2 Ἰουνίου

0602

2 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Νικηφόρος µολογητς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

     Ο γιοι 38 Μάρτυρες

     γία Μητέρα κα τ για τρία παιδιά της

●     σιος ρασµος εροµάρτυρας

     Ο γιοι 20.000 Μάρτυρες

●     σιος Μαρνος Βαάνης

●     γιος ωάννης ν σπροκάστρ, Νεοµάρτυρας

●     γιος Δηµήτριος π τν Φιλαδέλφεια Νεοµάρτυρας

●     γιος Κωνσταντνος ξ γαρηνν

●     γιος Μεγαλοµάρτυς ωάννης Νέος πο µαρτύρησε στ Βελιγράδι (Ῥῶσος)

●     γιος λκιβιάδης ν Λουγδούν (+ 177)

●     γιος Λέανδρος µάρτυρας πειρώτης

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Νικηφόρος µολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Πατρίδα του Κωνσταντινούπολη (γεννήθηκε κε τ 758). Ο γονες του Θεόδωρος κα Εδοκία νκαν στν πίσηµη κα εγενικ κοινωνικ τάξη. διαίτερα πατέρας του διακρινόταν γι τν ελικριν φοσίωσή του στν ρθοδοξία. Γι᾿ ατ κα πέθανε ξόριστος στ Νίκαια π τν εκονοµάχο ατοκράτορα Κωνσταντνο Κοπρώνυµο. Στ χνάρια το πατέρα του βάδισε κα Νικηφόρος, ποος πέκτησε µεγάλη εσέβεια κα νάλογη ρθόδοξη παιδεία. Γι ρκετ χρόνο κανε ρχιγραµµατέας στ νάκτορα, λλ πειτα ποσύρθηκε σ να κτµα του, κοντ στ Βόσπορο, που φοσιώθηκε στ µελέτη κα τν σκηση. µως, βασιλις Νικηφόρος τν ποχρέωσε ν ναλάβει τν διεύθυνση το µεγάλου πτωχοκοµείου τς Κωνσταντινουπόλεως. Κα π τν θέση ατή, κρίθηκε κατάλληλος γι Πατριάρχης. φο σύντοµα πέρασε λους τος ερατικος βαθµούς, τν Κυριακή του Πάσχα (806 µ.Χ.) νέβηκε στν Πατριαρχικ θρόνο. λλ π δ ρχισε κα Γολγοθς το Νικηφόρου. δωσε σκληρος γνες γι τν διατήρηση τς τιµητικς προσκύνησης τν εκόνων µ τν λλοπρόσαλλη βασιλικ γεσία. πέστη πολλς ταλαιπωρίες κα διωγµούς. ννι χρόνια κανε στν Πατριαρχία κα δεκατρία στν ξορία. Τελικά, πολ ταλαιπωρηµένος, στς 2 ουνίου το 822 παρέδωσε τ πνεµα του στ Θεό, µετακίνητος στς πεποιθήσεις του, πως προστάζει τ γιο Θέληµά Του: «δραοι γίνεσθε, µετακίνητοι». Δηλαδή, γίνεσθε στερεο κα µετακίνητοι στν πίστη σας.

 

Ογιοι 38 Μάρτυρες

Μαρτύρησαν φο τος ριξαν µέσα στ λουτρ κα σφράγισαν τν πόρτα.

 

γία Μητέρα κα τγια τρία παιδιά της

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος ρασµος εροµάρτυρας

Καταγόταν π τν ντιόχεια τς Συρίας κα ζησε στ χρόνια τν ατοκρατόρων Διοκλητιανο κα Μαξιµιανο. γινε κληρικς (σως κα πίσκοπος) κα διέπρεψε στ µέριµνα πρ τν φτωχν κα στ κήρυγµα το εαγγελίου. π τν πόθο ν λκύσει σο γίνεται περισσότερες ψυχς στ ζωή του Χριστο πιδόθηκε σ κατάπαυστες περιοδεες, στ διάρκεια τν ποίων δίδασκε µ ζλο τ λόγο το Θεο, πο συνοδευόταν µ θαύµατα. Κάποτε εχε φτάσει στ σηµεριν χρίδα, που εδε ν κηδεύουν να παιδί. Τ θέαµα τν συγκίνησε, διότι πατέρας του τ εχε µονάκριβο κα θρηνοσε πολύ. Πλησίασε λοιπν τ φέρετρο, προσευχήθηκε, κα φο πιασε τ χέρι του τ νέστησε. Τ θαµα κατέπληξε τος παρευρισκόµενους, κα εχε σν ποτέλεσµα πολλο π᾿ ατούς, µαζ µ τ παιδ κα τν πατέρα, ν βαπτιστον χριστιανοί. Κατόπιν δήλωσε στν ατοκράτορα Μαξιµιανό, τι λλους θεούς, κτς π τν ληθιν Θε ησο Χριστό, δν γνωρίζει. Τότε ποβλήθηκε σ σκληρ µαρτύρια κα ίχτηκε στ φυλακή. ργότερα µως λευθερώθηκε κα ξακολούθησε τν ποστολική του διακονία, µέχρι τ βαθι γεράµατα. Πέθανε ερηνικ στν πόλη Χερµελία κα ξιώθηκε µάλιστα, ν δε πρν πεθάνει, σ ραµα, στεφάνι πέρλαµπρο πο κατέβαινε π τν οραν πρς ατόν.

