1 Ἰουλίου

0701

1 Ἰουλίου

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Κοσµς κα Δαµιανς ο νάργυροι

●     σιος Πέτρος το Πατρικίου ν τος Εάνδρου

     Ο γιοι 2000 Μάρτυρες

●     γιος Μαυρίκιος

     Ο γιοι 25 Μάρτυρες ο ν Νικοµηδεί

●     σιος Βασίλειος, κτήτορας τς Μονς Βαθέος Ρύακος

●     γιος Κωνσταντνος Θαυµατουργς κα ο σν ατ

●     σιος Λέων ρηµίτης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Κοσµς κα Δαµιανς ονάργυροι

ταν δέρφια κα καταγόταν π τν Ρώµη. Σπούδασαν κα ο δυ τν ατρικ κα ξάσκησαν ατ χι σν πικερδς πάγγελµα, λλ σν φιλανθρωπικ διακονία. Χρήµατα δν δέχονταν, οτε π φτωχό, λλ οτε κα π πλούσιο. Κυρίως, τρεχαν κα πρόσφεραν πρόθυµα τς πηρεσίες τους στος φτωχούς, παρ στος πλουσίους, διότι, πως λεγαν, µία καλύβα χει περισσότερη νάγκη π να παλάτι. λλ κα ταν θεράπευαν κάποιον σθεν πλούσιο κα ατς µ τν βία τος νάγκαζε ν δεχθον µοιβή, ατο το σηµείωναν τ νοµα νς φτωχο σθενος κα τν προέτρεπαν σ᾿ ατν ν δώσει τν µοιβή τους.

Θεός, µάλιστα, ελόγησε τν ατρική τους κα µ θαυµατουργικ δύναµη. Ατό, µως, κίνησε τ φθόνο τν λλων γιατρν, µ πρτο τ δάσκαλό τους, πο τος µισοσε πιπλέον, διότι ατο ταν χριστιανοί. Κάποια µέρα, λοιπόν, ν µάζευαν θεραπευτικ βότανα, τος δολοφόνησαν, φο τος σπρωξαν µ ρµ στν γκρεµό. Φάνηκε, τσι, καταστρεπτικ διοτέλεια τν συναδέλφων τους, κα ντίθετα πόση «φιλαδελφίαν νυπόκριτον», φιλαδελφία λεύθερη π κάθε προσποίηση κα ποκρισία, καλλιεργοσαν ο δυ γιοι νάργυροι.

 

σιος Πέτρος το Πατρικίου ν τος Εάνδρου

σιος Πέτρος, ζησε στ χρόνια τν ατοκρατόρων Κωνσταντίνου κα Ερήνης (780). πατέρας του νοµαζόταν Κωνσταντνος κα ταν Πατρίκιος κα στρατηγς το βασιλι. τσι Πέτρος εχε τν εχέρεια κα σπούδασε φιλοσοφία κα λλες πιστµες, στς καλύτερες σχολές. πειτα παντρεύτηκε, κα µετ τ θάνατο το πατέρα του, γινε Δοµέστικος τν σχολν κα Πατρίκιος. Τότε βασιλις ταν Νικηφόρος Α´. Σ κάποια µως ποτυχηµένη κστρατεία κατ τν Βουλγάρων, Πέτρος µαζ µ λλους 50 ρχοντες συνελήφθη. Κατόπιν λέγεται, τι το παρουσιάστηκε γιος ωάννης Εαγγελιστής, τν λευθέρωσε κα τν συνόδεψε µέχρι τν πατρίδα του. λλ᾿ Πέτρος καταφρόνησε τ το κόσµου, νέβηκε στν λυµπο κα γινε µοναχς κοντ στν σιο ωαννίκιο. Μετ 34 χρόνια, κα ταν πέθανε γιος γέροντάς του, πανλθε στν Κωνσταντινούπολη (847). κε, κοντ στ Να το Εάνδρου πο εχε κτίσει διος, κανε µία µικρ καλύβα. Μέσα σ᾿ ατν τν καλύβα, ζησε κτ χρόνια σκητικ κα θεάρεστα. Πέθανε ερηνικ τ τος 854.

 

Ογιοι 2000 Μάρτυρες

λοι µαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γιος Μαυρίκιος

Μλλον εναι διος µ᾿ ατν τς 27ης Δεκεµβρίου, βλέπε βιογραφία του τν µέρα ατή. (δ ρισµένοι Συναξαριστς ναφέρουν κα τν µνήµη κάποιας γίας πολλωνίας. Τέτοιο νοµα µως δν βρίσκουµε πουθενά). Ο γιοι 25 Μάρτυρες ο ν Νικοµηδεί λοι µαρτύρησαν δι πυρός.

 

σιος Βασίλειος, κτήτορας τς Μονς Βαθέος Ρύακος

σιος ατς καταγόταν π τν Καππαδοκία κα ζησε στ χρόνια του βασιλι Κωνσταντίνου το Πορφυρογέννητου (901-959), γιο το Λέοντα το Φιλοσόφου κα τς Ζως. κτισε τν Μον το Βαθέος Ρύακος στ Βιθυνικ κωµόπολη Τρίγλια κα διακρινόταν χι µόνο γι τν εσέβεια λλ κα γι τν παιδεία κα τν ζλο ν ξυπηρετε τν πίστη κα τν κκλησία. τσι, στ Μον πο δρυσε, πρξε κα διδάσκαλος τν προσερχόµενων εσεβν νέων, π τος ποίους πολλο ναδείχτηκαν στ διδασκαλία το λαο κα τν ριστη διοίκηση λλων µοναστηριν.

 

γιος Κωνσταντνος Θαυµατουργς κα ο σν ατ

γνωστος στος Συναξαριστές, λλ γνωστς σν µάρτυρας, πο µαρτύρησε στν Κύπρο. ταν κατ τν 12ο αἰῶνα (;) πέστρεφε π τος γίους Τόπους, γκαταστάθηκε σ κάποια Μον τς Κύπρου µαζ µ λλους 300 προσκυνητές. Ατς µως, µαζ µ λλους τρες µοναχούς, θανατώθηκε π τν Σαβίνο, διοικητ το νησιο, γι τν πίστη του στν Χριστό.

 

σιος Λέων ρηµίτης

ταν σκητής, πο ζοσε γυµνς λόγω αστηρς σκήσεως. πεβίωσε ερηνικά.