9 Ἀπριλίου

 

0409

9 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Εψύχιος πο µαρτύρησε στν Καισάρεια

●     γιος Βάδιµος σιοµάρτυρας κα ο πτ Μαθητές του

     Ο γιοι Μάρτυρες ο αχµάλωτοι, πο µαρτύρησαν στν Περσία

●     γιος Αδιήσιος ( βδιησος διησος)

     Ο γιοι αφαήλ, Νικόλαος, Ερήνη κα ο σν ατος

●     σιος κάκιος πίσκοπος µίδης

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Εψύχιος πο µαρτύρησε στν Καισάρεια

ζησε στ χρόνια του ουλιανο το Παραβάτη. ν κα νιόπαντρος, ατ δν τν µπόδισε ν δείξει µπρακτα τν µεγάλη γάπη του στ Χριστό. Στν Καισάρεια τς Καππαδοκίας, ουλιανς εχε κτίσει να εδωλο τς θες Τύχης, πο προσκυνοσαν κάθε µέρα πιδεικτικ ο εδωλολάτρες.

Εψύχιος, φο πρε µαζί του κα µερικος λλους τολµηρος νέους, πγε κα γκρέµισε τ εδωλο. ταν συνελήφθη, επε στν ξιωµατοχο τι ουλιανς δν χει κανένα δικαίωµα ν νεργε εδωλολατρικ πράγµατα στ χριστιανικ Καισάρεια. Βέβαια, Εψύχιος κ τν προτέρων γνώριζε τι πόφαση θ ταν καταδικαστική. Πράγµατι, ο συνεργάτες του καταδικάστηκαν σ βασανισµος κα ξορία. ν διος, σν ρχηγς τς πράξης, καταδικάστηκε σ θάνατο µ ποκεφαλισµό. τσι, Εψύχιος κατατάχθηκε σ᾿ κείνη τν µερίδα τν νθρώπων, γι τν ποία Κύριος επε: « πολέσας τν ψυχν ατο νεκεν µο ερήσει ατήν». κενος, δηλαδή, πο θ χάσει τν ζωή του γι τν πίστη του σ᾿ µένα, θ κερδίσει τν µακάρια κα ψηλότερη ζωή.

 

γιος Βάδιµος σιοµάρτυρας κα οπτ Μαθητές του

ζησε ταν βασιλις τς Περσίας ταν Σαπρ Β´. Πέρσης στν καταγωγ κα π γένος πίσηµο, φησε πλούτη κα γοητευτικ κοσµικ µέλλον γι ν πηρετήσει στ Χριστό. γινε ερέας κα ργάστηκε γι τν διάδοση το Εαγγελίου. Συγκέντρωσε µάλιστα κα µία µάδα πτ µαθητν, πο τος προετοίµαζε ργάτες το χριστιανικο φωτισµο. Καταγγέλθηκε τι ποσπ στ Χριστ πολλος Πέρσες π τν πάτρια θρησκεία, κα φυλακίστηκε µ τος µαθητές του γι τέσσερις µνες. πειδ µως κατ τ διάστηµα ατ ρνήθηκε ν γκαταλείψει τν πίστη του, καταδικάστηκε µαζ µ τος µαθητές του σ ποκεφαλισµό. Τν κτέλεση τς θανατικς ποινς, νέλαβε κάποιος πο µπροστ στ βασανιστήρια ρνήθηκε τ Χριστό, Νιρσν. Παρ τν λεγχο πο το κανε γιος Βάδιµος, ατς µ τρεµάµενα χέρια ξετέλεσε τν ποινή. θεία δίκη ὅµως δὲν τὸν ἄφησε ἀτιµώρητο. Κάποια µέρα, ποὺ κάποιος εἰδωλολάτρης θύµωσε ἐναντίον του, τὸν σκότωσε µὲ µαχαῖρι.Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ αἰχµάλωτοι, ποὺ µαρτύρησαν στὴν Περσία Ὅταν ὁ βασιλιὰς τῶν Περσῶν Σαπὼρ ὁ Β´ (325-379), κατὰ τὸ 53ο ἔτος τῆς βασιλείας του, κυρίευσε τὴν χώρα Βυζάτη, θανάτωσε ὅλους ὅσους ἔφεραν ὄπλα. Τὶς δὲ γυναῖκες, παιδιά, γέρους, τὸν ἐπίσκοπο Ἠλιόδωρο καὶ τοὺς πρεσβυτέρους Δησᾶν, Μαριὰβ καὶ ὅλους τους κληρικούς, ἄφησε ζωντανοῦς. Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Ἠλιόδωρος κατάλαβε ὅτι θὰ πεθάνει, χειροτόνησε ἐπίσκοπο τὸν πρεσβύτερο Δησᾶν. Ὁ ὁποῖος ἐπεξέτεινε τὸ Χριστιανικὸ κήρυγµα καὶ πρὸς τοὺς Πέρσες. Τότε ὁ ἀρχιµάγος Ἀδεφάρ, διέβαλε τὸν Δησᾶν στὸν βασιλιά, ὅτι δῆθεν αὐτὸς καὶ ὅλοι οἱ χριστιανοὶ γύρω ἀπ᾿ αὐτὸν βλασφηµοῦν τὴν Περσικὴ θρησκεία. Τότε ὁ Σαπὼρ ἔδωσε διαταγὴ νὰ συλληφθοῦν ὅλοι καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν ἥλιο καὶ τὴν φωτιά. Ἐπειδὴ ὅµως οἱ χριστιανοὶ αὐτοὶ δὲν τὸ ἔπραξαν, ἀποκεφαλίστηκαν ὅλοι. Καθ᾿ ὁδὸν µόνο πέντε ἀπ᾿ αὐτοὺς µικροψύχησαν καὶ δέχτηκαν τὴν θρησκεία τῶν εἰδώλων.

