Νέα καταδίκη τοῦ Τεκτονισμοῦ

Ἁπὸ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λάδος (μὲ ἡμερομηνία 19 Μαρτίου) ἀντιγράφουμε μία πολὺ σημαντικὴ εἴ­δηση: «Κατόπιν προτάσεως τῆς Συν­­οδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν ­Αἱρέσε­ων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ἀποστείλει Ἐγκύκλιο, διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἀ­­νανεώνεται ἡ διαβεβαίωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα ὅτι οὔτε ὑπῆρξε στὸ παρελθόν, οὔτε ὑπάρχει σήμερα Κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ ὁποῖος νὰ εἶναι μέλος ὁποιασδήποτε Τε­κτονικῆς Στοᾶς. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκ νέου καταδικάζει τὸν Τεκτονισμὸ καὶ θεωρεῖ ὡς ἀσυμβίβαστη τὴν πίστη τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος».
Ὡς πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δεχόμαστε μὲ ἱκανοποίηση τὴν ἀ­­­πόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἶναι σπουδαῖο τὸ ὅτι ἀπερίφραστα ­διακηρύσσει τὴν ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὸν χαρακτήρα τῆς Μασονίας. Ἔτσι δὲν θὰ παραπλα­νῶνται πολλοὶ ἀδαεῖς Χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν ἔντεχνα προβαλλόμενη εἰκόνα τοῦ Τε­κτονισμοῦ ὅτι πρόκειται τάχα γιὰ ἕνα διεθνὲς φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα. Οἱ Ὀρ­θόδοξοι Ἕλληνες πρέπει νὰ μένουμε ἐπιμελῶς μακριὰ ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ αὐτὴ θρησκεία ποὺ λατρεύει ὡς θεό της τὸν ΜΑΤΣ (Μεγάλο ἀρχιτέκτονα τοῦ σύμ­παντος), ὁ ὁποῖος στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ Ἑωσφόρος, ὁ ἐχθρὸς τῆς σωτηρίας μας.