1 Ἰουνίου

 0601

1 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος ουστνος πολογητς κα φιλόσοφος

     Ο γιοι οστος, ουστνος, Χαρίτων, Χαριτ παρθένος, Εέλπιστος, έραξ,

       Παΐων κα Λιβεριανός (κατ᾿ λλους Βαλλεριανός)

●     γιος Νέων

●     σιος Πύρρος πίσκοπος Παρθένος

●     γιος Φίρµος

●     γιος Γεράσιµος

●     γιος Θεσπέσιος

     Ο γιοι 10.000 Μάρτυρες

     Διήγηση φέλιµη κάποιου γεωργο Μετρίου νοµαζόµενου

   νάµνηση τς παλλαγς τς νήσου Λευκάδας π τν ἀῤῥώστια πανώλη, τ

       τος 1744

   Ο σιοι Διονύσιος Γλουσίας Θαυµατουργς κα γαπητς ν τ σπηλαί

     το ναργύρου ατρο

    

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος ουστνος πολογητς κα φιλόσοφος

π τος µεγαλύτερους διδασκάλους κα πολογητς τς κκλησίας ουστίνος, γεννήθηκε 100 χρόνια µετ τ Χριστ στ Συχµ τς Σαµάρειας. Ο γονες του ταν λληνες εδωλολάτρες (τν πατέρα του λεγαν Πρίσκο Βάκχιο), κα ατ τν θρησκεία κληρονόµησαν κα στ γιό τους, πο τν διέκρινε καταπληκτικ εφυΐα, λλ κα φιλοµάθεια. νήσυχο πνεµα καθς ταν ουστνος, γνώριζε λες τς γνωστς φιλοσοφίες τς ποχς του. στόσο, µως, καµι δν τν νέπαυε πλήρως, κα συνεχς ναζητοσε τ κάτι λλο, τ τέλειο. Θεός, βλέποντας τν γνότητα κα τν ελικριν πρόθεση τν φιλοσοφικν του ναζητήσεων, νταποκρίθηκε. Μία µέρα, καθς ουστνος βάδιζε κοντ στ θάλασσα, συνάντησε να γέροντα, πο ταν ριστα καταρτισµένος στν λήθεια τς γίας Γραφς. πακολούθησε διάλογος, κα π τν ουστνο φαρµόστηκε λόγος το Σοφο Σειράχ: «Λόγον σοφὸν ἐὰν ἀκούσει ἐπιστήµων, αἰνέσει αὐτὸν καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν προσθήσει». Δηλαδή, ὁ πραγµατικὰ συνετός, ἂν ἀκούσει κάποιο σοφὸ λόγο, θὰ τὸν ἐπαινέσει καὶ πάνω σ᾿ αὐτὸν θὰ προσθέσει καὶ ὁ ἴδιος κάποιον ἄλλον. Ἔτσι καὶ ἔγινε.

ουστνος, ναλύοντας τ λόγια του γέροντα, νακάλυψε τν λήθεια κα µ τ τάλαντο τς φιλοσοφίας πο εχε, ναδείχθηκε χι µόνο περασπιστς τς χριστιανικς πίστεως, λλ κα µάρτυρας, δίνοντας κι ατ τν ζωή του. ποκεφαλίστηκε στ ώµη, περ τ 165 µ.Χ., π βασιλείας Μάρκου Αρηλίου.

 

Ογιοι οστος, ουστνος, Χαρίτων, Χαριτώ παρθένος, Εέλπιστος, έραξ, Παΐων κα Λιβεριανός (κατ᾿λλους Βαλλεριανός)

λαβαν κα ο γιοι ατο τ µαρτυρικ στεφάνια, µαζ µ τν φιλόσοφο κα πολογητ ουστνο, στ διωγµ κατ τν χριστιανν π Μάρκου Αρηλίου. νκαν στν νδρεία φάλαγγα τν χριστιανν τς ώµης, που µόνο τ γνήσιο χριστιανικ θάῤῥος, µποροσε ν µ πτοεται π τν δύναµη τς εδωλολατρίας, πο ποστηριζόταν π τ νάκτορα κα τ στρατό. φο λοιπν πανειληµµένα µολόγησαν τ Χριστό, καταδικάστηκαν ν πεθάνουν µ ποκεφαλισµό. λοι πέστησαν τ µαρτύριο ατ τάραχοι κα χαρούµενοι, µ τν πεποίθηση τι τος περίµεναν τ θάνατα οράνια γαθά, πο δίνονται π τν οράνιο Πατέρα, σ᾿ λους σους ζησαν µ πίστη κα γάπη στ γ.