 

γιος Αδιήσιος (βδιησος διησος)

γιος ατς νκε στν παραπάνω µάδα ποκεφαλισθέντων χριστιανν στν Περσία. λλ τ κτύπηµα πο δέχτηκε δν ταν θανατηφόρο κα τν νύκτα σηκώθηκε κα κατόπιν κήρυττε πάλι θαῤῥαλέα τν Χριστό. Τότε κάποιος φανατικς εδωλολάτρης, ρµησε κα τν θανάτωσε µ µαχαρι.

 

Ογιοι αφαήλ, Νικόλαος, Ερήνη κα ο σν ατος

Ο γιοι ατο µαρτύρησαν τ 1463 στ χωρι Θερµή της Λέσβου, στν κε τιµωµένη Μον τν Γενεθλίων τς Θεοτόκου, πο βρίσκεται στν τοποθεσία Καρυές. Τ τος 1959, ποκαλύφθηκαν π τ γκατα τς γς θαυµατουργικά. Επε λοιπν σ κάποιο εσεβ, πο το παρουσιάστηκε, γιος αφαήλ, τι λέγεται αφαήλ. Πατρίδα του ταν τ νησ θάκη κα τ νοµα το πατέρα του Διονύσιος, πο τν νέθρεψε µ µεγάλη χριστιανοπρέπεια κα τν σπούδασε ρκετά. Τ κοσµικό του νοµα ταν Γεώργιος, λλ᾿ ταν γινε µοναχς νοµάσθηκε αφαήλ. Εχε τν βαθµ το Πρεσβυτέρου κα τ φφίκιο το ρχιµανδρίτη κα το Πρωτοσυγγέλου. ταν γινε λωση τς Κωνσταντινουπόλεως (1453), ατς µόναζε µαζ µ τν Διάκονο Νικόλαο στ Μακεδονία. Κατόπιν µέσ λεξανδρουπόλεως πγαν τ 1454 στ Λέσβο κα γκαταστάθηκαν στ Μον τς Θεοτόκου, που αφαλ γινε γούµενος. Τὸ 1463 ἐπέδραµαν οἱ Τοῦρκοι στὴ Μονὴ καὶ ἀφοῦ τοὺς συνέλαβαν τοὺς θανάτωσαν µὲ διάφορους τρόπους. Τὸν µὲν Ῥαφαὴλ ἔσφαξαν µὲ πριόνι ἀπὸ τὸ στόµα, τὴν Τρίτη Διακαινησίµου 9 Ἀπριλίου, τὸν δὲ Νικόλαο θανάτωσαν µετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια. Μαζὶ µ᾿ αὐτούς, µαρτύρησε καὶ ἕνα δωδεκάχρονο κορίτσι, ἡ Εἰρήνη, κόρη τοῦ προεστοῦ τοῦ χωριοῦ Θερµῆς Βασιλείου. Καὶ ἡ Εἰρήνη µαρτύρησε µὲ φρικτὸ τρόπο. Ἀφοῦ τῆς ἔκοψαν τὰ χέρια, τὴν ἔβαλαν µέσα σ᾿ ἕνα πιθάρι καὶ τὴν ἔκαψαν ζωντανή, µπροστὰ στὰ µάτια τῶν γονιῶν της. Ἡ µνήµη τους γιορτάζεται πανηγυρικὰ στὴ Μονὴ ποὺ φέρει τὴν ὀνοµασία τους στὴ Λέσβο.

σιος κάκιος πίσκοπος µίδης

πίσκοπος ατς ξαγόρασε 7.000 χριστιανος αχµαλώτους, φο κποί­ησε κκλησιαστικ σκεύη, κατ τν Βυζαντινοπερσικ πόλεµο (421-422), (+ 5ος α.).