Πονᾶμε ἀλλὰ καὶ διαμαρτυρόμαστε

Πρόσφατα ὁ διαδικτυακὸς ἱστότοπος aktines.blogspot.gr δημοσίευσε φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ συμπροσευχὴ ποὺ ἔγινε στὶς 15 Φεβρουαρίου 2014 στὸν παπικὸ ναὸ τοῦ Βασιλέως ­Χριστοῦ τοῦ Βελιγραδίου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐ­­­θνικῆς ἑορτῆς τῆς Σερβίας εἰς ἀνάμνησιν τῆς 15ης Φεβρουαρίου 1804 γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἔ­­­­λαβαν μέρος ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος καὶ ὁ ραββίνος τῆς πόλεως.
Λυπούμαστε πραγματικὰ γιὰ τὴν παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ ἀπαγορεύουν τὴ συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικούς. Ἐδῶ μάλιστα δὲν ἔχουμε μόνο αἱ­­­ρετικούς, ἀλλὰ καὶ ἀλλοθρήσκους Ἑ­­­βραίους.
Μία Ἐκκλησία ποὺ σεμνύνεται γιὰ μεγάλα πνευματικὰ ἀναστήματα ἀρετῆς καὶ ἁγιότητος ἀλλὰ καὶ γενναίων ἀγωνιστῶν κατὰ τῶν αἱρέσεων, ὅπως ἦσαν οἱ σύγχρονοι ἅγιοι Νικόλαος Βελιμίρο­βιτς καὶ Ἰουστίνος Πόποβιτς· μία ­Ἐκκλησία ποτισμένη μὲ τὰ αἵματα χιλιάδων Ὀρ­θοδόξων πιστῶν σφαγμένων ἀπὸ φανατικοὺς οὐνίτες καὶ παπικοὺς πα­ρου­σιάζεται σήμερα σὰν νὰ λησμονεῖ τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων της ποὺ χύθηκε γιὰ τὴν πατροπαράδοτη Ὀρθόδοξη Πίστη.
Ἀποροῦμε λοιπὸν γιατί δὲν ἀκού­γον­ται φωνὲς διαμαρτυρίας ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς στὴ χώρα μας Μητροπολίτες, τὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, γιὰ τὶς οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχη τους.
Ἴσως διαμαρτύρονται, ἀλλὰ δὲν εἰσ­α­κούονται. Ἐὰν ὅμως σιωποῦν γιὰ νὰ βοηθήσουν, ὅπως λέγεται, κι αὐτοὶ τὴ χώρα τους νὰ γίνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ στάση τους αὐτὴ δὲν εἶναι καθόλου σύμφωνη μὲ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Δὲν θυσιάζουμε τὶς παραδόσεις μας καὶ δὲν καταπατοῦμε τοὺς ἱεροὺς Κανόνες μας γιὰ τὰ ὑλικὰ συμφέροντά μας. Ἡ πείρα μας μαρτυρεῖ ὅτι θὰ δοκιμάσουν πολλὲς πνευματικὲς πίκρες ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.