Παράρτημα Βεροίας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ντωνίου Καμάρα 25

591 00 ΒΕΡΟΙΑ

23310.23.937