29 Ἰουνίου

0629

29 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο πρωτοκορυφαοι πόστολοι Πέτρος κα Παλος

     Μνήµη πάντων τν ν Λέσβ γίων

●       γιος Κύριλλος, µάρτυρας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ο πρωτοκορυφαοι πόστολοι Πέτρος κα Παλος

Πέτρος καταγόταν π τν Βηθσαϊδ τς Γαλιλαίας κα ταν γις το ων, δελφς το ποστόλου νδρέα το Πρωτοκλήτου κα ταν ψαράδες στ λίµνη Γενησαρέτ. Εχε νυµφευθε στν Καπερναούµ, που µενε οκογενειακά, µαζ µ τν πενθερά του. Ψαρς στ πάγγελµα, ταν τύπος αθόρµητος, ρµητικός, κα τν ζωή του κοντ στ Χριστ τν µαθαίνουµε π τ τέσσερα Εαγγέλια, ν τν ποστολική του δράση, π τς Πράξεις τν ποστόλων. γραψε κα δυ Καθολικς πιστολές, µέσα στς ποες, ν τί προτρέπει στος χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε· ντίδικος µν διάβολος ς λέων ρυόµενος περιπατε ζητν τίνα καταπί». Δηλαδ γκρατευθετε, γίνετε γρυπνοι κα προσεκτικοί. Διότι ντίπαλος κα κατήγορός σας διάβολος, σν λιοντάρι πο βρυχται, περιπατε µ µανία κα ζητάει ποιν ν τραβήξει µακρι π τν πίστη γι ν τν καταπιε. Μετ τν νάληψη το Κυρίου, Πέτρος, δίδαξε τ Εαγγέλιο στν ουδαία, στν ντιόχεια, στν Πόντο, στν Γαλατία, στν Καππαδοκία, στν σία κα τν Βιθυνία. Κατ τν παράδοση (πο σηµαίνει τι δν εναι πόλυτα στορικ διασταυρωµένο) φτασε µέχρι τν ώµη, που π Νέρωνος (54-68) πέστη µαρτυρικ θάνατο, φο τν σταύρωσαν χιαστί, µ τ κεφάλι πρς τ κάτω. δ Παλος γεννήθηκε στν Ταρσ τς Κιλικίας κα στν ρχ ταν σκληρς διώκτης το χριστιανισµο. µως, µ θαµα γνώρισε τ Χριστ κα γινε µεγαλύτερος κήρυκας το Εαγγελίου, θυσιάζοντας µάλιστα κα τν ζωή του γι᾿ ατό.νοµάστηκε πόστολος τν θνν, κα τν ζω µ τς περιπέτειές του θ τ δε κανείς, ν µελετήσει τς Πράξεις τν ποστόλων, λλ κα τς 14 πιστολές του στν Καιν Διαθήκη. Παλος θέλει κάθε χριστιανός, πως κα διος, ν ασθάνεται κα ν λέει: «ζ δ οκέτι γώ, ζ δ ν µο Χριστός». Δηλαδή, δ ζ πλέον γώ, παλαις νθρωπος, λλ ζε µέσα µου Χριστός. Κα κόµα, «τ πάντα κα ν πσι Χριστός». Ν διευθύνει, δηλαδή, λες τς κδηλώσεις τς νθρώπινης ζως µας Χριστός. πόστολος Παλος πέστη µαρτυρικ θάνατο (χωρς ατ ν εναι πόλυτα διασταυρωµένο) δι᾿ ποκεφαλισµο στ ώµη.

 

Μνήµη πάντων τν ν Λέσβγίων

 

γιος Κύριλλος, µάρτυρας