30 Ἀπριλίου

0430

30 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος άκωβος πόστολος, δελφς ωάννου το Θεολόγου

●     γιος Κλήµης µνογράφος

●     γιος Μάξιµος

     Ερεσις Λειψάνων γίου Βασιλέως πισκόπου µασείας

●     γιος Δοντος πίσκοπος Ερείας

     νακοµιδ Λειψάνων γίας ργυρς

     νακοµιδ Λειψάνων γίου Θεοδώρου Νεοµάρτυρα το Βυζαντίου

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος άκωβος πόστολος, δελφς ωάννου το Θεολόγου

ταν γις το Ζεβεδαίου κα δελφς το εαγγελιστο ωάννη. Χριστς τν βρκε κοντ στ λίµνη τς Τιβεριάδος, στ πλοο το πατέρα του, ν διορθώνει δίχτυα. κε, τν κάλεσε µαζ µ τν δελφό του ωάννη, φο προηγουµένως εχε καλέσει κα τ λλα δέλφια, νδρέα κα Πέτρο.

άκωβος εχε διαίτερη κτίµηση π τν Κύριο, πο σ πολλς περιπτώσεις τν παιρνε κοντά Του. Μάλιστα, µητέρα το ακώβου κα το ωάννη, βλέποντας ατν τν ενοια πο δειχνε Κύριος στος γιούς της, ζήτησε ν καθίσουν τ παιδιά της δεξι κα ριστερ π τ θρόνο Του, τν µέρα της δόξας Του.

Κύριος µεταξ λλων πάντησε τι θρθει καιρς πο θ πιον τ ποτήρι πο θ πιε Ατός, ννοντας, φυσικά, τ µαρτύριό Του. Πράγµατι, προφητεία γι τν άκωβο κπληρώθηκε µετ 49 χρόνια. Τότε άκωβος ταν στ εροσόλυµα κα κήρυττε στν κε κκλησία.

ρδης γρίππας γι ν κανοποιήσει τ µσος τν ουδαίων, συνέλαβε µαζ µ λλους χριστιανος τν άκωβο κα τν σκότωσε µ µαχαρι. ξίζει ν ναφέρουµε τι άκωβος κα ωάννης νοµάστηκαν υο βροντς, γι τν δύναµη το κηρύγµατός τους.

 

γιος Κλήµης µνογράφος

ταν Στουδίτης Μοναχς κα µαθητς το Θεοδώρου Στουδίτου, πο, µετ τν θάνατό του, ντικατέστησε τν διδάσκαλό του στν γουµενία της Μονς. πρξε νθερµος παδς τς προσκύνησης τν γίων εκόνων κα πέθανε π κακουχίες στν ξορία σν µολογητς τς πίστης µας. Φυσικ εναι γνωστό, τι πρξε Βυζαντινς µνογράφος το 9ου αἰῶνα (ποιητς τν Κανόνων).

 

γιος Μάξιµος

Μαρτύρησε φο το διαπέρασαν τν κοιλι µ ξίφος. Ερεσις Λειψάνων γίου Βασιλέως πισκόπου µασείας κυρίως µνήµη το γιορτάζεται στς 26 πριλίου.

 

γιος Δοντος πίσκοπος Ερείας

ζησε στ χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου (379-395), κα λαµψε σν πίσκοπος Ερείας της πείρου. Παροιµιώδης µεινε µέριµνα κα αταπάρνησή του γι τος φτωχούς του ποιµνίου του. πρξε νθρωπος τς προσευχς, κα Θες το χάρισε τν δύναµη ν θαυµατουργε. τσι κάποτε, πάλλαξε µ τς δεήσεις του τ Σούλι π κάποιο µεγάλο κα φοβερ δράκοντα, πο ταν φόβητρο κα µάστιγα τν κατοίκων. κόµα, ταν κάποτε πγε στν Κωνσταντινούπολη, ατοκράτορας το πέδωσε µεγάλες τιµς κα το χάρισε πλούσια δρα. Διότι δι τς προσευχς του, θεράπευσε τν κόρη του πο πασχε π σεληνιασµό. Κα πως κάποτε λίας, τσι κα ατς µ τν δέησή του λυσε τν νοµβρία, πο µάστιζε τν πρωτεύουσα κα τ προάστια, τ ποα «λούστηκαν» µ φθονη βροχή. ταν πανλθε στν παρχία του, ξακολούθησε τ ποιµαντικό του ργο µ τν διο ζλο. κτισε µ τ βασιλικ χρήµατα ναό, πο διακόσµησε µ µεγαλοπρέπεια. Πέθανε ερηνικ σ βαθι γεράµατα.

 

νακοµιδ Λειψάνων γίας ργυρς

κυρίως µνήµη της γιορτάζεται στς 5 πριλίου. δ γιορτάζουµε τν νακοµιδ τν ερν λειψάνων της, πο γινε στς 30 πριλίου 1725, στν να τς γίας Παρασκευς στν Κωνσταντινούπολη.

 

νακοµιδ Λειψάνων γίου Θεοδώρου Νεοµάρτυρα το Βυζαντίου

κυρίως µνήµη του γιορτάζεται τν 17η Φεβρουαρίου, που κα τ βιογραφικά του στοιχεα.

 

γιος Μεγαλοµάρτυς Γεώργιος Τροπαιοφόρος

γιος Γεώργιος Τροπαιοφόρος συγκαταλέγεται στος Μεγαλοµάρτυρες κα εναι π τος πι λαοφιλες γίους της κκλησίας µας. ζησε στ τέλη το 3ου – ρχς το 4ου αἰῶνα, στν διάρκεια τς βασιλείας το Διοκλητιανο. ποχή του πρξε ποχ σκληρν διωγµν ναντίον τς Χριστιανικς πίστης.

Γεώργιος εχε µεγάλο ξίωµα· ταν κόµης κα διακρινότανε σ λες τς στρατιωτικς πιχειρήσεις γι τν γενναιότητα κα τν νδρεία του. Παρ᾿ λη µως τν δόξα κα τς τιµς δν ρνήθηκε ν θυσιάσει τ πάντα κα ν µολογήσει µ παῤῥησία µπροστ στν ατοκράτορα κα σ πολλος ρχοντες τν Χριστιανική του πίστη. πέµεινε πολλ κα φρικτ βασανιστήρια κα στ τέλος ναδείχτηκε Μεγαλοµάρτυρας. Εναι πολλ τ θαύµατα το γίου Γεωργίου, χι µόνο ατ πο ναφέρονται σ ατ τ βιβλιάριο, λλ κα πολλ λλα, πο µέχρι σήµερα κάνει σ᾿ σους προσφεύγουν µ πίστη στς πρεσβεες του. Δεγµα τιµς π µέρους µας πρς τν γιο, γαπητ ναγνώστη, εναι βέβαια κα ορτασµς τς µνήµης του κα τ πανηγύρια, λλ πι µεγάλο δεγµα τιµς εναι µίµηση τς γίας ζως του, γιατί «τιµ µάρτυρος» εναι «µίµηση µάρτυρος». Μίµηση τς µολογίας, τς µαρτυρικς κα γίας ζως του.

     Βίος το γίου

     Τ θαύµατα το γίου

     Θαυµατουργικς εκόνες το γίου στ γιον ρος

Βίος το γίου

µολογητς κόµης Γεώργιος

Μεγαλοµάρτυς Γεώργιος γεννήθηκε στν Καππαδοκία π εσεβες γονες κα µεινε ρφανς π πατέρα, ταν ταν δέκα χρονν. µητέρα του τν πρε µαζί της στν πατρίδα της τν Παλαιστίνη, που εχε κα τ κτήµατά της.

Γεώργιος παρ᾿ λο πο ταν µικρός, κατατάχθηκε στν στρατό, προήχθη δ σ µεγάλα ξιώµατα κα παιρνε µέρος στς συνελεύσεις τν νωτάτων ξιωµατούχων το κράτους.

Διοκλητιανς τν κτιµοσε πολύ. π τν ποχ το ατοκράτορα Δεκίου µέχρι τν ποχ πο νέβηκε στν θρόνο Διοκλητιανός, τ 283 µ.Χ., Χριστιανικ κκλησία µεγάλωσε πάρα πολύ, γιατί πικρατοσε ερήνη. Ο Χριστιανο πραν πολλς δηµόσιες θέσεις, κτισαν πολλος κα µεγάλους ναούς, διάφορα σχολεα κα ργάνωσαν τν διοίκηση κα τν διαχείριση τν κκλησιν κα τς φιλανθρωπίας.