 

Ογιοι 20.000 Μάρτυρες

λοι ατο ο γιοι, πίστεψαν δι το γίου ράσµου στν Χριστ κα µαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος Μαρνος Βαάνης

µνήµη του γνοεται π τος Συναξαριστς κα ναγράφεται π τν Γεδεν στ Βυζαντιν ορτολόγιο (σελ. 110). κε ναφέρεται τι γεννήθηκε στν Κωνσταντινούπολη π γονες πίσηµους, τν δρουγγάριο Νικηφόρο κα τν Μαρία. νατράφηκε µ εσέβεια στ Βιζύη τν Θρκης κα κάρη µοναχς π τν δελφό του Συµεών, κατεβαίνοντας π τν Κυµηνά. ταν εσεβής, λεήµων κα σκητικότατος. σιακ φο ζησε, πεβίωσε ερηνικ κα τ τίµιο λείψανό του κατατέθηκε στ Μον τς Θεοτόκου τς Κορώνης.

 

γιος ωάννης ν σπροκάστρ, Νεοµάρτυρας

Βλέπε βιογραφία του στς 12 ουνίου.

 

γιος Δηµήτριος π τν Φιλαδέλφεια, Νεοµάρτυρας

Γεννήθηκε στ Φιλαδέλφεια τς Μικρς σίας, π γένος πίσηµο, πατέρας του ταν ερέας κα νοµαζόταν Δόγκας. ταν πέθανε πατέρας του, µητέρα του ξακολούθησε ν τν νατρέφει ν παιδεί κα νουθεσί Κυρίου. Σεµνς κα ραος καθς ταν, κίνησε τν φθόνο τν Τούρκων, πο κµεταλλευόµενοι τ νεαρό της λικίας του – ταν 13 τν- τν ξισλάµισαν. Μπκε στν πηρεσία κάποιου προκρίτου Τούρκου τς Φιλαδέλφειας κα πόκτησε µέσα σ λίγο χρόνο µεγάλη περιουσία. Γι τν φήµη τς νδρείας του στος πολέµους µαζ µ τος Τούρκους, δέχτηκε τν πρόταση ν παντρευτε τν κόρη νς Τούρκου πισήµου. λλ λίγο πρν τ γάµο, ασθάνθηκε τύψεις συνειδήσεως γι τν ξώµοσή του κα τσι ποφάσισε ν πανέλθει στ χριστιανικ πίστη. Σ λικία λοιπν 25 τν, παρουσιάστηκε πίσηµα µπροστ στν Τορκο διοικητ κα παρουσία πολλν Τούρκων πισήµων, δήλωσε, τι θεωρε πάτη τν µωαµεθανικ θρησκεία κα γι᾿ ατ τν ρνεται κα ποδέχεται τν Χριστό. Τότε, λοι σοι ταν κε ρµησαν κα τν δειραν νελέητα κα µ διαταγ το διοικητ, τν φυλάκισαν. Κατ τν διάρκεια τς νύχτας, διοικητς στειλε εροδιδασκάλους, πο µ συµβουλς κα λλους τρόπους προσπάθησαν ν παναφέρουν τν Δηµήτριο στν µωαµεθανισµό.

