17 Ἰουνίου

0617

17 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Μανουήλ, Σαβλ κα σµαήλ

●     γιος σαυρος κα ο σν ατ Βασίλειος, ννοκέντιος, ρµείας, Φιλήκας κα

       Περεγρνος

●     σιος πάτιος ν ουφινιανας

●     γιος Φιλονείδης εροµάρτυρας πίσκοπος Κουρίου

●     σιος ωσφ ναχωρητής

●     σιος Πιώρ

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Μανουήλ, Σαβλ κασµαήλ

ταν κα ο τρες δέλφια π τν Περσία ( πατέρας τους ταν πυρολάτρης, ν µητέρα τους χριστιαν κα τος µετέδωσε τ χριστιανικ γωγή, ν τ χριστιανικ µόρφωση κάποιος ελαβς ερέας νόµατι Ενικος), κα εχαν λθει στν Κωνσταντινούπολη γι κάποια ποστολή. Κατ τ διάστηµα τς κε παραµονς τους, συνέβη ν δον στ Χαλκηδόνα τν ατοκράτορα ουλιανό, πο θυσίαζε στ εδωλα ν µέσ ποµπς. Τ θέαµα ατ τος λύπησε πολ κα ξέφρασαν τν δυσαρέσκειά τους γι τ κράτος, πο γέτης του γινόταν νοχος τέτοιας σέβειας. Κάποιοι καταδότες µως, πο τος κουσαν, τος κατάγγειλαν στν ουλιανό. Ατς διέταξε µέσως ο τρες Πέρσες ν᾿ ρνηθον τ Χριστό. λλ κα ατο µ τν σειρ τος ποκρίθηκαν, τι τος αυτούς τους πρ πολλο εχαν ρνηθε, κα γι τν ησο στν ποο εχαν παραδοµένη τν ψυχή τους, ταν τοιµοι ν χύσουν γι᾿ Ατν τ αµα τους. Τότε ρχισε βασανισµός τους. Διαπέρασαν τος στραγάλους τους µ µυτερ ντικείµενο, κα καψαν τς µασχάλες τους µ ναµµένες λαµπάδες. Κατόπιν τος ποκεφάλισαν. λλ᾿ θεία δίκη δν ργησε ν λθει. ταν µετ π λίγο ουλιανς ξεστράτευσε κατ τν Περσν, σ κάποια µάχη, πληρώνοντας γι τς µαρτίες του, πεσε νεκρς στ νθος τς λικίας του.

 

γιος σαυρος κα ο σν ατ Βασίλειος, ννοκέντιος, ρµείας, Φιλήκας κα Περεγρνος

λοι γωνίστηκαν γι τ Χριστ στν πολλωνία, ταν ατοκράτορας ταν Νουµεριανς (283-284 µ. Χ.). Ο τρες πρτοι ταν θηναοι κα σπάσθηκαν τν χριστιανικ πίστη πο µ τόση θερµότητα εχε κηρύξει π. Παλος στος ρχαίους θηναίους. φο συνδέθηκαν δελφικ ν Χριστ κα µ τος λλους τρες, λοι µαζ ταν πρότυπο φαρµογς τν ντολν το Κυρίου, δείχνοντας τσι τν µεγάλη γάπη τους σ᾿ Ατόν. λλωστε, διος Κύριος επε πς θέλει ν τν γαπον ατο πο τν κολουθον: «Ἐὰν γαπτε µε, τς ντολς τς µς τηρήσατε». Δηλαδή, ν µ γαπτε, τηρεστε τς ντολές µου κα δεξτε τσι τι γάπη σας γι µένα εναι ληθιν κα ελικρινής. ζωή, λοιπόν, τν ξι δελφικν φίλων, καταγγέλθηκε στν παρχο Τριπόντιο. Ατς µ κάθε τρόπο προσπάθησε ν τος κάνει ν θυσιάσουν στ εδωλα. Μάταια, µως. Ατο µολόγησαν Χριστν σταυρωµένον. Τότε τος πέβαλε σ µία σειρ π σκληρ βασανιστήρια. λλ µ θαυµαστ τρόπο µειναν βλαβες π ατ κα κατόρθωσαν ν φέρουν πολλος στ χριστιανικ πίστη. Τελικά τους ποκεφάλισαν.

