16 Ἰουνίου

0616

16 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Τύχων Θαυµατουργς πίσκοπος

●     γιος Μρκος εροµάρτυρας πίσκοπος πολλωνιάδος

     Ο γιοι Πέντε Μάρτυρες ο ν Νικοµηδεί

     Ο γιοι 40 Μάρτυρες ο ωµαοι

     νακοµιδ Λειψάνων γίου Θεοδώρου το Συκεώτου

     Σύναξη τς Θεοτόκου «ν Διακονας»

●     γιος Μνηµόνιος πίσκοπος µαθοντος Κύπρου

●     γιος λαππας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Τύχων Θαυµατουργς πίσκοπος

ζησε στ χρόνια τν βασιλέων ρκαδίου κα νωρίου (400 µ.Χ.). Ο γονες του τν νέθρεψαν σύµφωνα µ τ διδάγµατα το Εαγγελίου, γι᾿ ατ κα ταν µεγάλωσε Τύχων διακρίθηκε γι τ ζλο του στ µελέτη τν Γραφν. πίσκοπος (µαθοντος Κύπρου) Μνηµόνιος τν χειροτόνησε διάκονο. λλ ρετ κα θέρµη το θείου κηρύγµατός του νέδειξαν τν Τύχωνα διάδοχο το Μνηµονίου. Σν πίσκοπος πιδόθηκε σ φιλανθρωπικ ργα, κα µ τ κήρυγµά του φερε στ χριστιανικ πίστη πολλος εδωλολάτρες, «κηρύσσων τν βασιλείαν το Θεο κα διδάσκων τ περ το Κυρίου ησο Χριστο µετ πάσης παῤῥησίας κωλύτως».Δηλαδή, κήρυττε σ΄ ατος τν βασιλεία το Θεο, πο θ κληρονοµήσουν ατο πο πιστεύουν µπρακτα στ Μεσσία ησο, κα δίδασκε σ΄ ατος τς λήθειες γι τ πρόσωπο το Χριστο µ φοβη παῤῥησία κα θάῤῥος, χωρς κανένα µπόδιο. Μάλιστα, Θες δωσε στν Τύχωνα κα θαυµατουργικ δύναµη. τσι, διδάσκοντας κα θαυµατουργώντας, σηµείωσε µεγάλη ποστολικ δράση. ποδήµησε στν Κύριο, γωνιζόµενος µέχρι τέλους.

 

γιος Μρκος εροµάρτυρας πίσκοπος πολλωνιάδος

Μαρτύρησε φο τν κρέµασαν νάποδα, δεσαν στ χέρια του γκόλιθους, κα κατόπιν τν φησαν ν αωρεται στ κενό. Ο γιοι Πέντε Μάρτυρες ο ν Νικοµηδεί Μαρτύρησαν δι ξίφους.Ο γιοι 40 Μάρτυρες ο ωµαοι Μαρτύρησαν δι πυρός. νακοµιδ Λειψάνων γίου Θεοδώρου το Συκεώτου Τ λείψανό του κατατέθηκε στ να το γίου Γεωργίου «ν τ Δευτέρ» στ Βυζάντιο. Σύναξη τς Θεοτόκου «ν Διακονας» Τ γεγονς κατ τν Συναξαριστ Delehaye «πέραν ν Εδοκιαναις».

 

γιος Μνηµόνιος πίσκοπος µαθοντος Κύπρου

Ατς χειροτόνησε διάκονο τν γιο Τύχωνα (βλέπε 16-6 στν ρχή). λλες πληροφορίες γι τν ζωή του δν χουµε, κτς το τι γίνεται ναφορ σ΄ ατν στ βιογραφία το γίου Τύχωνος.

 

γιος λαππας

γιος λαππας ναφέρεται πιγραµµατικ στ «Μικρν Εχολόγιον γιασµατάριον» κδοση ποστολικς Διακονίας 1959, χωρς λλες πληροφορίες. Πουθεν λλο δν ναφέρεται µνήµη του.