Παράρτημα Τρικάλων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)

Βύρωνος 24

421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

24310.28.874