Διοκλητιανς ρχικ ργάστηκε γι τν ργάνωση το κράτους του. Προσέλαβε στρατηγος γι βοηθούς του πο τος νόµασε ατοκράτορες κα Καίσαρες κι φο πέτυχε ν ποτάξει τος χθρος το κράτους κα ν σταθεροποιήσει τ σύνορά του, στράφηκε στ σωτερικ ζητήµατα. Δυστυχς, στράφηκε ναντίον τς Χριστιανικς Θρησκείας γι ν νορθώσει τν εδωλολατρία. Γι᾿ ατ τ λόγο λοιπόν, κάλεσε τος βοηθούς του Καίσαρες τ 303 µ.Χ. κα τος στρατηγος στν πρωτεύουσα το νατολικο ωµαϊκο κράτους σ τρες γενικς συγκεντρώσεις. νάµεσά τους βρισκότανε κα Γεώργιος, πο διακρίθηκε πολλς φορς στος πολέµους. Συγκεντρώθηκαν λοιπν λοι, γι ν πάρουν ποφάσεις γι τν ξόντωση κα τν φανισµ τς Χριστιανικς πίστης. Πρτος µίλησε Διοκλητιανς κα πέβαλε σ λους ν᾿ ναλάβουν τν ξοντωτικ γνα ναντίον το Χριστιανισµο. λοι ποσχέθηκαν τι θ καταβάλουν κάθε προσπάθεια, γι ν ξαλείψουν τν Χριστιανικ Θρησκεία π τ ωµαϊκ κράτος. Τότε γενναος Γεώργιος σηκώθηκε κα επε: «Γιατί, βασιλι κα ρχοντες, θέλετε ν χυθε αµα δίκαιο κα γιο κα ν ξαναγκάσετε τος Χριστιανος ν προσκυνον κα ν λατρεύουν τ εδωλα;» Κα διακήρυξε τν λήθεια τς Χριστιανικς Θρησκείας κα τν Θεότητα το Χριστο. Μόλις τελείωσε, λοι συγχυστήκανε µ᾿ ατ τν µολογία του κα προσπάθησαν ν τν πείσουν ν µετανοήσει γι σα επε, καταπραΰνοντας τσι κα τν Διοκλητιανό. λλ Γεώργιος ταν σταθερς κα µ θάῤῥος διακήρυσσε τν Χριστιανική του πίστη. Στ φυλακή ργισµένος Διοκλητιανς διέταξε ν τν κλείσουν στν φυλακ κ ν το περισφίγξουν τ πόδια στ ξύλο κα φο τν ξαπλώσουν νάσκελα, ν βάλουν πάνω στ στθος του µεγάλη κα βαρι πέτρα. Τ λλο πρω Διοκλητιανς διέταξε ν το παρουσιάσουν τν Γεώργιο γι ν τν νακρίνει. Κα πάλι ατς µεινε κλόνητος στν µολογία του κα παρ᾿ λες τς κολακεες κα τς ποσχέσεις το ατοκράτορα διακήρυττε τν πίστη του κα µιλοσε γι τος ορανίους θησαυρούς.

Διοκλητιανς ργίστηκε π τ λόγια του κα διέταξε τος δήµιους ν δέσουν τν γιο σ να µεγάλο τροχ γι ν κοµµατιαστε τ σµα του. Μάλιστα ερωνεύτηκε τν νδρεία το γίου κα τν κάλεσε ν προσκυνήσει τ εδωλα.

Γεώργιος εχαρίστησε τν Θε πο τν ξίωνε ν δοκιµαστε κα δέχτηκε µ εχαρίστησε ν ποστε τ φοβερ ατ µαρτύριο, πο χώριζε σ µικρ λεπτ κοµµάτια λόκληρο τ σµα του, πειδ γύρω γύρω π τν τροχ πρχαν µπηγµένα κοφτερ σίδερα, πο µοιάζανε µ µαχαίρια. Πραγµατικ µόλις τροχς κινήθηκε τ κοφτερ σίδερα ρχισαν ν κόβουν τ σµα του. Τότε κούστηκε µία φων π τν οραν πο λεγε : «Μ φοβσαι, Γεώργιε, γιατί γ εµαι µαζί σου» κα µέσως νας γγελος λευθέρωσε τν γιο, λύνοντας τν π τν τροχ κα θεραπεύτηκε λο τ καταπληγωµένο σµα του.

Γεώργιος φο πέκτησε τ θαυµάσιο παράστηµά του, µ ψη γγελική, παρουσιάστηκε στν Διοκλητιαν πο εχε πάει µ λλους ν κάνει θυσία. Μόλις τν εδαν µειναν λοι κθαµβοι κα πορηµένοι. Μερικο δ σχυριζόντουσαν τι εναι κάποιος πο το µοιάζει κα λλοι τι εναι φάντασµα. Καθς µως σχολιάζανε τ γεγονός, µφανίστηκαν µπροστ στν βασιλι δυ π τος ξιωµατικούς του, Πρωτολέοντας κα νατόλιος µ χίλιους στρατιτες κα µολόγησαν τν πίστη τους στν Χριστό.

Διοκλητιανς θύµωσε τόσο πο γινε ξαλλος κα διέταξε ν τος σκοτώσουν, πργµα πο γινε µέσως. πειτα διέταξε ν γεµίσουν µέσως να λάκκο µ σβέστη κα νερ κα φο ίξουν µέσα τν Γεώργιο, ν τν φήσουν µέσα τρες µέρες κα τρες νύχτες τσι πο ν διαλυθον κα τ κόκκαλά του. Πραγµατικ ο δήµιοι ίξανε τν γιο στν ζεµατιστ σβέστη κα κλείσανε τ στόµα το λάκκου. Μετ π τρες µέρες Διοκλητιανς στειλε στρατιτες ν νοίξουν τ λάκκο. Μ µεγάλη τους κπληξη µως βρκαν τν Γεώργιο ρθιο, µέσα στν σβέστη κα προσευχόταν. Τ γεγονς ντυπωσίασε κα προκάλεσε θαυµασµ κα νθουσιασµ στ λαό, πο φώναζε: «

Θες το Γεωργίου εναι µεγάλος».

Διοκλητιανς ζήτησε ξηγήσεις π τν Γεώργιο, πο µαθε τς µαντικς τέχνες κα πς τς χρησιµοποιε.

Γεώργιος τότε το πάντησε τι τ γεγονότα ταν ποτέλεσµα τς θείας χάρης κα δύναµης κα χι µαγείας κα γοητείας.

Διοκλητιανς ργισµένος διέταξε ν το φορέσουν πυρακτωµένα παπούτσια µ σιδερένια καρφι κα τν ξαναγκάσουν ν περπατ.

γιος προσευχόταν κα περπατοσε χωρς ν πάθει τίποτα. Πάλι διέταξε ν τν φυλακίσουν κα σκέφτηκε ν φωνάξει τος ρχοντες γι ν συσκεφτον τί πρεπε ν κάµουν στν Γεώργιο. Κα φο τν δείρανε τόσο πολύ µε µαστίγια κα καταπλήγωσαν λόκληρο τ σµα το γίου, τν παρουσίασαν στν Διοκλητιανό, πο µεινε κπληκτος βλέποντας τν Γεώργιο ν λάµπει σν γγελος. Σκέφτηκε, λοιπόν, τι τ φαινόµενο ατ φειλόταν στς µαγικές του κανότητες. Γι᾿ ατ κάλεσε τν µάγο θανάσιο, γι ν λύσει τ µάγια το Γεωργίου. βλαβς π τ δηλητήριο λθε, λοιπν µάγος θανάσιος, κρατντας στ χέρια του δυ πήλινα γγεα, που πρχε δηλητήριο. Στ πρτο γγεο τ δηλητήριο προξενοσε τρέλα, ν στ δεύτερο τν θάνατο. µέσως δήγησαν τν γιο στν Διοκλητιαν κα στν µάγο θανάσιο.

βασιλις διέταξε ν το δώσουν ν πιε τ πρτο δηλητήριο.

γιος χωρς δισταγµ πιε τ δηλητήριο το πρώτου δοχείου, φο προηγουµένως προσευχήθηκε, λέγοντας : «Κύριε ησο Χριστέ, Θες µν, επν κν θανάσιµόν τι πίω, ο µ ατος βλάψει, θαυµάστωσον νν τ λέη σου». Κα δν παθε πολύτως τίποτα. Μόλις εδαν τι δν παθε πολύτως τίποτα, βασιλις διέταξε ν το δώσει µάγος κα τ δεύτερο γγεο. Τ πιε κα ατ χωρς ν πάθει τ παραµικρό. Τότε λοι µειναν κπληκτοι π ατ τ θαµα.

Διοκλητιανς ξακολουθοσε ν πειµένει τι γι ν µν πεθάνει Γεώργιος εχε δικά του µάγια.

