26 Μαρτίου

0326

26 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

   Σύναξις ρχαγγέλου Γαβριήλ

Ο γιοι 26 Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Γοτθία, π τος ποίους ο δυ εναι Πρεσβύτεροι, Βαθούσης ( αθούσης) κα Οίρκας ( Οήρικας) µ τος δυ γιούς του κα τς τρες θυγατέρες του κα ρπύλας µοναχός, λαϊκο δέ, βηπας, γνς ( γγίας), Ρύαξ ( Ρυΐας), γάθραξ, σκόος ( σκόης), Σύλλας, Σίγητζας ( Σίδητζας), Σουηρίλας, Σεϊµβλς, έρµας ( έρθας), Φίλγας κα π τς γυνακες ννα, λλς, Βάρις ( Βάρκα), Μωίκω, Μαµίκα, Οΐρκω ( Οήκω) κα νιµαΐς

   Ο γιοι Κοδρτος, Θεοδόσιος, Μανουλ κα λλοι σαράντα (40) π τν νατολή

●   σιος Στέφανος µολογητής, γούµενος Τρίγλιας

   Διήγηση φέλιµη Μάλχου µοναχο, πο αχµαλωτίστηκε

●   σιος Βασίλειος Νέος δελφς το σίου Παύλου το ν τ Λάτρ

●   γιος Γεώργιος π τν Σόφια τς Βουλγαρίας

●   γιος Πούλιος ναγνώστης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Σύναξις ρχαγγέλου Γαβριήλ

Γαβριλ σηµαίνει νθρωπος το Θεο. Στν γία Γραφή, τν ρχάγγελο ατ το Θεο συναντµε µία φορ στν Παλαι Διαθήκη κα δυ φορς στν Καινή. Στν Παλαι Διαθήκη, µς τν παρουσιάζει Δανιλ σ µία ρασή του (Η´ 16-17), ταν ζητάει π᾿ ατν τν ξήγησή της. κε παρουσιάζεται µπροστά του κάποιος νθρωπος, πο εναι Γαβριήλ, κα το ξηγε τι τ κριάρι µ τ δυ κέρατα σήµαινε τος βασιλες τς Μηδίας κα τς Περσίας. δ τριχωτς τράγος, τ βασιλι τς λλάδας. Στν Καιν Διαθήκη, ρχάγγελος Γαβριλ στέλνεται στ Ζαχαρία (Λουκ. Α´, 11-19) κα το ναγγέλλει τι γυνακα του λισάβετ θ συλλάβει κα θ γεννήσει τν ωάννη τν Πρόδροµο. Γαβριήλ, πίσης, εναι ατς πο εαγγελίζεται στν Παρθένο Μαρία τν σπορη σύλληψη κα γέννηση το Σωτρα Χριστο.

 

Ογιοι 26 Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Γοτθία, π τος ποίους ο δυ εναι Πρεσβύτεροι, Βαθούσης (αθούσης) κα Οίρκας ( Οήρικας) µ τος δυ γιούς του κα τς τρες θυγατέρες του καρπύλας µοναχός, λαϊκο δέ, βηπας, γνς (γγίας), Ρύαξ ( Ρυΐας), γάθραξ, σκόος (σκόης), Σύλλας, Σίγητζας ( Σίδητζας), Σουηρίλας, Σεϊµβλς, έρµας (έρθας), Φίλγας καπ τς γυνακες ννα, λλς, Βάρις ( Βάρκα), Μωίκω, Μαµίκα, Οΐρκω ( Οήκω) κανιµαΐς

ζησαν στ χρόνια του βασιλι τν Γότθων ουγγουρίχου κα βασιλέως τν ωµαίων Γρατιανο (375-383). λοι ατο ο γιοι µολόγησαν τν Χριστ κα κάηκαν ζωντανο π τν προαναφερθέντα βασιλι τν Γότθων. Τότε συνέβη κα κάτι τ ξιοσηµείωτο. Κάποιος χριστιανός, φερε στν κκλησία πρόσφορο, λλ κείνη τν στιγµ τν συνέλαβαν ο εδωλολάτρες κα φο µολόγησε τν Χριστ γινε διος πρόσφορο στν Θεό, παίρνοντας τ στεφάνι το µαρτυρίου µέσα στ καµίνι τς φωτις.

 

Ογιοι Κοδρτος, Θεοδόσιος, Μανουλ καλλοι σαράντα (40) π τν νατολή

πρξαν λοι στ χρόνια τν διωγµν τς κκλησίας, π τος εδωλολάτρες ατοκράτορες. φο τος συνέλαβαν, τος πίεζαν ν᾿ ρνηθον τν Χριστό. λλ᾿ ατο πανέλαβαν πολλς φορς τν µολογία τους κα δήλωσαν, τι ποτ δν θ λιποτακτοσαν π τν σηµαία το Εαγγελίου. πελπισµένος δικαστής, διέταξε ν διανοίξουν τς πλευρές τους. ταν κα ατ τ βασανιστήριο στάθηκε νίσχυρο ν µεταβάλει τν φοσίωσή τους στν Χριστό, διέταξε τν ποκεφαλισµό τους.

