25 Μαρτίου

0325

25 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●   Εαγγελισµς τς Θεοτόκου κα πέτειος θνικς Παλιγγενεσίας 1821

●   σιος Σεννούφιος Σηµειοφόρος

   Ο γίες Πελαγία κα Θεοδοσία

●   γιος Μάρτυς π τος δήµιους

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Εαγγελισµς τς Θεοτόκου καπέτειος θνικς Παλιγγενεσίας 1821

Εναι τ χαρµόσυνο µήνυµα τς θείας νσάρκωσης, πο µ τόσο σαφ τρόπο µας τ παρουσιάζει εαγγελιστς Λουκς στ Εαγγέλιό του (κεφ. Α´ στίχ. 26-38). Τν µέρα ατή, θεόσταλτος ρχάγγελος Γαβριλ παρουσιάζεται κα λέει στν Παρθένα Μαρία τι θ γεννήσει υό, πο θ εναι Σωτρ το κόσµου. ξίζει, µως, ν δοµε πς ο µπνευσµένοι µνδο τς κκλησίας µας ψαλαν τ κοσµοσωτήριο γγελµα: «Σήµερον χαρς Εαγγέλια παρθενικ πανήγυρις τ κάτω τος νω συνάπτεται· δµ καινουργεται Εα τς πρώτης λύπης λευθεροται κα σκην τς καθ᾿ µς οσίας τ θεώσει το προσληφθέντος φυράµατος νας Θεο κεχρηµάτικεν. µυστήριον! τρόπος τς κενώσεως γνωστος, τρόπος τς συλλήψεως φραστος. γγελος λειτουργε τ θαύµατι, παρθενικ γαστρ τν Υον ποδέχεται, Πνεµα γιον καταπέµπεται, Πατρ νωθεν εδοκε, κα τ συνάλλαγµα κατ κοινν πραγµατεύεται βούλησιν, ν κα δι᾿ ο σωθέντες, συνδ τ Γαβριήλ, πρς τν Παρθένον βοήσωµεν· χαρε, κεχαριτωµένη, Κύριος µετ σο, ξ ς σωτηρία, Χριστς Θες µν, τν καθ᾿ µς προσλαβόµενος φύσιν πρς αυτν πανήγαγεν».

 

σιος Σεννούφιος Σηµειοφόρος

πεβίωσε ερηνικά. σως εναι διος µε τν σκητ τς Νιτρίας Σεννούφιο.

 

Ογίες Πελαγία κα Θεοδοσία

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς π τος δήµιους

Ατς γνώρισε τν Χριστ κα µαρτύρησε φο τν κλεισαν σ βρωµερ ποµόνωση κα πέθανε µλλον π σφυξία.