Παράρτημα Ἰωαννίνων

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Βαλαωρίτου 13

454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26510.25.385