 

γιος Νέων

Μαρτύρησε δι ξίφους.

σιος Πύρρος πίσκοπος Παρθένος

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Φίρµος

ζησε στ χρόνια το βασιλι Μαξιµιανο, τ τος 299. Συνελήφθη διότι µολογοσε τν Χριστ κα δηγήθηκε στν Μάγο (σως τ κύριο νοµα το γεµόνα), κα πειδ δν πείστηκε ν θυσιάσει στ εδωλα, πρτα τν γύµνωσαν κα τν µαστίγωσαν µ µαστίγια π νερα βοδιν, πειτα τν κρέµασαν κα ξέσχισαν τς σάρκες του κα µ ξυράφι κοψαν τν άχη του. Κατόπιν ξάρθρωσαν τ µέλη του κα κατέσφαξαν µ µαχαίρια τν κοιλιά του, τ πόδια κα τ χέρια του. πειδ µως Φίρµος παρέµεινε σταθερς στ χριστιανική του πίστη τν ποκεφάλισαν.

 

γιος Γεράσιµος

γνωστος στος Συναξαριστές. µνήµη του ναφέρεται στν π᾿ ριθµ. 53 Κώδικα τς Μονς Βλατέων. Καµία λλη πληροφορία δν χουµε γι τν ζω το γίου ατο.

 

γιος Θεσπέσιος

ζησε στ χρόνια το βασιλι λεξάνδρου Σεβήρου, τ τος 222, κα καταγόταν π τν Καππαδοκία. πειδ µολογοσε τν Χριστ συνελήφθη π τν ρχοντα τς Καππαδοκίας Σιµπλίκιο κα δηγήθηκε στ να τν εδώλων γι ν θυσιάσει σ᾿ ατά. Θεσπέσιος χι µόνο δν θυσίασε, λλ᾿ νέπαιξε τ εδωλα, µ ποτέλεσµα ν τν κρεµάσουν κα ν ξεσχίσουν τς σάρκες του. πειτα τν βαλαν µέσα σ᾿ να καζάνι µ βραστ νερό, λλ᾿ Θεσπέσιος µε τν χάρη το Θεο µεινε βλαβής. Στ συνέχεια τν φεραν κα πάλι στ να τν εδώλων, γι ν προσφέρει σ᾿ ατ θυσία, λλ᾿ ταν πλησίασε τν βωµ τν γκρέµισε. πότε µέσως τν βαλαν µέσα σ᾿ να καζάνι µ βραστ λάδι, πίσσα κα λίπος, κα φο µεινε µέσα σ᾿ ατ δυ µέρες βγῆκε ἀβλαβής, χωρὶς νὰ ἔχει κανένα ἔγκαυµα στὸ σῶµα του. Τότε πολλοὶ Ἕλληνες ἑλκύστηκαν στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Τέλος, τὸν ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν, καὶ ἔτσι ἀνέβηκε ἡ µακαρία ψυχή του στεφανηφόρος στὰ οὐράνια.

 

Ογιοι 10.000 Μάρτυρες

Ατο µαρτύρησαν στν ντιόχεια π ατοκράτορα Δεκίου. µνήµη τους δν ναφέρεται στν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου, ναγράφεται µως σ᾿ ατν το Delehaye κα στν π᾿ ριθ. 53 Κώδικα τν Βλατέων.

