Παράρτημα Κατερίνης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)

Ἁγίας Λαύρας 21

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

23510.21.561