6 Μαρτίου

 0306

6 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

   Ο γιοι 42 Μάρτυρες π τ µόριο

   Ο γιοι Θεόδωρος, Κωνσταντνος, Κάλλιστος, Θεόφιλος, Βασσόης ( Βασσώης), έτιος, Δύο (2) Κρατεροί, Μελισσηνς κα Κύριλλος

●     σιος ρκάδιος

●     σιος σύχιος Θαυµατουργός

●     σιος Μάξιµος σιοµάρτυρας

●     γιος Εφρόσυνος

     Ερεσις το Τιµίου Σταυρο παρ τς µακαρίας λένης

    Ερεσις τν Τιµίων λων (Καρφιν)

   Ο γιοι ουλιανς κα Εβουλος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι 42 Μάρτυρες π τµόριο

Τ µόριο, πόλη τς Φρυγίας, π τν 6ο αἰῶνα ταν πίσηµο στρατιωτικ κέντρο το βυζαντινο κράτους στν κεντρικ σία. ταν τ 838 κυριεύθηκε π τος ραβες, µ πολιορκητ τ χαλίφη Μουτασίµ, στερα π προδοσία, λέγεται τι σκοτώθηκαν κα αχµαλωτίσθηκαν βδοµήντα χιλιάδες πολτες. Μεταξ τν αχµαλώτων ταν κα 42 διαπρεπέστατοι πολιτικο κα στρατιωτικο εγενν βυζαντινν οκογενειν. Ατος τος πγαν στ Βαγδάτη κα τος ριξαν στ φυλακ λυσοδεµένους, µέσα στ σκοτάδι κα τν γρασία. κε, χωρς νερ κα ψωµί, καναν συνεχς προσευχ ν πεθάνουν τ γρηγορότερο. Κάποια µέρα, τος βγαλαν π τν φυλακ κα τος παρουσίασαν στ χαλίφη. Ατός, µ φος φιλικό, ταξε ν τος ποκαταστήσει στ ξιώµατά τους ν γίνονταν µουσουλµάνοι. Ο γενναοι νδρες, χωρς ναβολή, επαν στ χαλίφη τι ατ δ γίνεται οτε κατ φαντασία. Τότε χαλίφης, κνευρισµένος, διέταξε κα τος θανάτωσαν µ τν πι φρικτ τρόπο. τσι, θυσία ατν τν γίων µαρτύρων διδάσκει ατ πο λέει κα πόστολος Παλος. τι, δηλαδή, ο γωνιστς τς πατρίδας κα τς πίστης εναι διπλ ερο κα ποτελον κλεκτ παράταξη στ χορ τν γίων του Θεο.

 

Ογιοι Θεόδωρος, Κωνσταντνος, Κάλλιστος, Θεόφιλος, Βασσόης ( Βασσώης), έτιος, Δύο (2) Κρατεροί, Μελισσηνς κα Κύριλλος

Οι γιοι ατο ταν µεταξ τν πι πάνω 42 µαρτύρων π τ µόριο. Θεόδωρος ταν στρατηγς κα πρωτοσπαθάριος, Θεόφιλος στρατηγς κα πατρίκιος, Κάλλιστος τουρµάρχης, Κωνσταντνος δρουγγάριος, Βασσόης δροµεύς, ο Μελισσηνς κα ετιος στρατηγοί, Κρατερς Ενοχος, λλος Κρατερς στρατηγς κα Κύριλλος πίσης στρατηγός.

 

σιος ρκάδιος

πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος σύχιος Θαυµατουργός

σιος σύχιος καταγόταν π τν Γαλατία, π να χωρι πο νοµαζόταν νδρακίνα (κατ τν Μ. Γαλαν Νέα Κλαυδιούπολη). π νεαρ λικία, εχε κλήση πρς τν µοναχικ πολιτεία. Γι΄ ατ κα φυγε π τν πατρίδα του, κα πγε πρς τ παραθαλάσσια µέρη τς ρδανίας, πρς τ ρος το Μαΐωνος. κε κτισε καλύβα κα ζοσε π τν καλλιέργεια τν γύρω ρηµικν τοποθεσιν. πειδ µως τόπος ταν νυδρος, κατέβηκε στος πρόποδες το βουνο, που βρκε πηγ νερο κα κε κτισε να π΄ νόµατι το γίου νδρέα. ζησε αστηρότατη σκητικ ζω κα Θες το δωσε τ χάρισµα ν κάνει θαύµατα. Πέθανε σ µεγάλη λικία κα τάφηκε µέσα στ να πο κτισε διος, κοντ στ δεσποτικ πύλη κα µέσα σ πέτρινη λάρνακα. π δ τς βασιλείας Κωνσταντίνου κα Ερήνης κατ τ τος 781, πίσκοπος µάσειας Θεοφύλακτος, µετέφερε τ ερ λείψανο ατο το µεγάλου σκητ στν µάσεια, κα ναπόθεσε ατ στ δεξι µέρος το θυσιαστηρίου.

 

σιος Μάξιµος

σιοµάρτυρας Μαρτύρησε δι λιθοβολισµο.

 

γιος Εφρόσυνος

Μαρτύρησε φο τν περιέλουσαν µ βραστ νερό. Ερεσις το Τιµίου Σταυρο παρ τς µακαρίας λένης Βλέπε 14η Σεπτεµβρίου, ψωση Τιµίου Σταυρο. Ερεσις τν Τιµίων λων (Καρφιν) Βλέπε 14η Σεπτεµβρίου, ψωση Τιµίου Σταυρο γιοι ουλιανς κα Εβουλος Μαρτύρησαν δι ξίφους.