µάγος θανάσιος πο ξερε πόσο δραστικ ταν τ δηλητήρια, φο γονάτισε µπροστ στν µάρτυρα, µολόγησε τν πίστη του στν ληθιν Θεό. Τότε Διοκλητιανς διέταξε κα φόνευσαν τν θανάσιο µέσως. κείνη τν στιγµ φθασε κα γυνακα το Διοκλητιανο λεξάνδρα, πο µολόγησε τν πίστη της στν ληθιν Θεό. Κα σκληρς κα καρδος Διοκλητιανς διέταξε ν τν φυλακίσουν κα τν ποµένη ν τς κόψουν τ κεφάλι. λεξάνδρα ν προσευχόταν στν φυλακή, παρέδωσε τν ψυχή της στ χέρια το Θεο. Τ µαρτυρικ τέλος το γίου

γιος Γεώργιος κλείστηκε στν φυλακ κα τν νύκτα εδε στ᾿ νειρό του τν Χριστό, πο το νάγγειλε τι θ πάρει τ στεφάνι το µαρτυρίου κα θ ξιωθε τς αωνίου ζως. Σν ξηµέρωσε διατάχθηκαν ο στρατιτες ν παρουσιάσουν µπροστά του τν γιο. Πραγµατικ γιος βάδιζε γεµάτος χαρ πρς τν βασιλέα, πειδ προγνώριζε τι φτασε τ τέλος του. Μόλις λοιπν τν ντίκρισε Διοκλητιανός, το πρότεινε ν πνε στν να το πόλλωνα γι ν θυσιάσει στ εδωλό του. ταν µπκε γιος στν ναό, σήκωσε τ χέρι κα φο κανε τ σηµεο το σταυρο διέταξε τ εδωλο ν πέσει. µέσως τοτο πεσε κα γινε κοµµάτια.

ερέας τν εδώλων κα λας τόσο πολ θύµωσαν, πο φώναζαν στν βασιλέα ν θανατώσει τν Γεώργιο.

Διοκλητιανς βγαλε διαταγ κα το κοψε τ κεφάλι. Τ θαύµατα το γίου α) µεταφορ τς κολώνας Μία γυνακα γόρασε µία κολνα κα δν µποροσε ν τν στείλει στν ώµη πο κτιζόταν κε µία κκλησία το γίου Γεωργίου. Εδε λοιπν στ νειρό της τν γιο, πο µαζί της σήκωσε τν κολνα κα τν ριξαν στν θάλασσα. κολνα βρέθηκε στν ώµη µ µία πιγραφ ν τοποθετηθε στ δεξ µέρος τς κκλησίας. β) Σωτηρία νς αχµαλώτου στρατιώτη Στν Παµφλαγονία το Πόντου τιµοσαν πολ τν γιο κα µάλιστα εχαν κτιστε πρς τιµν του πολλο ναοί. λοι τιµοσαν τν γιο τόσο στε κάθε οκογένεια ν δίνει τ νοµά του σ᾿ να π τ ρσενικ παιδιά της. Τοτο συνέβη κα σ µία εσεβ οκογένεια. µεγάλωσε τ παιδί της πο ταν φρόνιµο, θικό, συνετό, κα ταν γινε εκοσι χρόνων τν κάλεσαν στ στρατό. Στς µάχες πο γιναν ναντίον τν βαρβάρων πολλο Χριστιανο µεταξ τν ποίων κα νεαρς Γεώργιος, πεσαν σ νέδρα, κα π ατος λλους σφαξαν, λλους καµαν πηρέτες κα λλους πώλησαν δούλους.

Γεώργιος γινε πηρέτης κάποιου ξιωµατικο, πο τν κτίµησε πολύ. Ο γονες του Γεωργίου γι να λόκληρο χρόνο πενθοσαν κα κλαιγαν παρηγόρητοι γι τ χαµένο τος παιδί. Καθηµεριν πήγαιναν στν κκλησία κα γονατιστο παρακαλοσαν θερµ τν Θε ν τος φανερώσει τί πέγινε τ γαπηµένο τους παιδί. λλ κα Γεώργιος π τν ξορία του προσευχόταν στν Θε ν τν παλλάξει π τν σκλαβι κα ν τν ξιώσει ν συναντηθε µ τος γαπηµένους του γονες. πέρασε λοιπν νας χρόνος π τότε πο ξαφανίστηκε. φθασε µάλιστα κα γιορτ το γίου κα ο γονες, πο πάντα εχαν τν λπίδα τι τ παιδί τους ζε, κάλεσαν τος συγγενες τους γι δεπνο. κείνη τν µέρα ξιωµατικς το Γεωργίου το ζήτησε ν το πλύνει τ πόδια πρν π τ φαγητ κα γι᾿ ατ Γεώργιος πγε ν ζεστάνει νερό. λη τν µέρα Γεώργιος κλαιγε κα παρακαλοσε τν γιό του πο γιόρταζε ν τν λευθερώσει κα ν τν δηγήσει κοντ στος γονες του. Μόλις τ νερ βρασε κα τ τοίµασε γι τν φέντη του, παρουσιάστηκε µπροστά του γιος φιππος σ᾿ να σπρο λογο κα φο νέβασε τν νέο σ᾿ ατ µέσως, τν φερε στ σπίτι του τν ρα πο βρισκόταν λοι ο καλεσµένοι στ τραπέζι. µειναν λοι τότε κθαµβοι κα ταν κενος τος φηγήθηκε τ θαµα µ κάθε λεπτοµέρεια, λοι γεµάτοι χαρ δόξασαν τ Θεό. γ) πιστροφ το γιο τς χήρας Στν Μυτιλήνη λθαν πειρατς π τν Κρήτη γι ν κλέψουν, λεηλατήσουν κα αχµαλωτίσουν σο τ δυνατ περισσότερους µποροσαν. Σκέφθηκαν, λοιπόν, ν κάνουν τν πιδροµή τους τν µέρα τς γιορτς το γίου Γεωργίου, πο λοι θ βρισκόταν συγκεντρωµένοι στν κκλησία. Πραγµατικ ο κουρσάροι καναν τν πίθεσή τους κα µεταξ ατν πο αχµαλώτισαν ταν κα νας πολ ραος νέος, γις µίας πλούσιας χήρας. Ο κουρσάροι τν χάρισαν στν µιρν τς Κρήτης πο τν βαλε πηρέτη τς τράπεζάς του. µάνα του π τν στιγµ πο χάθηκε γιός της κλαιγε κα παρακαλοσε τν Θε κα τν γιο ν τς φανερώσει τ χαµένο της παιδί.

Μεγαλοµάρτυρας Γεώργιος δν βράδυνε ν κπληρώσει τν πόνο τς πονεµένης µάνας. Κα ν νέος τοιµαζόταν ν προσφέρει κρασ στν µιρν, γιος Γεώργιος τν ρπαξε κα τν µετέφερε στν µάνα του. Κα ο δυ δν πίστευαν στ µάτια τους. ταν συνλθαν δόξαζαν τν Θε κα τν γιο γι τν παράξενο τρόπο τς πελευθέρωσης. δ) Εεργέτης, λλ κα τιµωρός Στν Παµφλαγονία πρχε νας µεγάλος νας πρς τιµ το γίου Γεωργίου, κα στν πλατεα το ναο τ παιδι παιζαν διάφορα παιχνίδια. να π τ παιδι ατ δν µποροσε ν νικήσει σ κανένα π τ πολλ γωνίσµατα, γι᾿ ατ τ λλα τ ερωνεύονταν κα τ περιγελοσαν. Τότε στράφηκε πρς τν εκόνα το γίου Γεωργίου κα τν παρακάλεσε ν τ βοηθήσει ν νικήσει κα ποσχέθηκε τι θ το προσφέρει να σφουγγάτο, δηλαδ φαγητ π αγ τηγανισµένα µ κρεµµύδια κα µυρωδικά. Μόλις κανε τ τάξιµο ρχισε ν παλεύει µ τ λλα παιδι πο τ νίκησε. µέσως πγε στ σπίτι του κα µόνος του φτίαξε τ σφουγγάτο κα τβαλε µπροστ στν εκόνα το γίου. στερα π λίγη ρα φθασαν κε τρες νέοι γι ν προσκυνήσουν κα µόλις εδαν τ σφουγγάτο σκέφτηκαν ν τ φάνε. Κα επαν µεταξύ τους: «Τί τ θέλει ατ γιος; Μήπως πρόκειται ν τ φάει;» κάθησαν, λοιπόν, κα φαγαν τ σφουγγάτο στ σκαλοπάτια τς κκλησίας. ταν θέλησαν ν φύγουν δν µποροσαν ν σηκωθον, γιατί εχαν κολλήσει στ µαρµάρινα σκαλοπάτια. καµαν τότε φτην τάµατα στν γιο γι ν ξεκολλήσουν, λλ τίποτα. ταν καµαν κριβ τάµα, ν δώσει καθένας π να φλωρί, τότε µόνο µπόρεσαν ν ξεκολλήσουν κα ν᾿ πελευθερωθον. Μόλις βγκαν π τν κκλησία κα πραν θάῤῥος, επαν πρς τν γιο: «γιε Γεώργιε, τ σφουγγάτα σου εναι πολ κριβά, γι᾿ ατ κα µες δν θ ξαναγοράσουµε τίποτα π σένα». ε) Τιµωρία το Σαρακηνο Κάποιος Σαρακηνς ταξιδιώτης (νεψις το βασιλι τς Συρίας), σν εδε τν θαυµάσια κκλησία το γίου Γεωργίου, διέταξε τος πηρέτες του ν µεταφέρουν τς ποσκευές τους κα ν τς βάλουν στ νάρθηκα τς κκλησίας, πειδ θ µεναν κε γι ν ξεκουραστον κα στερα ν συνέχιζαν τ δρόµο τους. µως παίτησε ν βάλουν κα τς δώδεκα καµλες µέσα στν κκλησία. Ο ερες τς κκλησίας τν παρακάλεσαν ν µν βεβηλώσει τν κκλησία τους. λλ᾿ ατς πέµενε κα νέβηκε σ᾿ να ψηλ σηµεο το ναο γι ν τς παρακολουθε. ταν τς δήγησαν λοιπν στν κκλησία, µέσως πέθαναν λες. Τότε τ θαµα διαδόθηκε, δ Σαρακηνς ντυπωσιάσθηκε κα ζήτησε ν τς βγάλουν ξω κα ν τς θάψουν. µεινε στν κκλησία µέχρι τ πρω πο λθε ερέας γι ν λειτουργήσει. Στ διάρκεια τς λειτουργίας, τν ρα τς µετουσίωσης τν τιµίων δώρων, Σαρακηνς εδε ραµα τι ερέας φο πρε στ χέρια το να µικρ παιδί, τ σφαξε κα τ αµα του χύθηκε στ γιο ποτήρι, κα τ σµα του φο τ κοψε σ µικρ κοµµάτια τβαλε στν ερ δίσκο. ταν τελείωσε τ κοινωνικό, κα εδε Σαρακηνς τν ερέα ν µεταδίδει στ λα τς σάρκες κα τ αµα το παιδιο, θύµωσε πολύ. στερα π ατ ζήτησε ν µάθει λεπτοµέρειες κα ν πάρει ξηγήσεις.

