κα Κυριάκος λθε σ παφ στ Θεσ/νίκη µ κάποιους γιορετες πατέρες, πο κατάφεραν ν τν πάρουν στ γιον ρος. κε, στ Μον Χιλιανδαρίου, Κυριάκος -14 χρονν – γινε µοναχς κα µετονοµάστηκε σ Κύριλλος. λλ πειδ ταν µικρς στν λικία κα δν πιτρεπόταν διαµονή του στ Μονή, τν πγαν ν διακονε σ διάφορα µετόχια της. κε µεινε κτ χρόνια κα κατόπιν πγε στ Θεσ/ νίκη, που συνάντησε τν εσεβ θεο το ωάννη. Κα σ κάποια στιγµή, ν συζητοσαν µ τν ξάδελφό του, γι το θείου το ωάννη, στ λιµάνι τς Θεσ/νίκης, συναντήθηκαν µ τν µουσουλµάνο θεο του. Τότε ατς τν συκοφάντησε στος Τούρκους, τι δθεν Κύριλλος ταν µωαµεθανς κα τώρα γινε Χριστιανός. µέσως τότε Κύριλλος δηγήθηκε στν δικαστή, που µ θάῤῥος µπροστά του µολόγησε τν Χριστό. Κα παρ τς κολακεες µεινε µετακίνητος στν πίστη του. Τότε τν δήγησαν στν ππόδροµο, που τν καψαν ζωνταν στς 6 ουλίου 1566. γιος ατς δν ναφέρεται στος Συναξαριστές.

 

Ερεσις τν τιµίων Λειψάνων τς γίας ουλιανς τς Παρθένου ναπαυοµένης ν τ Λαύρ τον Κιέβ Σπηλαίου (ωσίδα).

 

γιος Βασίλειος

Μαρτύρησε στ Σκυθούπολη µαζ µ λλους 69 χριστιανος (βλέπε 28 ουνίου).

 

σιος Σισώης, Ῥῶσος (+ 18ος α.)