Παράρτημα Χανίων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)

Μ. Κατράκη 13β

73134 ΧΑΝΙΑ

28210.40.295