ερέας το ξήγησε σχετικς µ τν θεία εχαριστία, κα κόµα το επε τι ξιώθηκε ν δε να ραµα πο µόνο ο µεγάλοι πατέρες εδαν. γώ -το λέει ερέας- δν ξιώθηκα ποτ ν δ τ φρικτ ατ Μυστήριο κα µόνο ρτο κα κρασ βλέπω». ξήγησε κατόπιν στν ρχοντα Σαρακην τ θαυµαστ µυστήριο. Τότε Σαρακηνς θέλησε ν βαπτισθε γιατί πίστεψε τι Χριστιανικ πίστη ταν πι ληθινή.

ερέας τότε το επε ν πάει στ εροσόλυµα ν βαπτισθε, γιατί ταν θ τ µάθαινε θεος του, πο ταν βασιλις τς Συρίας, θ τν σκότωνε κα θ ρχιζε φοβερ διωγµ ναντίον τν Χριστιανν. τσι λοιπν Σαρακηνς πγε στ εροσόλυµα, που πρχε λλος γεµόνας, κα βαπτίστηκε π τν Πατριάρχη. στερα µάλιστα π λίγες µέρες συµβουλεύτηκε τν Πατριάρχη τί πρεπε ν κάνει γι ν σωθε. Τότε Πατριάρχης τν συµβούλευσε ν γίνει µοναχς στ ρος Σιν. Κα πραγµατικ τσι γινε. στερα π τρία χρόνια πρε δεια π τν γούµενό του κα φυγε γι ν συναντήσει τν ερέα το γίου Γεωργίου πο τν εχε συµβουλεύσει ν βαπτισθε. ταν φτασε κε ερέας δν τν ναγνώρισε. φο το ποκάλυψε ποις ταν, το ξέφρασε τν πιθυµία του ν δε τν Χριστό.

ερέας δόξασε τν Θε κα το επε: «πήγαινε παιδί µου στν θεο σου µιρν κα µολόγησε τν πίστη σου τόσο σ᾿ ατν σο κα σ᾿ λλους Σαρακηνούς».

µοναχς σν τ κουσε ατ συγκινήθηκε κα ξεκίνησε µέσως ν πάει στν πόλη, που θεος του ταν ρχοντας. ταν φτασε κε, περίµενε ν νυχτώσει κα νέβηκε στν µιναρ το τζαµιο κα ρχισε ν φωνάζει: «Τρέξτε δ Σαρακηνοί, διότι θέλω ν σς µιλήσω». Τότε ο Σαρακηνο τρεξαν µ λαµπάδες κα ταν εδαν τν µοναχό, ώτησαν τί εχε ν τος πε.

µοναχός τους επε: «Μ ωττε τί χω ν σς π; Λοιπόν σας ωτ: Πο εναι νεψις το µιρν, πο φυγε κρυφά;» κενοι το πάντησαν: «ν µς πες πο βρίσκεται θ σο δώσουµε σα λεφτ θέλεις».

µοναχς τος επε: «

δηγστέ µε στν µιρν γι ν σς τ π».φο ρπαξαν τν µοναχό, τν δήγησαν µ µεγάλη χαρ στν µιρν. «Ατς µοναχς γνωρίζει πο εναι νεψιός σου», τοπανε.

µιρς τότε ώτησε ν στ᾿ λήθεια ξέρει πο βρίσκεται. «γ διος εµαι. µως τώρα εµαι Χριστιανς κα πιστεύω στν Πατέρα, τν Υἱὸ κα τ γιο πνεµα, τν µία θεότητα κα µολογ τι υἱὸς το Θεο σαρκώθηκε π τν παρθένο Μαρία κα καµε στν κόσµο µεγάλα θαυµάσια κα φο σταυρώθηκε κα πγε στος ορανος κα κάθισε στ δεξιά του Θεο κα Πατέρα, πρόκειται ν λθει ξαν γι ν κρίνει ζωντανος κα πεθαµένους». Μόλις κουσε ατ θεος του µιρς τοπε: «Τί παθες, ταλαίπωρέ µου, ν φήσεις τ σπίτι σου, τ πλούτη σου, τν δόξα σου κα ν περπατες περιφρονηµένος σν ζητιάνος; πίστρεψε λοιπν στν θρησκεία σου κα παραδέξου σν προφήτη σου τν Μωάµεθ γι ν πανέλθεις ξαν στν προηγούµενή σου κατάσταση».

µοναχς τότε το επε: «σα καλ εχα πο µουν Σαρακηνός, ταν µερίδα το διαβόλου. Ατ τ τρίχινο φόρεµά µου εναι τ καύχηµα κα πλοτος µου. Τ Μωάµεθ πο σς πλάνεψε κα τν θρησκεία του, ποστρέφοµαι ντελς». Σν τ κουσε ατ µιρς επε πρς τος Σαρακηνος πο παρευρίσκονταν κε, τι νεψιός του χασε τ λογικά του κα ν τν διώξουν. Ατ βέβαια τ καµε γι ν τν γλιτώσει π τ νόµο πο προέβλεπε θανατικ ποιν στος βριστς τς θρησκείας. κενοι µόλις κουσαν τν µιρν επαν: «φήνεις λεύθερο ατν πο βρισε τν προφήτη κα τν θρησκεία µας; ς ρνηθοµε κα µες λοιπν τν θρησκεία µας κα ς γίνουµε Χριστιανοί».