Δηµήτριος ποθντας τ µαρτύριο µεινε µετάπειστος στν πόφασή του. διοικητής, πειδ δν θελε τν θάνατο το Δηµητρίου, τν ποφυλάκισε. Δηµήτριος µως, γι ν ξιλεωθε π τ µάρτηµα τς ποστασίας του, µπκε σ᾿ να καφενεο κα ρχισε ν λέγχει µπροστ σ πλθος Τούρκων, µία πρς µία τς πλάνες τς µωαµεθανικς θρησκείας. Κατόπιν βγαλε τ λευκ σαρίκι π τ κεφάλι κα τ πράσινο τούρκικο οχο του, κα τ ποδοπάτησε λέγοντας: «καθς καταπατ ατ πο εναι σηµάδια τς δικς σας πίστεως, τσι καταπατ κα τν πίστη κα τν νόµο σας κα ρνοµαι ατ κα τν ποστρέφοµαι». ξοργισµένοι ο Τορκοι π τ λόγια ατ το Δηµητρίου, ρµησαν πάνω του κα φο τν ριξαν στ δαφος, ρχισαν ν τν χτυπον µ πέτρες κα ξύλα. Ο Τορκοι νόµισαν τι ταν νεκρς κα ποφάσισαν ν τν ίξουν στ φωτιά. λλ᾿ Δηµήτριος συνλθε π τν λιποθυµία κα επε στος βασανιστς του «χω χρήµατα ν σς δώσω ν γοράσετε ξύλα ν µ κάψετε». κόµα πι ργισµένοι ο Τορκοι π τ λόγια ατά, ρχισαν ν τν χτυπον µ µαχαίρια, µέχρι πο µάρτυρας παρέδωσε τ πνεµα του τν 2α ουνίου 1657. Γεµάτοι θυµ ο Τορκοι, προσπάθησαν ν κάψουν τ λείψανο το µάρτυρα. πειδ µως δν τ κατάφεραν, τ διαµέλισαν χτυπντας το µ βαρι σίδερα.

 

γιος Κωνσταντνος ξ γαρηνν

Καταγόταν π Μουσουλµάνους γονες κα γεννήθηκε στ χωρι Ψιλοµέτωπο τς Μυτιλήνης. µαζ µ τν µητέρα κα τ᾿ δέλφια του λθε στ Μαγνησία κα ργότερα στ Σµύρνη, που βοηθοσε τ᾿ δέλφια του στ πωροπωλεο, πηγαίνοντας στ σπίτια τν εγενν ατ πο γόραζαν π τ µαγαζί τους. Πηγαίνοντας µως συχν στ Μητρόπολη τς Σµύρνης, κουγε κα µαθε τν λληνικ γλσσα κα τν χριστιανικ θρησκεία. φυγε λοιπόν, στ γιον ρος, λλ κανες δν τν δεχόταν. Τότε κε ξόριστος Πατριάρχης Γρηγόριος Ε´, στ Μ. Λαύρα, φο τν δοκίµασε τν βάπτισε χριστιαν στ Καυσοκαλύβια, µ τ νοµα Κωνσταντνος. Στ Σκήτη το Τιµίου Προδρόµου, προσκύνησε τ τίµια λείψανα τν νεοφανν µαρτύρων κα τν κατέλαβε πόθος ν µιµηθε τν πράξη τους. φο πέρασε µ νηστεία κα προσευχ κοντ σ πνευµατικό, ποφάσισε ν πάει στ Μαγνησία, γι ν βαπτίσει τν δελφή του χριστιανή. Μετ µως π συµβουλ τν Πατέρων, πέπλευσε π τ γιον ρος κα ποβιβάστηκε στς Κυδωνιές. κε ναγνωρίστηκε π κάποιο Τορκο κα δηγήθηκε στν γά. κε µολόγησε τν Χριστ κα πειτα φανέρωσε τν καταγωγή του. πότε φυλακίστηκε κα βασανίστηκε σκληρά. ταν τν νέκριναν πάλι, Κωνσταντνος κανε µπροστ τος τ σηµεο το Σταυρο, ποδεικνύοντας τσι τ µετάθετό της πίστεως του. Τότε ξαν τν φυλάκισαν κα τν βασάνισαν µ φρικτ τρόπο. λλ βλέποντας γεµόνας, τι κάθε προσπάθειά του πήγαινε χαµένη, τν στειλε στν Κωνσταντινούπολη. φο κα κε τν πέβαλαν σ σκληρ βασανιστήρια, τελικ τν παγχόνισαν στς 2 ουνίου 1819. Χειρόγραφη κολουθία του βρίσκεται στν Καλύβη το γίου ωάννη το Θεολόγου στ Καυσοκαλύβια κα στ Μον το γίου Παντελεήµονα στ γιον ρος.

 

γιος Μεγαλοµάρτυς ωάννης Νέος

πο µαρτύρησε στ Βελιγράδι (Ῥῶσος)

 

γιος λκιβιάδης ν Λουγδούν (+ 177)

σως εναι διος µ᾿ ατν τς 16ης Αγούστου.

 

γιος Λέανδρος µάρτυρας πειρώτης