30 Ἰουνίου

0630

30 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Σύναξις τν γίων 12 ποστόλων

●       γιος Φυγέλλος πόστολος π τος 70 (Ο΄)

●     γιος Μελίτων

●     γιος Πέτρος π τν Σινώπη

     Ο γιοι 1040 Μάρτυρες

●     γιος Μιχαλ Πακνανς

     Μνήµη τν γρίως σφαγιασθέντων π Κουρδικν ρδν

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Σύναξις τν γίων 12 ποστόλων

Ο πόστολοι το Χριστο θ ξεχωρίζουν µέσα στν στορία τς κκλησίας σν ο πέρλαµπροι στέρες πρώτου µεγέθους τς πνευµατικς ζως. Τν 30η ουνίου, κκλησία γιορτάζει τος δώδεκα ποστόλους πο ρχικ ξέλεξε Κύριος, πλν το ούδα σκαριώτη. Ατο εναι: Σίµωνας (Πέτρος), νδρέας, άκωβος, ωάννης, Φίλιππος, Θωµς, Βαρθολοµαος (Ναθαναήλ), Ματθαος, άκωβος το λφαίου, Σίµωνας Ζηλωτής, ούδας δελφς το ακώβου το µικρο κα Ματθίας, πο ξελέγη µέσα στ περο τς παραµονς τς Πεντηκοστς, σ ντικατάσταση το ούδα το σκαριώτη. Τ ζω το καθενς τν ποστόλων ατν, σκιαγραφοµε στς διαίτερες γιορτές τους. δ γίνεται πενθύµιση τς νότητας πο εχαν µεταξύ τους, λλ κα τς θικς τους, πο τόσο συνέβαλε στν πνευµατικ ν Χριστ ναγέννηση το κόσµου. χουµε, λοιπόν, χρέος κα µες ο γωνιζόµενοι χριστιανοί, ν κινούµαστε στ χνη τους κα µ θερµ ζλο γι τν διάδοση το σωτηριώδους µηνύµατος το Εαγγελίου, πο διέπνεε κι ατούς, ν γίνουµε µιµητές του ργου τους.

 

γιος Φυγέλλος πόστολος π τος 70 (Ο΄)

ναφέρεται µόνο στν Συναξαριστ το Delehaye µεταξ τν µνηµονευοµένων ποστόλων π τος 70 κα σηµειώνεται, τι «οτος φρονήσας τ το Σίµωνος γένετο πίσκοπος φέσου».

 

γιος Μελίτων

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Πέτρος π τν Σινώπη

Μαρτύρησε φο τν θανάτωσαν συρόµενο πάνω σ αχµηρς πέτρες. Ο γιοι 1040 Μάρτυρες γνωστοι στος Συναξαριστές. µνήµη τους, µαζ µ τος µάρτυρες Φωκ, Κόνωνα, Συµεν κα σαάκ, ναφέρεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο (σελ. 97).

 

Μνήµη τν γρίως σφαγιασθέντων π Κουρδικν ρδν ν τ νοµ Διαρβεκρ τς Μικρς σίας ρθοδόξων Χριστιανν παγοµένων ες τ Πατριαρχεον λεξανδρείας (+1896).