µιρς πειδ φοβήθηκε τν χλο µήπως ξαγριωθε περισσότερο, δωκε τν δεια ν τν κάµουν τι θέλουν. κενοι τν ρπαξαν, τρίζοντας τ δόντια π τν λύσσα κα φο τν δήγησαν ξω π τν πόλη, τν λιθοβόλησαν, ν κενος προσευχόταν κι εχαριστοσε τν Θεό, γιατί τν ξίωνε ν µαρτυρήσει γι τ νοµα το Κυρίου µας. Ατ ταν τ τέλος το θαῤῥαλέου µολογητ Σαρακηνο. Κάθε νύχτα πάνω π τν σωρ π τς πέτρες, φαινόταν να στρο λαµπρ πο φώτιζε τν κόσµο κενο. Ο Σαρακηνο µάλιστα θαύµασαν τ γεγονός. στερα π ρκετ καιρ µιρς δωσε δεια στος Χριστιανος ν βγάλουν τ γιο λείψανο το µάρτυρα π τς πέτρες γι ν τ θάψουν. ταν λοιπν σήκωσαν τς πέτρες, βρκαν τ λείψανο «σον κα βλαβές» κα νέδιδε εωδία. φο τ προσκύνησαν µ ελάβεια, τ νταφίασαν µ µνους κα ψαλµδίες στν Κύριο. 5) κόρη το βασιλι γλιτώνει π τν δράκοντα Στν νατολικ παρχία τς ττάλειας κα στν πόλη λαγία βασίλευε κάποιος Σέλβιος πο ταν πολ Χριστιανοµάχος. Εχε βασανίσει πολλος Χριστιανος γι ν᾿ ρνηθον τν πίστη τους κα πειτα τος φόνευε. Κοντ στν πόλη πρχε νας δράκοντας φοβερς πο καθηµεριν ρπαζε νθρώπους ζα κα τ κατάτρωγε. Ο κάτοικοι εχαν πανικοβληθε κα πόφευγαν ν περνον π κε. Κάποτε βασιλις συγκέντρωσε στρατ κα πγε γι ν σκοτώσει τ γριο θηρίο. µως δν πέτυχε κα πέστρεψε πρακτος. ταν εδαν ο κάτοικοι τι βασιλις πέτυχε ν σκοτώσει τν δράκοντα πγαν ν τν ωτήσουν γιατί δν µπόρεσε ν βρε τρόπους ν ξοντώσει τ θηρίο. Τότε βασιλιάς, στερα π συµβουλ πο το δωσαν ο ερες τν εδώλων, επε στ πλθος: «Γνωρίζετε τι πιχειρήσαµε ρκετς φορς ν σκοτώσουµε τ θηρίο κα δν τ κατορθώσαµε, γιατί τσι ταν τ θέληµα τν Θεν. Τώρα λοιπόν, σύµφωνα µ τν ντολή τους, θ πρέπει καθένας µας ν στέλλει τ παιδί του γι ν τ τρώει δράκοντας. κόµα κα γ θ στείλω τν µοναδική µου κόρη, ταν λθει σειρά της». τσι, λοιπόν, λας πάκουσε στν διαταγ το βασιλι γιατί δν µποροσε ν κάνει λλιώτικα. στελναν, δηλαδ τ παιδιά τους µ δάκρυα κα µ θρήνους ν καταβροχθίζονται π τ θηρίο. ταν λθε κα σειρ τς κόρης το βασιλι, ξετυλίχθηκαν τραγικς σκηνές.

βασιλις κτυποσε τ στθος του κα τ πρόσωπό του, τραβοσε τ γένια του κα µ λυγµος λεγε: «λίµονο σ µένα τν ταλαίπωρο! Τί ν πρωτοκλάψω γλυκό µου παιδί; Τ χωρισµό µας τν ξαφνικό σου θάνατο πο θ δ σ λίγο; Τί ν πρωτοθρηνήσω, γαπηµένο µου παιδί, τ κάλλος σου τν τρόµο, πο σ λίγο θ νοιώσεις σν σ κατασπαράζει τ θηρίο; λίµονο, κόρη µου, πο λαµπες σν πολύφωτη λαµπάδα στ παλάτι µου κα περίµενα τν ρα πο θ γιόρταζα τος γάµους σου. Πο θ βρ πι παρηγορι κα πς θ ζήσω µακριά σου; Τί τν θέλω τν ζω κα τ παλάτια χωρς σένα;» Ατ λεγε παρηγόρητος βασιλιάς. πειτα γύρισε πρς τ πλθος κα επε: «γαπητοί µου φίλοι κα ρχοντες, σς ζητ ν µ συµπονέσετε. Σς προσφέρω πλούτη σα θέλετε κα κόµα τν βασιλεία µου, λλ ν µο κάνετε µία χάρη. Ν µο χαρίσετε τ µονάκριβο παιδί, λλιώτικα φστε κα µένα ν πάω µαζί της.» Κανένας µως δν συγκινήθηκε π τ λόγια του βασιλέα, γιατί ατς ταν πο βγαλε τν διαταγή, γι ν βρίσκουν τ παιδι τους τέτοιο οκτρ τέλος. τσι µ µία φων λοι του επαν, τι πρεπε ν φαρµοστε κα στ παιδί του διαταγή του. Σν δν µποροσε ν κάνει διαφορετικ βασιλιάς, τν συνόδευσε µέχρι τν πύλη τς πόλης. φο τν γκάλιασε κα τν φίλησε, τν παρέδωσε στος νθρώπους γι ν τν δηγήσει στν λίµνη. Πραγµατικ ο νθρωποι τν φησαν κα φυγαν.

λας βλεπε µέσα π τ τείχη τν κόρη πο καθόταν κοντ στν λίµνη κα περίµενε ν λθει τ θηρίο γι ν τν κατασπαράξει. κενο τν καιρ µέγας Γεώργιος, πο δν εχε κόµη µολογήσει τν Χριστιανική του πίστη, ταν κόµης κα ρχηγς στρατιωτικς µονάδας στ στράτευµα το Διοκλητιανο. πέστρεφε µάλιστα στν Καππαδοκία π µία κστρατεία πο κανε µαζ µ τν Διοκλητιανό. π Θεο θέληµα πέρασε κα π τν λίµνη κα ταν εδε τ νερό, θέλησε ν ποτίσει τ λογό του κα ν ξεκουραστε κα διος. ταν εδε τν κόρη ν κλαίει σταµάτητα κα ν διακατέχεται π γωνία κα τρόµο, τν πλησίασε κα τν ώτησε γιατί κλαιγε κα κόµη ποις ταν λόγος πο τν παρακολουθοσε λας µέσα π τ τείχη. κόρη το επε τι δυνατοσε ν το διηγηθε τ σα συνέβησαν κα τ σα πρόκειτο ν συµβον κα τν παρακάλεσε ν καβαλήσει τ λογό του κα ν φύγει, σο πι γρήγορα µποροσε γιατί κινδύνευε ν χάσει τν ζωή του κα ταν τόσο νέος κα ραος.

γιος πέµενε ν µάθει τί τς συνέβηκε. Κα ατ το επε: «Εναι µεγάλη φήγηση, κύριέ µου, κα δν µπορ ν σο τ φηγηθ λα µε λεπτοµέρειες. Μόνο σου λέγω κα σ παρακαλ ν φύγεις τώρα µέσως γι ν µν πεθάνεις δικα µαζί µου». Κα γιος της επε: «Πές µου τν λήθεια, γιατί κάθεσαι δ κα ρκίζοµαι στν Θεό, πο πιστεύω γώ, τι δν θ σ φήσω µόνη, λλ θ σ λευθερώσω π τν θάνατο, λλιώτικα θ πεθάνω κα γ µαζί σου». Τότε κόρη ναστέναξε πικρ κα διηγήθηκε στν γιο τ σα συνέβησαν. φο κουσε κενος τ γεγονότα, ώτησε τν κόρη: «Σ ποι Θε πιστεύουν πατέρας σου κα µητέρα σου κα λαός;» Κα κείνη το ποκρίθηκε: «Πιστεύουν στν ρακλ κα στν µεγάλη θε ρτεµη».

γιος τότε τς επε: «π σήµερα ν µν φοβσαι οτε κα ν κλαίεις. Μόνο πίστεψε στν Χριστό, πο πιστεύω γώ, κα θ δες τν δύναµη το Θεο µου». βασιλοπούλα πάντησε στν γιο: «Πιστεύω, κύριέ µου, µ᾿ λη µου τν ψυχ κα µ᾿ λη µου τν καρδιά».

γιος συνέχισε: «χε θάῤῥος στν Θε πο δηµιούργησε τν οραν κα τν γ κα τν θάλασσα διότι Χριστς πρόκειται ν καταργήσει τν δύναµη το Θηρίου κα θ λευθερωθον κα κόµα θ διώξουν τν φόβο το θηρίου λοι ο κάτοικοι το τόπου ατο. Μενε, λοιπόν, δ κα µόλις δες τ θηρίο ν ρχεται, φώναξέ µου». Τότε γιος κλεινε τ γόνατά του στ γ κα φο σήκωσε τ χέρια του πρς τν οραν προσευχήθηκε κα επε: «

Θες Μεγάλος κα Δυνατς πο κάθεται πάνω στ χερουβµ κα πιβλέπει βύσσους, πο εναι ελογητς κα πάρχει στος αἰῶνες, σ γνωρίζεις τι ο καρδίες εναι µάταιες, Σ φιλάνθρωπε Δεσπότη κα Κύριε πίβλεψε κα τώρα σ µένα τν ταπειν κα νάξιο δολο σου κα φανέρωσέ µου τ λέη σου. Κάνε ν ποτάξω τ φοβερ ατ θηρίο γι ν γνωρίσουν λοι τι πάρχεις µαζί µου κα τι εσαι µόνος ληθινς Θεός». Τότε κούστηκε φων π τν οραν πο τολεγε: «Εσακούστηκε δέησή σου Γεώργιε, κα κάνε πως θέλεις, διότι γ θµαι πάντοτε µαζί σου». Μόλις τελείωσε τν προσευχή του γιος, φάνηκε τ γριο θηρίο. ταν τ εδε κόρη φώναξε: «λοίµονό µου, κύριέ µου! ρχεται τ θηρίο γι ν µ κατασπαράξει». Τότε γιος τρεξε γι ν συναντήσει τ θηρίο. ταν τ θηρίο φοβερό. βγαζε π τ µάτια του φωτι κα ταν τόσο ξαγριωµένο κα παίσιο πο παρουσίαζε θέαµα τροµερό. µέσως γιος κανε τ σηµεο το τιµίου Σταυρο κα επε: «Κύριε Θεός µου, µέρεψε γι χάρη µου, πο εµαι δολος σου, τ θηρίο ατ γι ν πιστέψει λας στ νοµά Σου τ γιο». τσι κα γινε.

