Ἑκατομμύρια Ἕλληνες στὸν κόσμο ἔνιωσαν ὑπερήφανοι

Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς δημοσιογράφος Τὰς Μελᾶς, εἰδικὸς στὰ θέματα καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ πρωταθλήματος ΝΒΑ, παρουσίαζε μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς συναδέλφους του τὴ δημοφιλὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ‘‘The Starters’’, στὴν ὁποία ἀναλύουν τοὺς ἀγῶνες τοῦ ΝΒΑ λίγο πρὶν ἀρχίσουν. Τελευταῖα σχολίαζε ὅτι στὸν ἀγώνα τῶν Γκρίζλις ἐναντίον τῶν Μπὰκς θὰ παίξουν τρεῖς παῖκτες ἑλληνικῆς καταγωγῆς: ὁ Κώστας Κουφός, ὁ Νὶκ Καλάθης καὶ ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦνμπο. Τόνισε ὅτι αὐτὴ ἡ σύμπτωση κάνει ὑπερήφανους ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἀνὰ τὸν κόσμο, φρόντισε νὰ προβληθοῦν στὴν ὀθόνη οἱ φωτογραφίες τῶν τριῶν παικτῶν μαζὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ζήτησε ἀπὸ τὸν τηλεσκηνοθέτη νὰ βάλει ὡς ὑπόκρουση τὸν ἑλληνικὸ ἐθνικὸ ὕμνο καὶ τραγούδησε ὁ ἴδιος στὰ Ἑλληνικὰ τὴ δεύτερη στροφή. Ὅταν οἱ συμπαρουσιαστές του πῆγαν νὰ τὸν διακόψουν, τοὺς ζήτησε δυναμικὰ νὰ σιωπήσουν καὶ συνέχισε ὄρθιος νὰ τραγουδᾶ τὸν ὕμνο τῶν προγόνων του ἔχοντας τὸ δεξὶ χέρι στὴν καρδιά» («Δημοκρατία» 21-1-2014). Μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ ὁ νεαρὸς ὁμογενής μας τόνωσε τὸ ἠθικὸ ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων στὸν κόσμο καὶ τοὺς ἔκανε νὰ νιώσουν ὑπερήφανοι. Σήμερα ποὺ μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Πατρίδα μας πολλοὶ ἀπόδημοι πικραίνονται καὶ ἴσως ντρέπονται γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὁ Τὰς Μελᾶς ἀναπτέρωσε τὸ φρόνημά τους. Ἔδωσε συγχρόνως ἕνα καλὸ μάθημα σὲ μερικοὺς κυρίους τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, οἱ ὁποῖοι σχεδὸν ἔχουν θέσει ὑπὸ διωγμὸ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο ἀπὸ τὰ σχολικά μας βιβλία, μὲ ἀποτέλεσμα ἐλάχιστα νὰ ἀσχολοῦνται μ’ αὐτὸν τὰ σύγχρονα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι καιρὸς ὅμως νὰ συνέλθουμε, ἂν θέλουμε νὰ ζήσει τὸ ἔθνος μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ ἐκπέμπει ἡ ἐνθουσιώδης πράξη τοῦ Ἕλληνα ἀποδήμου δημοσιογράφου Τὰς Μελᾶς.