 

σιος πάτιος ν ουφινιανας

Ατς πρξε στ χρόνια τν βασιλέων νωρίου κα ρκαδίου (395-480) κα γεννήθηκε στ Φρυγία. Δεκαοκτ χρονν φυγε π τν πατρίδα του κα πγε στ Θρκη, που γινε µοναχς κα σκήτευε σ κάποιο κοινόβιο. π τν Θρκη, µ δεια το γουµένου του πγε στ Χαλκηδόνα µ συνοδεία δυ λλων µοναχν κα κε βρκε τν Μον το ουφίνου κατοίκητη, ρηµη κα γρια. Τότε πάτιος, µαζ µ τος συνοδίτες του, τν καθάρισε π τ γκάθια κα τ τριβόλια, πο εχαν φυτρώσει π τν πολυκαιρία κα τν κανε κατοικήσιµη. Διότι π τν θάνατο το κτίτορα τς Μονς ουφίνου, ποος κα τάφηκε σ᾿ ατή, ο µοναχο γκατέλειψαν ατ κα τσι ρηµώθηκε. Στ Μον ατ πάτιος, µαζ µ λλους µοναχούς, πέρασε ρκετ χρόνια, ργαζόµενος κα τρεφόµενος π τ ργόχειρό του. λλ κατόπιν φυγε κα πγε πάλι στ προηγούµενο κοινόβιό του στ Θρκη. µως, ο µοναχοί της Μονς ουφίνου, λθαν τν ζήτησαν κα τελικ τν πραν στ Μονή τους σν γούµενο. τσι, φο ζησε µ σιότητα κα κανε ρκετ θαύµατα πεβίωσε ερηνικ σ βαθι γεράµατα. (Περιττς παναλαµβάνεται µνήµη του, π ρισµένους Συναξαριστές, κα τν 29η Μαΐου).

 

γιος Φιλονείδης εροµάρτυρας πίσκοπος Κουρίου

πρξε στ χρόνια το βασιλι Διοκλητιανο (284-304) κα ταν πίσκοπος Κουρίου, πόλη τς νότιας Κύπρου. Γι τν ποστολικό του ζλο συνελήφθη µαζ µ τρες λλους χριστιανος κα ίχτηκε στ φυλακή. ταν ο τρες συγκρατούµενοί του – ριστοκλής, Δηµητριανς κα θανάσιος (+ 23 ουνίου) -πέθαναν µαρτυρικά, νέο διάταγµα το βασιλι, προέτρεπε τος εδωλολάτρες ν τιµάζουν παρ φύση τ σώµατα τν χριστιανν. Τότε Φιλονείδης γι ν᾿ ποφύγει τν βέβαιη τίµωση, δεσε τ κεφάλι του, κάλυψε τ πρόσωπο µ τ οχο του κα πεσε πρς τ κάτω, π µέρος ψηλό. λλ πρν κόµα τ σµα του φτάσει κάτω στ γ, ψυχή του πέταξε στ χέρια το Θεο. Ο δ εδωλολάτρες, ταν βρκαν τ σµα του νεκρό, τ βαλαν µέσα σ᾿ να σάκκο κα τ πέταξαν στ θάλασσα.

πότε τ βρκαν στν παραλία ο πιστοί, τ παρέλαβαν κα τ θαψαν µ τιµές. Τ µαρτύριο το γίου ατο, συνέγραψε πίσκοπος ρίστων.

 

σιος ωσφ ναχωρητής

πρξε διάσηµος γι τν γκράτεια κα τν ταπεινοφροσύνη του. Γι ν ποφεύγει τος παίνους το κόσµου, ποσυρόταν µ τος µαθητές του κα προσευχόταν κα ψαλλε. Μ τέτοιο πνεµα ρετς, πεβίωσε ερηνικά. Γι᾿ ατν γράφει Εεργετινός.

 

σιος Πιώρ

βιογραφία του βρίσκεται στ Λαυσαϊκό. ταν σκητς Αγύπτιος, ποος ναχώρησε π τ σπίτι του στν ρηµο κα πρε τν πόφαση ν µ δε ποτ τος γονες κα συγγενες του. Μετ π πολλ χρόνια, δελφή του, γερόντισσα πιά, µαθε πς ζε κα παρακάλεσε ν τν δε µ τν µεσιτεία τν πατέρων τς Σκήτης. Τότε ββς Πιώρ, πγε στ σπίτι της, στάθηκε στν πόρτα, χωρς ν µπε µέσα στ σπίτι κα µ κλειστ τ µάτια του, συνοµίλησαν µ τν δελφή του. Κα χωρς ν τν δε καθόλου, φυγε πάλι στν ρηµο, που πεβίωσε ερηνικά.