φοβερς δράκοντας µ τ µεγάλα δόντια πεσε στ πόδια το λόγου το γίου κα ν κυλιόταν κα βρυχόταν, µόλις βασιλοπούλα εδε τ θέαµα, νοιωσε χαρ µεγάλη. Κα γιος της επε: «Βγάλε τν ζώνη σου κα δέσε µ ατ τν δράκοντα π τν λαιµό». µέσως τότε κόρη φοβα βγαλε τν ζώνη της κα δεσε τ δράκοντα, κα εχαριστοσε τν γιο πο τν γλίτωσε π τν βέβαιο θάνατο.

γιος φο νέβηκε στ λογό του, επε πρς τν βασιλοπούλα: «Σύρε τν δράκοντα µ τν ζώνη σου µέχρι τν πόλη». ταν εδαν ο κάτοικοι τ παράξενο θέαµα, τν κόρη δηλαδ ν σέρνει δεµένο τν δράκοντα, τράπηκαν σ φυγή. «Μ φοβσθε, σταθετε κα θ δετε τν δόξα το Θεο κα τν σωτηρία σας» τος επε γιος. Τότε σταµάτησαν λοι πορηµένοι κα περίµεναν ν δον τί θ τος δείξει. Τος προέτρεψε λοιπόν, ν πιστέψουν στν ληθιν Θε κα ατο δέχτηκαν µ χαρά. φο σήκωσε τ χέρι του κτύπησε µ τ κόντιο τν δράκοντα κα τ φοβερ τέρας σκοτώθηκε. πειτα φο πρε π τ χέρι τν βασιλοπούλα, τν παρέδωσε στν βασιλιά. λοι νοιωσαν µεγάλη κα νέκφραστη χαρ κα φο γονάτισαν, καταφιλοσαν τ πόδια το γίου κα εχαριστοσαν τν Πανάγαθο Θεό, διότι τος λευθέρωσε π τ θηρίο κι τσι σταµάτησε θυσία τν παιδιν τους.

γιος κάλεσε π κάποια πόλη τς ντιοχείας τν πίσκοπο λέξανδρο κα βάπτισε τν βασιλι κα τος ρχοντες κα λο τ λαό. Μέσα σ δεκαπέντε µέρες βάπτισε σαράντα πέντε χιλιάδες. φο λοιπν βαπτίστηκαν λοι κα γινε µεγάλη χαρ στ γ κα στν ορανό, κτισαν κα µία µεγάλη κκλησία στ νοµα το Θεο.

γιος πγε ν τν δε. Μόλις µπκε στ γιο βµα κα προσευχήθηκε, βγκε πηγ γιάσµατος κα σκορπίστηκε εωδία στν ναό. πηγ ατ σζεται µέχρι σήµερα.

γιος φο ποχαιρέτησε τν βασιλι κα τ λαό, φυγε γι τν πατρίδα του τν Καππαδοκία. Στ δρόµο του συνάντησε τ διάβολο µετασχηµατισµένο σ µορφ νθρώπου. Κρατοσε δυ αβδι στ ποα στηριζόταν σν γέρος. Φαινόταν µάλιστα σν νικηµένος κα καταφρονηµένος στρατιώτης. Επε, λοιπν µ ταπείνωση στν γιο: «Χαρε Γεώργιε».

γιος µέσως κατάλαβε τι ταν διάβολος κα το επε: «Ποις εσαι κα πς µ ξέρεις; ν δν σουνα πονηρς διάβολος δν θ µποροσες ν µ ξέρεις, φο ποτ ξαν δν µ χεις δε».

διάβολος πάντησε: «Πς τολµς ν βρίζεις το γγέλους το Θεο κα ωτς ποις εµαι γώ; Μάθε ν µιλς καλά».

γιος τότε ποκρίθηκε: «ν εναι τσι πως µου τ λς κα εσαι γγελος, κολούθησέ µε. ν µως εσαι πνεµα πονηρό, ν µν µετακινηθες π τν θέση σου». Μόλις τελείωσε τ λόγο το ατ γιος, διάβολος βρέθηκε δεµένος κα φώναξε δυνατά: «λοίµονό µου! Τί κακ ρα ταν ατ πο σ συνάντησα! Τί κακ παθα ν πέσω στ χέρια σου ταλαίπωρος!».

γιος βεβαιώθηκε τι ταν πνεµα πονηρ κα το επε: «Σ ρκίζω στ Θε ν µο πες τί πρόκειτο ν µο κάνεις». Κα δαίµονας επε: «γ, Γεώργιε, εµαι π τ δεύτερο τάγµα το Σαταν κα ταν Θες καµε τν οραν κα διαχώριζε τν γ π τ νερ µουνα παρών. γ καµα φοβερς βροντς κα στραπές, γ δεσα κεφαλς κα τώρα π τν περηφάνια µου κατάντησα κάτω στν δη κα γινα δαίµονας. λοίµονό µου, Γεώργιε, γιατί ζήλεψα τν χάρη πο σο δόθηκε κα θελα ν σ παραπλανήσω γι ν µ προσκυνήσεις. λλ πλανήθηκα. λοίµονό µου τί κακ ζήτησα ν πάθω κα δν µπορ ν λυθ. Σ παρακαλ Γεώργιε, θυµήσου τν προηγούµενή µου ετυχία κα µ µ φήσεις ν πιστρέψω στν βυσσο γιατί σου τ επα λα». Τότε γιος φο ψωσε τ χέρια στν οραν επε: «Σ᾿ εχαριστ Κύριέ µου, διότι µου παρέδωσες στ χέρια µου τν πονηρ δαίµονα, πο πρόκειται ν σταλε σ σκοτειν τόπο γι ν τιµωρεται αώνια». Μόλις επε ατ γιος πετίµησε κα πόλυσε τ πονηρ πνεµα. Θαυµατουργικς εκόνες το γίου στ γιον ρος α) εκόνα πο µεταφέρθηκε π τν Μον Φανουήλ Κατ τν διάρκεια τς βασιλείας το Λέοντα το Σοφο (886-912) σαν τρες γνήσιοι δελφοί, Μωυσς, αρν κα Βασίλειος κα καταγωγή τους ταν π τν µεγαλύτερη Λιγχίδα, πο µετονοµάστηκε ργότερα σ χρίδα. Ατο λοιπν ποφάσισαν ν γκαταλείψουν τ κόσµο, τν πλοτο, τν δόξα κα ν πάρουν τ γγελικ σχµα. φτασαν στ γιον ρος κα κα φο βρκαν συχο τόπο, κατασκεύασαν σκηνές, που µεναν γι ρκετ διάστηµα κα συναντιόνταν µόνο τν Κυριακή. Διαδόθηκε, λοιπν φήµη τς ρετς τους κα γι᾿ ατ πολλο ρχονταν κοντά τους κα δν φευγαν. Βρκαν να χρο που κτισαν µοναστήρι. φο κτισαν κα τν να σκέπτονταν πς ν τν νοµάσουν. λλοι λεγαν ν τν φιερώσουν στν γιο Νικόλαο, λλοι στν γιο Κλήµεντα, ρχιεπίσκοπο χρίδος πο ταν κα συµπατριώτης τους κα καθένας γενικ θελε ν δώσει στ να τ νοµα το γίου, πο τρεφε µεγαλύτερη ελάβεια. πειδή, λοιπόν, δν συµφωνοσαν ποφάσισαν ν προσφύγουν στν προσευχ στ Θε κα ν δεηθον στε Ατς γι ν ποφασίσει γι ν διατάξει σ ποιν π τος γίους Του θ φιερώσουν τ να κα ποιν εκόνα θ ζωγραφίσουν στ ξύλο πο τοίµασαν. Προσευχήθηκαν κα ο τρες, καθένας στ συχαστήριό του. Στν διάρκεια τς προσευχς τους διαχύθηκε π τν νεόκτιστο να να συνήθιστο φς, λαµπρότερο π τς κτνες το λιου γύρω π τ κελι τν µοναχν. Ο µοναχο κατελήφθησαν π φόβο κα πορία κα µειναν προσευχόµενοι λη νύχτα. Τν ποµένη τ πρω ταν κατέβηκαν ο µοναχο στν κκλησία εδαν µ θαυµασµ τι στ ξύλο πο τοίµασαν ν ζωγραφίσουν, ζωγραφίθη εκόνα το γίου Μεγαλοµάρτυρα κα Τροπαιοφόρου Γεωργίου. π᾿ ατ µάλιστα βγαινε λάµψη πο φώτιζε τ ταπειν συχαστήρια. τσι λοιπόν, φιερώθηκε κκλησία στν γιο Γεώργιο κα µον νοµάσθηκε Ζωγράφου. θαυµατουργ εκόνα πρχε στν Μον το Φανουλ πο βρίσκεται στν Συρία κοντ στ Λύδδα. Σύµφωνα µ τν µαρτυρία το καθηγουµένου τς Μονς Φανουήλ, Εστρατίου, ταν κάποτε Θες θέλησε, ν τιµωρήσει τν Συρία κα ν τν παραδώσει στος Σαρακηνούς, ζωγραφι τς εκόνας ξαφνικ ποχωρίσθηκε π τ ξύλο κα φο ψώθηκε κρύφτηκε σ γνωστο µέρος. Ο µοναχο τότε, πειδ φοβήθηκαν κα λυπήθηκαν π τ θαµα, φο γονάτισαν, προσεύχονταν στ Θε θερµ κα µ δάκρυα κα τν παρακαλοσαν ν τος ποκαλύψει πο κρυβόταν τ πρόσωπο το γίου Γεωργίου.