 

Διήγηση φέλιµη κάποιου γεωργο Μετρίου νοµαζόµενου

Στ Γαλατία τς σιατικς Παφλαγονίας ταν κάποιος γεωργός, πο νοµαζόταν Μέτριος. Ατς λοιπν βλεπε τν γείτονά του πο εχε γιος κα τος προετοίµαζε γι τν Κωνσταντινούπολη, γι ν γίνουν ξιωµατικο κα πηρέτες το Βασιλι. Τότε Μέτριος παρακάλεσε τν Θε λέγοντας: «Κύριε, ν κα γ εµαι ξιος δολος σου, χάρισέ µου να ρσενικ παιδ γι ν τ χω ποκούµπι στ γηρατειά µου». φο προσευχήθηκε, στ συνέχεια πγε στ πανηγύρι πο γινόταν κάθε χρόνο στν Παφλαγονία. Στν πιστροφή, στάθηκε σ να δασάκι πο εχε νερό, γι ν ποτίσει τ ζα του. κε λοιπν βρκε να πουγκί, πο εχε µέσα 1500 φλουριά. πως ταν σφραγισµένο, χωρς ν τ νοίξει, τ πρε κα τ πγε στ σπίτι. Τν πόµενη χρονιά, ξαναπγε στ πανηγύρι τς Παφλαγονίας κα ταν τελείωσε, Μέτριος πγε κα στάθηκε στ δασάκι πο βρκε τ φλουρι κα παρατηροῦσε τοὺς διαβάτες. Τότε φάνηκε κάποιος, ποὺ κάτι ἔψαχνε καὶ ἀναστέναζε βαριά. Ὁ γεωργὸς τὸν ῥώτησε γιατί ἀναστενάζει τόσο καὶ αὐτὸς τοῦ ἀπάντησε ὅτι πέρυσι εἶχε πολλὰ ἐµπορεύµατα, τὰ ὁποῖα πούλησε στὸ πανηγύρι καὶ εἶχε µαζέψει 1500 φλουριά, τὰ ὁποῖα ἔχασε σ᾿ αὐτὸ τὸ δασάκι. Τότε ὁ γεωργὸς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ ἁµάξι του τὸ πουγκί, ποὺ εἶχε βρεῖ καὶ τοῦ τὸ ἔδειξε. Ὁ ἔµπορος ὅταν τὸ εἶδε ἔπεσε ἀπὸ τὴν χαρά του κάτω ἀναίσθητος. Ὁ φτωχὸς γεωργὸς τὸν συνέφερε, ἀποσφράγισαν τὸ πουγκί, µέτρησαν τὰ φλουριὰ καὶ ἦταν πράγµατι 1500. Ὁ ἔµπορος τότε θέλησε νὰ δώσει στὸν γεωργὸ τὰ 500, ἀλλ᾿ αὐτὸς δὲν δέχθηκε τίποτα. Ἔτσι ἀφοῦ εὐχαρίστησαν καὶ οἱ δυὸ τὸν Θεὸ ἀποχωρίστηκαν. Τὴ νύχτα ἐκείνη, ὅταν ὁ γεωργὸς ἔπεσε νὰ κοιµηθεῖ, εἶδε στὸν ὕπνο του ἄγγελο Κυρίου, ποὺ τοῦ εἶπε ὅτι θὰ κάνει παιδὶ ἀρσενικό, θὰ τὸ ὀνοµάσει Κωνσταντῖνο καὶ θὰ φέρει µεγάλη εὐλογία στὸ σπίτι του. Ἔτσι καὶ ἔγινε, µετὰ ἀπὸ ὁρισµένο χρόνο ἡ γυναῖκα τοῦ γεωργοῦ γέννησε ἀγοράκι, τὸ ὁποῖο µεγάλωσε, µορφώθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ὁ βασιλιὰς τὸν ἀνύψωσε σὲ Πατρίκιο. Ἔτσι ἔφερε πολλὰ ἀγαθὰ στὴν οἰκογένειά του καὶ ὁ Θεὸς ἀντάµειψε µ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν γεωργὸ γιὰ τὴν τίµια πράξη του.

 

νάµνηση τς παλλαγς τς νήσου Λευκάδας π τν ἀῤῥώστια πανώλη, ττος 1744

 

Οσιοι Διονύσιος Γλουσίας Θαυµατουργς καγαπητς ν τ σπηλαί τοναργύρου ατρο (Ῥῶσοι)