 

σιος Στέφανος ὁ Ὁµολογητής, γούµενος Τρίγλιας

ζησε στ χρόνια του βασιλι Λέοντα το ρµενίου (813-820). φοσιώθηκε µ θέρµη στν σκητικ ζωή, κα δν ργησε ν διακριθε γι τν πέροχη ρετή του. Σν γούµενος τς µονς Τρίγλιας, διακρίθηκε χι µόνο γι τν συνετ κα χρηστ διοίκησή του, λλ κα διότι φρόντιζε µ ζλο γι τ πνευµατικ µέρος τς µοναστηριακς ζως, πο εναι κα κυριότερος σκοπός της. λλ᾿ ταν εκονοµάχος Λέων Ε´ἐξέδωσε διαταγς ναντίων τν γίων εκόνων, τότε γούµενος Στέφανος φησε τ µοναστήρι του κα κατέβηκε στς πόλεις. κε στήριζε τος διωκόµενους κα νίσχυε τν καµπτη ντίστασή τους. Γι τς νέργειές του ατς συνελήφθη κα ποβλήθηκε σ φυλακίσεις κα ξορίες. Μέσα δ σ᾿ ατς τς κακοπάθειες, φησε τν τελευταία του πνοή. ( µνήµη του π ρισµένους Συναξαριστς παναλαµβάνεται κα τν 3η Σεπτεµβρίου).

 

Διήγηση φέλιµη Μάλχου µοναχο, πο αχµαλωτίστηκε

Μ δυ λόγια διήγηση ατ χει ς ξς: Μάλχος, πο ταν µοναχς σ κάποιο µοναστήρι, κανε παρακο στν Γέροντά του κα ξεκίνησε γι τν πατρίδα του τν Μαρώνεια τς Συρίας, γι ν παραλάβει τν κληρονοµι τν πεθαµένων γονιν του. Στ δρόµο τν συνέλαβαν Σαρακηνο κα µαζ µ µία γυνακα τος πούλησαν σ᾿ ναν Αθίοπα. κε Μάλχος δειξε ριστο παράδειγµα πηρέτου. Κα κύριος του γι ν τν νταµείψει, το πρότεινε ν παντρευτε τν συναιχµάλωτό του γυνακα. Μάλχος το ξήγησε τι εναι µοναχς κα δν το πιτρέπεται ν παντρευτε. Αθίοπας µως τν πείλησε κα τσι Μάλχος κανε εκονικ γάµο µ τν γυνακα ατή. Κάποια νύχτα, κατόρθωσαν κα δραπέτευσαν, λλ᾿ Αθίοπας µαζ µ᾿ ναν πηρέτη του τος κυνήγησαν. Ατο γι ν σωθον µπκαν σ µία σπηλιά, πο ταν γεµάτη γρια θηρία. καναν τ σηµεο το Σταυρο κα τ θηρία δν τος γγιξαν καθόλου. Μόλις µως µπκε στ σπηλι Αθίοπας µ τν πηρέτη του, γι ν σφάξουν τν Μάλχο µ τν γυνακα, ρµησε µία λέαινα κα τος κατασπάραξε. Τότε Μάλχος µ τν γυνακα, φο εχαρίστησαν τν Θε γι τν σωτηρία τους, µν γυνακα µπκε σ γυναικεο µοναστήρι, δ Μάλχος γύρισε στ δικό του, συλλογιζόµενος τι παρακο τν δήγησε σ σχηµες περιπέτειες, κα πς σφαλέστερος δρόµος εναι ατς τς πακος.

 

σιος Βασίλειος Νέος δελφς τοῦ Ὁσίου Παύλου τον τ Λάτρ

βιογραφία του σζεται χειρόγραφη στ Σκήτη τς γίας ννας το γίου ρους, λλ κα λλο.

 

γιος Γεώργιος π τν Σόφια τς Βουλγαρίας

γιος ατς Γεώργιος καταγόταν π τν Σόφια τς Βουλγαρίας κα κάποτε βρέθηκε στν δριανούπολη τς Θρκης. κε πγε σ κάποιο γαρην τοξοποι γι ν φτιάξει τ τόξο του. Σ κάποια στιγµ µως γαρηνς τοξοποις βρισε τν Χριστ κα Γεώργιος µ δυνατ φων το επε τι, «µέγας µόνος Κύριος ησος Χριστς Θες µν…». Ατ κουσαν ο κε παρευρισκόµενοι Τορκοι, ρµησαν πάνω του κα τν χτύπησαν σκληρά. Κατόπιν τν δήγησαν στν γεµόνα, λλ κα κε γενναος Γεώργιος µολόγησε τν Χριστό. Τότε κολούθησε µία σειρ φρικτν βασανιστηρίων κα αστηρς ποµόνωσης. Κατόπιν µ ποσχέσεις κα κολακεες προσπάθησαν ν κάµψουν τ φρόνηµά του, λλ κα πάλι Γεώργιος, πο ταν γγράµµατος, µ εστοχες παντήσεις µολογοσε τν Χριστ Θε ληθινό. Τελικ τν Μ. Τρίτη στς 26 Μαρτίου 1437 τν καψαν ζωνταν µ φρικτ τρόπο κα τσι πρε τ στεφάνι το µαρτυρίου. ταν σ λικία 30 χρονν.

 

γιος Πούλιος ναγνώστης