πανάγαθος Θες κουσε τν δέηση τν µοναχν κα γιος παρουσιάστηκε στν γούµενο κα το επε: «Μ λυπστε γι µένα. γ βρκα γι τν αυτό µου Μον τς Παναγίας στ θω. ν θέλετε πηγαίνετε κα σες πρς τ κε, γιατί ργ το Κυρίου εναι τοιµη ν πέσει πάνω στν διεφθαρµένη Παλαιστίνη κα σχεδν σ᾿ λη τν Οκουµένη, πειδ ο Χριστιανο µαρτάνουν». φο συγκέντρωσε λους τος µοναχος καθηγούµενος νακοίνωσε τ συµβάντα. πειτα κάλεσε κα τος προύχοντες τς πόλης Λύδδας κα τος νάγγειλε σα συνέβησαν σχετικς µ τν γία εκόνα. στερα τος παράγγειλε τ ξς: «µες φεύγουµε, γι τν γία πόλη τν εροσολύµων γι ν προσκυνήσουµε τν γιο Τάφο το Κυρίου κα ς γίνει τ θέληµά Του. Σες γκατασταθετε στν Μον γι ν τν προφυλάξετε». Μ δάκρυα ξεκίνησαν. φο φτασαν στν όππη βρκαν πλοο κα ναχώρησαν γι τ ρος θω. στερα π ρκετς µέρες φτασαν στν µον Ζωγράφου. ταν µπκαν στ ναό, µ κπληξη κα θαυµασµό, εδαν τν ζωγραφι το γίου Γεωργίου, πο εχαν στν µον Φανουήλ, νναι προσκολληµένη χωρς καµι λλοίωση σ᾿ να καινούργιο ξύλο. Τότε µ συγκίνηση κα δάκρυα γονάτισαν µπροστ στν εκόνα κα λεγαν: «Γιατί µας προξένησες τόση λύπη, Μεγαλοµάρτυρα Γεώργιε;». Ο µοναχοί της Ζωγράφου ποροσαν, γιατί συνέβησαν λα ατ τ παράξενα. µως κενοι τος διηγήθηκαν τ συµβάντα κα λοι δόξαζαν λόψυχα τν Κύριο κα τν γιο Γεώργιο. Τν δ καθηγούµενο Εστράτιο τν καµαν γούµενό τους. π τότε ρχισαν ν γίνονται π τν γία εκόνα πολλ θαύµατα. Γι᾿ ατ κόσµος πήγαινε στν µον Ζωγράφου, ν προσκυνήσει τν Τροπαιοφόρο Γεώργιο. φήµη τν θαυµάτων φθασε µέχρι κα τν βασιλέα Λέοντα τν Σοφό, πο ταν πολ εσεβής. Μάλιστα ποφάσισε ν πάει προσωπικ στ γιον ρος γι ν προσκυνήσει κα χαρε πνευµατικ µ τς ψυχωφελες συζητήσεις πο θ κανε µ τος σκητς Μωυσ, αρν κα Βασίλειο πο γιναν ξακουστο γι τν ρετή τους. στερα π τν Λέοντα πισκέφτηκε τν Μον κα βασιλις τν Βουλγάρων ωάννης π τ Τίρναβο. Μ τν πλούσια βοήθειά του ρχισε ν κτίζεται µεγαλοπρεπς Μον το Ζωγράφου. ργότερα ερ Μον κατεδαφίστηκε π τος βαρβάρους κα τος πειρατές. τωριν Μον κτίστηκε π τν γεµόνα τς Μολδαβίας Στέφανο. γία εκόνα χει µέχρι σήµερα τ κρο το δάκτυλου κάποιου λιγόπιστου πισκόπου. Ατς καταγόταν, σύµφωνα µ τν παράδοση, π᾿ τ Βοδεν (δεσσα) κα ταν κουσε γι τ θαύµατα τς εκόνας θέλησε µαζ µ τν συνοδεία του ν πάει ν διαπιστώσει ν πραγµατικ σαν ληθιν ατ πο διαδίδονταν σαν φευρέσεις τν µοναχν, γι λόγους φιλοχρηµατίας. ταν φτασε στ γιον ρος πγε κα στν Μον το Ζωγράφου που ο µοναχο κε τν ποδέχτηκαν µ τν πρέπουσα τιµή. Στν συνέχεια τν δήγησαν στ να γι ν προσκυνήσει τν γιο Γεώργιο. λλ πίσκοπος ντ ν φανε ταπεινς κα σεµνς φάνηκε περήφανος κα λιγόπιστος. φο µ διαφορία εδε τν να στάθηκε µπροστ στν εκόνα το γίου Γεωργίου κα µ λαζονικ φος επε πρς τος µοναχούς: «στε ατ εναι θαυµατουργς εκόνα το γίου». µέσως µως τ δάκτυλό του κόλλησε στν εκόνα κα µάταια προσπαθοσε ν τ ξεκολλήσει. γωνία του κα φόβος του µεγάλωσαν σο γωνιζόταν ν τ ξεκολλήσει. Κάθε φορ πο προσπαθοσε ν τ ξεκολλήσει νοιωθε πόνους γιατί ατ ταν κολληµένο πολ γερά. Στ τέλος δυστυχς πίσκοπος δέχτηκε ν το κόψουν τ δάκτυλό του. τσι πρε µία γεύση τς γνησιότητας τν θαυµάτων το γίου Γεωργίου. β) Τ θαλάσσιο ταξίδι τς εκόνας π τν ραβία πάρχει κοντ στν κίονα το ριστερο χορο πο βρίσκεται εκόνα το γίου Γεωργίου πι κάτω χειρόγραφη διήγηση: γία εκόνα ρθε π τν ραβία κα βρέθηκε στ λιµάνι τς Μονς Βατοπαιδίου. προσδόκητη φιξη τς εκόνας προκάλεσε ταραχ κα θόρυβο στ γιον ρος. Γιατί φήµη ξαπλώθηκε γρήγορα κα ο µοναχο ρχόντουσαν π᾿ λα τ µοναστήρια γι ν προσκυνήσουν τν γία εκόνα πο µ θαµα φανερώθηκε στ λιµάνι. Μάλιστα κάθε µοναστήρι πεδίωκε ν ποκτήσει τ θησαυρ ατ κα ο γέροντες ρνονταν ν τν δώσουν στ Μον Βατοπαιδίου. Τελικ ποφάσισαν ν βάλουν κλρο κα ν δεχτον τν πόφαση τς γίας εκόνας. Πραγµατικ πραν µόφωνα πόφαση λοι ο γέροντες ν φορτώσουν τν εκόνα σ᾿ να ξένο κα γριο µουλάρι πο δν ξερε τος δρόµους κα τ Μοναστήρια κα φο τ φήσουν λεύθερο ν τ κολουθήσουν π µακριά. κε πο θ σταµατοσε θ πρεπε ν µείνει εκόνα. τσι κα γινε. φο δήγησαν τ µουλάρι στ δρόµο Θεσσαλονίκης – γίου ρους τ φησαν στ θέλησή του. Κα τ µουλάρι µ ργ κα σόµετρο περπάτηµα σν ν νοιωθε τι µετέφερε ερ φορτίο πέρασε π δύσβατους τόπους, δάση κα ψώµατα κα φτασε στν Μον Ζωγράφου κα στάθηκε κίνητο σ᾿ να πολ ραο λόφο. Μ τν τρόπο ατ πληροφορήθηκαν λοι τι θέληση το γίου Γεωργίου ταν ν µείνει ερ εκόνα στ Μον Ζωγράφου. λοι ο µοναχο δέχτηκαν στ Μον µ χαρ κα µ πνευµατικ πανηγύρι τν ερ εκόνα κα τν τοποθέτησαν στν κίονα το ριστερο χορο. Τ µουλάρι πο µετέφερνε τν γία εκόνα πέθανε κα τ θαψαν στν τόπο κενο. Σ νάµνηση γι τν ρχοµ τς ερς εκόνας το γίου Γεωργίου κτισαν στν λόφο να κελλ κα µικρ κκλησία στ νοµα το γίου. γ) φιέρωση τς γίας εκόνας π τν γεµόνα τς Μολδοβλαχίας Στέφανο Στ βορειοδυτικ κίονα, πο στηρίζεται κα τρολος, εναι ναρτηµένη κα λλη εκόνα το γίου Γεωργίου, πο γι᾿ ατν πάρχει πι κάτω χειρόγραφη διήγηση στν Μον Ζωγράφου.

