Ἐγερτήριο σάλπισμα

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, σχολιάζοντας τὴν ἐπικαιρότητα, ἔκαμε πρόσφατα μία βαρυσήμαντη δήλωση, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποσποῦμε τὰ κυριότερα σημεῖα: «Ἔχουν κατορθώσει οἱ στρατευμένοι καὶ θιασῶτες τῆς Νέας Ἐποχῆς νὰ κοιμίσουν τοὺς ἡγέτες τῆς πολιτείας, νὰ παραπλανήσουν τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὴν παράδοση καὶ τὸν πολιτισμὸ τῶν ἐθνῶν, νὰ πειθαναγκάσουν τὰ κράτη καὶ νὰ ἐξαπατήσουν τοὺς λαούς, ὥστε χωρὶς καμιὰ ἀντίσταση νὰ προωθήσουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν μονοκρατία τῆς παγκοσμιοποιήσεως (…). Κάθε ἡμέρα, ὅλο καὶ περισσότερο, ἀποκαλύπτονται τὰ σχέδια καὶ οἱ συνωμοσίες ἐκείνων ποὺ ἔχουν ταχθεῖ στὴν μάχη κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ Νέα Ἐποχὴ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου. Ἐμεῖς διαθέτουμε τοὺς μηχανισμοὺς γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πόσο πανούργα εἶναι ἡ στρατηγικὴ τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως. Διαπιστώνουμε ὅμως ὅτι ὁ βρόχος σφίγγει ὅλο καὶ περισσότερο στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου, μηδὲ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἐξαιρουμένης. Εἰσάγονται στὴ Βουλή μας πρὸς ψήφιση πρωτάκουστα καὶ ἐξωφρενικὰ νομοθετήματα, ποὺ καταλύουν τὴν ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν παράδοση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὰ νομοθετήματα αὐτὰ ψη φίζονται ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ λαοῦ χωρὶς συνείδηση καὶ σκεπάζονται μὲ τὸ πάπλωμα τοῦ νόμου διαστροφές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖται στὴν κοινωνία ἦθος ἄηθες καὶ οἱ βουλευτές μας νὰ αὐτοκαταδικάζονται σὲ εὐτελισμό. (…) Ἡ Ἐκκλησία πάντως εἶναι ἀποφασισμένη νὰ περιφρουρήσει τὴν πίστη της καὶ τὸν λαό της. Ἂς ἀφυπνισθοῦμε ὅλοι…» («romfea.gr» 20-1-2014). Τὴ δήλωση – ἐγερτήριο τοῦ διακεκριμένου Ἱεράρχου, ποὺ δείχνει τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ ποίμνιό της, διαβάσαμε μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ἀλλὰ καὶ ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ τελευταῖα στὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Πατρίδος μας. Ἡ σύγχρονη πραγματικότητα ἐπιβάλλει ὄχι μόνο ἐπαγρύπνηση, ἀλλὰ καὶ συστράτευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μὲ τοὺς ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ ἀποτραποῦν τὰ καταχθόνια ἀντίχριστα σχέδια τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ πνεῦμα ἀντιστασιακὸ ἐνάντια σὲ κάθε ἐνέργεια ποὺ ὑπονομεύει τὶς ἑλληνορθόδοξες ρίζες μας!