Κύμα ἀποδομήσεως τῶν πάντων!

Τελικὰ τί συμβαίνει στὴ χώρα μας; Λε­­­φτὰ ὑπάρχουν ἢ δὲν ὑπάρχουν; Μᾶς λένε ὅτι δὲν ὑπάρχουν, καὶ ἐπιμέ­νουν. Ἀλ­λὰ ἡ πραγματικότης ­φωνάζει ὅτι λεφτὰ δὲν ὑ­­πάρχουν γιὰ ὁρισμένους, ὑπάρχουν ὅ­­­μως γιὰ ἄλλους δῆθεν πιὸ χρήσιμους καὶ ἀπαραίτητους γιὰ τὴ χώρα μας. Διότι γιὰ τὶς τράπεζες βρίσκονται λεφτά. Γιὰ τὶς Μ.Κ.Ο. ὑπάρχουν. Ὑπάρχουν ἐπίσης γιὰ τοὺς ὄχι εὐκαταφρόνητους μισθοὺς ἀμέτρητων προσώπων, ποὺ παριστάνουν τοὺς συμβούλους Ὑπουργῶν ἢ Ὀργανισμῶν. Χρήματα βρίσκονται γιὰ τὰ μουσεῖα, ὅταν πρόκειται νὰ διορισθοῦν ἡμέτεροι… Τελευταῖα βρέθηκαν ἑκατομμύρια γιὰ νὰ σωθεῖ τὸ Μέγαρο Μουσικῆς, στὸ ὁποῖο χαρίσθηκε τεράστιο χρέος πρὸς τὸ κράτος. Θὰ ἀντιλέξει ἴσως κάποιος ὅτι τὸ Μέγαρο ἐπιτελεῖ ἐξαίρετο ἔργο κλπ. Ὅταν ὅμως πεινοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες οἰκογένειες καὶ ὅταν τὰ Νοσοκομεῖα δὲν ἔχουν φάρμακα, εἶναι δίκαιο ἕνας χῶρος μουσικῆς νὰ ἔχει τέτοια προτεραιότητα; Ἀκόμη ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ νὰ κτισθεῖ τζαμὶ γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες καὶ χρήματα γιὰ νὰ ἀνακαινισθοῦν μωαμεθανικὰ κατάλοιπα στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἀλλοῦ.
Δὲν ὑπάρχουν χρήματα – ἔτσι μᾶς ­εἶ­παν – γιὰ τὸν διορισμὸ νέων ἱερέων. Καὶ φωνάζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ζάπλου­τη, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι τὸ ­κράτος τῆς ἔχει ­πάρει σχεδὸν ὅλη τὴν περιουσία. Καὶ παραβλέ­πουν ὅτι αὐτὴ ποὺ σώζει ψυχὲς εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ὄχι οἱ κρατικοὶ ἢ μὴ κρατικοὶ ὀργανισμοὶ καὶ οἱ… σύμβουλοι! Καὶ δὲν σώζει μόνο ψυχές, ἀλλὰ καὶ ζωές. Διότι συμπαρίσταται μὲ ποικίλους ὅσους τρόπους στοὺς πενόμενους Ἕλληνες καὶ ξένους καὶ σιτίζει καθημερινῶς χιλιάδες· τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ λεγόμενο κοινωνικὸ κράτος δὲν ἀκούγεται κάν.
Κρίμα! Τὸ κύμα τῆς ἀποδομήσεως ποὺ ἔχει ἤδη πλήξει τὸ στράτευμα καὶ τὴν ­παιδεία, ὁρμᾶ νὰ πλήξει καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ σώτειρα τοῦ Γένους, κατὰ τὸν ἐθνικό μας ἱστορικὸ Κωνσταν­τίνο Παπαρρηγόπουλο. Ἀλλὰ τώρα ἀκοῦμε ἄλλους νεόκοπους ἱστορικούς, ποὺ κατέχουν καὶ θέση στὴ Βουλὴ καὶ οἱ ὁποῖ­οι, ἐνῶ μὲ τὶς θέσεις τους ἀποδομοῦν τὴν ἱστορία καὶ τὴν παιδεία στὴν Ἑλλάδα, κινοῦνται ἐ­­λεύθερα λόγῳ… βουλευτικῆς ἀ­­­συλίας!…