γεµόνας τς Μολδοβλαχίας Στέφανος εχε, πως εναι γνωστό, συνέχεια πολέµους µ τος Τούρκους. Κάποτε συγκεντρώθηκαν τ ναρίθµητα Τούρκικα σκέρια, γι ν τν φανίσουν. ταν εδε Στέφανος τ πλθος το χθρο φοβήθηκε. µέσως µως συνλθε κα µ θερµ προσευχ στ Θε ζήτησε τν βοήθειά του. Στν πνο του µφανίστηκε γιος Γεώργιος πο ταν λουσµένος σ᾿ να λαµπρ θαυµάσιο φς κα µ µάτια πο στραφταν.

Στέφανος ν κα κοιµόταν φοβήθηκε πολύ. Τότε γιος του επε: «χε θάῤῥος στν Κύριό σου κα µ φοβσαι τ πλθος ατό. Αριο συγκέντρωσε λο τ στράτευµά σου κα δήγησέ το ναντίον τν χθρν το Χριστο µ φωνς πανηγυρικς κα σάλπιγγες κα θ δες τν δύναµη το Θεο πο πάντα σ βοηθ. Γι τ λόγο ατ στάθηκα δ γι ν σο ποκαλύψω ποις θ νικήσει κα ν σο ναφέρω τι δύναµη το Θεο εναι µαζί σου κα τι κόµα κα γ θ σ βοηθήσω στν µάχη ατή. Γι λα ατ νακαίνισε τν Μον Ζωγράφου πο εναι στ νοµά µου, κα πο ρηµώθηκε. Στελε µάλιστα κα τν δική µου εκόνα πο χεις µαζί σου».

Στέφανος πρε θάῤῥος π τν µφάνιση το γίου κα κόµη π τν πόσχεση πο το δωσε τι θ τν βοηθοσε µ τν βοήθεια τς θείας χάρης. φο µάλιστα φερε κα τν γία εκόνα µαζί του µ τν φων τν σαλπίγγων χτύπησε ξαφνικ σν λαίλαπας τν γκο τν θωµανν κα τος σύντριψε χωρς χρονοτριβή. στερα π λίγο καιρ στειλε κα τν γία εκόνα στ γιον ρος κα νακαίνισε τν Μον Ζωγράφου, σύµφωνα µ τν θέληση το γίου, φο φιέρωσε σ᾿ ατν πολλ φιερώµατα. Κάποιος Ῥῶσος συγγραφέας ναφερόµενος στν γία εκόνα το γίου Γεωργίου γράφει τ ξς: «Μέσα στ 15ο αἰῶνα φάνη κα λλος εεργέτης τς Μονς Ζωγράφου, Στέφανος πο ταν πίσηµος γεµόνας τς Μολδοβλαχίας, κα γωνίστηκε πολλς φορς ναντίον τν θωµανν νικηφόρα. ταν τν περικύκλωσαν κάποτε µέτρητα πλήθη χθρο σκεφτόταν µ ποι τρόπο θ µποροσε ν σώσει τος περιβόλους το φρουρίου. Τότε φάνηκε πάνω στ τεχος µάνα του πο το επε: «Δν θ πιτρέψω ποτ στος χθρούς σου ν᾿ νοίξουν τς πύλες το φρουρίου σου. ν δν νικήσεις κα δν µπορέσεις ν ντισταθες σ᾿ ατος στ πεδίο τς µάχης πολ λίγη λπίδα σου ποµένει γι τος περιβόλους». κενο, λοιπόν, τ βράδυ φάνηκε γιος Γεώργιος στ συγχυσµένο Στέφανο κα το ποσχέθηκε τι θ νικοσε. πίσης τν διέταξε ν ποστείλει τν γία εκόνα πο εχε πάντα µαζί του στν Μον Ζωγράφου, κα ν τν νακαινίσει γιατί ταν δη ρηµωµένη. νίκη στεψε τ Στέφανο πο κπλήρωσε τν ντολ το γίου Γεωργίου.δ) θαυµαστ εκόνα το γίου Γεωργίου πο βρίσκεται στν ερ Μον Ξενοφντος Στ γιον ρος σζεται ρχαία προφορικ παράδοση κα γι τν γία εκόνα πο πρχε στος χρόνους τν σεβν εκονοµάχων, πο µ βασιλικ διατάγµατα καίονταν ο γιες κα σεβαστς εκόνες. Στ χρόνια κενα λοιπν ο πηρέτες το παράνοµου βασιλι ρευνοσαν κα προσπαθοσαν ν βρίσκουν τς γιες εκόνες γι ν τς συντρίψουν κα ν τς ίξουν στ φωτιά. Βρκαν λοιπν κα τν γία ατ εκόνα κα τν ριξαν στν φωτι γι ν καε. λλ µάταια κοπίαζαν ο νόητοι, διότι γία εκόνα µεινε φλεκτος µέχρι πο φωτι σβησε τελείως. Ο εκονοµάχοι ταν εδαν τι φωτι πολ λίγο ρπαξε τ φορέµατα το γίου κα τ πρόσωπο του τίποτα δν παθε πόρησαν. νας µάλιστα περισσότερο σεβς µπηξε µαχαρι στ πηγονι το γίου κα µέσως τρεξε καθαρ αµα. Τότε λοι σοι εδαν τ θαµα φυγαν καθένας γι τ σπίτι του. νας εσεβς Χριστιανς φο παρέλαβε τν γία εκόνα κα λθε στν θάλασσα, προσευχήθηκε θερµ στν Κύριο γι ν σταµατήσει φρικτ θύελλα τς εκονοµαχίας. πειτα φο γύρισε πρς τν για εκόνα επε: «Μεγαλοµάρτυρα το Χριστο Τροπαιοφόρε Γεώργιε, σ πο κα στ ζω κα µετ τν θάνατο καµες φλεκτη τν γία εκόνα, διαφύλαξέ την κα τώρα π τν θάλασσα κα µετέφερέ την που σ γνωρίσεις κα πιθυµες γι ν δοξασθε Θεός µας». Κα µόλις τελείωσε βαλε τν εκόνα στ θάλασσα.

Χριστιανς κενος φυγε.

γιος Γεώργιος φρόντισε στε γία εκόνα ν φτάσει στ γιον ρος, που κα λλες εκόνες δήγησε θεία πρόνοια. εκόνα τοποθετήθηκε κοντ στν Μον Ξενοφντος που τρεχαν τ αµατικ ξινα νερά. πρχε µάλιστα κε µία µικρ Μον φιερωµένη στ Μεγαλοµάρτυρα Δηµήτριο. κόµα σζεται µικρς ατς ναός, που ο µοναχο σν εδαν τν εκόνα το γίου Γεωργίου τν µετέφεραν κε γεµάτοι χαρ κα ελάβεια. στερα κτισαν να κοντ στ µικρ ναό. ταν αξήθηκαν ο µοναχο κα µεγάλωσε κα Μον νοµάσθηκε το γίου Γεωργίου. Ο µοναχο γιορτάζουν καθηµεριν µαζ µ τν γιο Γεώργιο κα τν Μεγαλοµάρτυρα Δηµήτριο κα τος µνηµονεύουν στς πολύσεις τν κολουθιν. γία εκόνα βρίσκεται στ µεγάλο Καθολικ να το γίου Γεωργίου στν νατολικ κίονα το δεξιο χορο κα χει ζωγραφισµένο λόσωµο τν Μεγαλοµάρτυρα κα σ νδειξη το θαύµατος φέρνει κα τν πληγ στ πηγονι κα τ αµα του εναι πηγµένο σ᾿ ατή. Μέχρι σήµερα τ θαυµαστ φαινόµενο κηρύττει περίτρανα τ πάµπολλα θαύµατα πο κανε κα κάνει γιος Μεγαλοµάρτυρας κα Τροπαιοφόρος Γεώργιος.