Παράρτημα Καλαμάτας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)

Ὑπαπαντῆς 23

24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

27210.22.872