Παράρτημα Σερρῶν

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)

Κύπρου 5

621 00 ΣΕΡΡΕΣ

23210.25.847