Τὸ πρόσωπο τοῦ ἀντίχριστου Ἰσλὰμ

Μάταια προσπαθεῖ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογὰν νὰ πείσει ὅτι «ἡ ἰσλαμοφοβία εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος»! Καλὰ διαβάσατε. Μιλώντας ὁ Ἐρντογὰν στὴ σύνοδο τῆς «5ης Συμμαχίας τῶν Πολιτισμῶν» στὴ Βιέννη ὑποστήριξε: «Ἡ ἰσλαμοφοβία πρέπει νὰ ἀναγνωρισθεῖ ὡς ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως συμβαίνει σήμερα μὲ τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνει μὲ τὸν σιωνισμὸ καὶ τὸν φασισμό».
Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἢ δὲν βλέπει ἢ δὲν ἀκούει τί συμβαίνει σήμερα μὲ τὸ Ἰσλάμ. Ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ὅποια ἐλεύθερη προσ­χώρηση ἑνὸς μουσουλμάνου στὸν χριστιανισμὸ τιμωρεῖται ἀμείλικτα ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστές; Ἀγνοεῖ ὅτι σὲ χῶρες εὐ­ρωπαϊκές, ποὺ δέχθηκαν τὴν ἐγκατάστα­ση στὰ ἐδάφη τους μουσουλμάνων, ὅ­­­­­­­πως ἡ Ἀγγλία, ἐφαρμόζεται ἤδη ὁ νόμος τῆς Σάρια; Ἀγνοεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἀραβι­κὲς χῶρες ὅπου ἀπαγορεύεται ἡ ἀνοικοδό­μηση χριστιανικῶν ναῶν; Ἀγνοεῖ ὅτι οἱ κατὰ τὸ ­Κοράνιο «ἄπιστοι», δηλαδὴ οἱ μὴ μουσουλμάνοι, εἶναι ἀνεπιθύμητοι ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ πρέπει νὰ ἐξοντωθοῦν, ὅποιος δὲ μουσουλμάνος φονεύει ἕναν “ἄπιστο” μεταβαίνει κατ᾿ εὐθείαν στόν… παράδεισο; Καὶ τώρα τί ἔχει νὰ πεῖ γιὰ τὸ κτύπημα στὴ Βοστώνη, «τὸ ξύπνημα τῆς ἰσλαμιστικῆς τρομοκρατίας», ὅπως χαρακτηρίστηκε;
Ποῦ ζεῖ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός; ­Δυστυχῶς τὸ ἴδιο τὸ Ἰσλὰμ τὸν διαψεύδει καθημερινά. Ἂς δείξει τὸ ἀντίχριστο Ἰσλὰμ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Καὶ ἂς θελήσει νὰ συνεργασθεῖ εἰλικρινὰ γιὰ τὴν ­εἰρηνικὴ συνύπαρξη λαῶν καὶ πολιτισμῶν. Ἂς ἀρ­νηθεῖ τὴ Σάρια καὶ τὴν διὰ τῆς βίας ἐπιβολή του στοὺς λαούς. Μόνο ἔτσι ­μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ συνεργασία διαφορετικῶν ἐθνῶν καὶ πολιτισμῶν, ὅπως ἐπιδιώκει ἡ «5η Συμμαχία τῶν Πολιτισμῶν», ποὺ ἀποτελεῖ πρωτοβουλία τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἱσπανίας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ.