Παράρτημα Γιαννιτσῶν

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Ἀποστόλου Λουκᾶ 11

581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

23820.22.606