5 Μαρτίου

0305

5 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Κόνων σαυρος

●     γιος Κόνων Κηπουρός

●     σιος Μρκος σκητς κα Θαυµατουργός

●     σιος Μρκος θηναος

●     γιος Ελόγιος

●     γιος Ελάµπιος

●     γιος ρχέλαος κα ο µαζ µ᾿ ατν 152 Μάρτυρες

   Ο γιοι Φώτιος κα Κύριλλος

●     γιος ωάννης νεοµάρτυρας π τν Βουλγαρία

●     γιος Γεώργιος νεοµάρτυρας π τν Ραψάνη

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Κόνων σαυρος

γιος Κόνων ζησε στ ποστολικ χρόνια κα καταγόταν π να χωρι Βιδανή) τς σαυρίας. Ο γονες του Νέστωρ κα Νάδα στν ρχ ταν εδωλολάτρες. λλ᾿ πειτα δέχθηκαν τν χριστιανικ πίστη, µαζ µ τν ραο, φηβο τότε, γιό τους.

Κόνων νυµφεύθηκε µία χριστιαν κόρη (τν ννα), µέσα π τ χριστιανικ µιλο τς ποχς κείνης. π τν ρχ συµφώνησαν κα ο δυ ν ζον σν δέλφια κα ν φιερωθον στ διάδοση τς χριστιανικς λήθειας. Ο εδωλολάτρες συµπολτες το Κόνωνα βλεπαν µ πολ δυσαρέσκεια τς χριστιανικές του δραστηριότητες. φεραν τος πι δυνατος στ λόγο θνικος γι ν τν ποστοµώσουν, λλ ατς µ τ φωτισµ το γίου Πνεύµατος, τος φίµωνε. λλ κα ατο π γωισµ γίνονταν χειρότεροι. Μία µέρα, πγε σ᾿ ναν εδωλολατρικ να κα κανε γι τν διαίτερη ατ περίσταση ατ πο λέει λόγος το Θεο: «Δι πάσης προσευχς κα δεήσεως, προσευχόµενοι ν παντ καιρ ν Πνεύµατι». Ν παρακαλετε, δηλαδή, τ Θεό, µ κάθε εδος προσευχς κα ατησης. Ν προσεύχεσθε σ κάθε καιρό, µ τ φωτισµ το γίου Πνεύµατος. Προσευχήθηκε, λοιπόν, κα Κόνων στ Χριστό, µ ποτέλεσµα ν γίνει κοµµάτια τ εδωλο το ναο. Φων θρηνώδης κούστηκε π᾿ λους κα µολόγησαν τ Χριστ ς Υἱὸ το Θεο. τσι Κόνων µ τ ργα του, κα κυρίως µ τν προσευχή, πέτυχε ν σωθον πολλς ψυχς π τν εδωλολατρία. λλη δ µαρτυρία ναφέρει, τι π γεµόνος τς σαυρίας Μάγνου, συνελήφθη κα κακοποιήθηκε. λλ᾿ ο χριστιανο πο φωτίστηκαν π τν γιο, τρεξαν π τόπου κα πείλησαν ν σκοτώσουν τν γεµόνα, ποος φοβήθηκε, φυγε κα φησε λεύθερο τν Κόνωνα. Μετ τ περιστατικ ατό, ζησε λλ δυ χρόνια κα πεβίωσε ερηνικά.

 

 

 

γιος Κόνων Κηπουρός

ζησε τν 3ο αἰῶνα µ.Χ. κα καταγόταν π τν Ναζαρέτ. ναχώρησε π τν πατρίδα του κα πγε στν πόλη Μάνδρα τς Παµφυλίας, κα µενε σ κάποια τοποθεσία πο νοµαζόταν Κάρµηλα Κάρµενα. κε καλλιεργοσε κπο, φυτεύοντας διάφορα λάχανα γι ν ξοικονοµήσει τ ναγκαα της ζως. ταν τόσο κέραιος στ φρόνηµά του κα πλός, στε ταν συνάντησε κείνους πο εχαν διαταγ ν τν συλλάβουν κα εδε τι τν χαιρετοσαν, νταποκρίθηκε κα ατς µ λη του τν καρδιά. ταν το επαν τι τν καλε γεµόνας Πούπλιος, κενος πάντησε: «Τί χρειάζοµαι γ στν γεµόνα, τν στιγµ µάλιστα πο εµαι χριστιανός; ς καλέσει καλύτερα τος µοϊδεάτες του». Τότε δεµένο τν φεραν στν γεµόνα, πο τν παρακινοσε µ τν βία ν θυσιάσει στ εδωλα. Μ βαρι καρδι γιος, βρισε τν τύραννο κα το επε τι εναι ληθινς χριστιανς κα σα βασανιστήρια ν το κάνουν δν θ λλαξοπιστήσει. µέσως τότε κάρφωσαν τ πόδια του κα τν νάγκασαν ν τρέχει µπροστ π τν µαξα το γεµόνα µέχρι πο ξεψύχησε. τσι λαβε τ αώνιο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

σιος Μρκος σκητς κα Θαυµατουργός

ταν θηναος κα ζησε τν 4ο αἰῶνα µ.Χ. Στν θήνα λαβε ξιόλογη µόρφωση, κα µαζ µ τν πίδοσή του στν λληνικ φιλοσοφία διακρίθηκε κα στ µελέτη τν γίων Γραφν. Κατόπιν ναχώρησε π τν θήνα κα πγε στν ντιόχεια. κε τν φερε µεγάλη φήµη το γίου ωάννη το Χρυσοστόµου, κοντ στν ποο κα µαθήτευσε. Παρέµεινε µέσα στν κοσµικ κοινωνία, καταρτίζοντας τν αυτό του τελειότερα στ σπουδ κα τν γνώση τν νθρωπίνων πραγµάτων µέχρι το τεσσαρακοστο τους τς λικίας του. πειτα ποσύρθηκε σ µία µικρ κοινοβιακ συντροφιά, που διακρίθηκε γι τν φιλάδελφη κα προσεκτικ συµπεριφορά του. γραψε ρκετ συγγράµµατα, π τ ποα σζονται µόνο µερικο λόγοι κα πιστολές, καθς κα συµβουλευτικς πραγµατεες. Εναι δ τόση πρακτικότητα κα φέλειά τους, στε λέχθη γι τν συγγραφέα τους, τι: «Πάντα πώλησαν κα Μρκον γόρασαν». Ν µως, κα µερικ π τ πολύτιµα παραγγέλµατά του: «Προτιµότερον, λέγει, ν σ βλάπτουν ο νθρωποι παρ ν σ ξουσιάζουν ο δαίµονες. πλος, λλ ταπεινόφρων νθρωπος εναι σοφώτερος π τος σοφούς. ποιος νθυµεται τ προηγούµενα σφάλµατά του, προφυλάσσεται π τ µέλλοντα. Ἐὰν δν πέστς θλίψεις ν µ νοµίζς τι χεις ρετην. Διότι δν εναι τίποτε ,τι φύεται µέσα ες τν νεσιν».

 

σιος Μρκος θηναος

Συγκεχυµένες κα σαφες ο πληροφορίες γι τν ζωή του. π διήγηση το

σίου Σεραπίωνος µαθαίνουµε τι σκήτευσε τν 4ο αἰῶνα µ.Χ. στν ρηµο πέραν τς χώρας τν Χετταίων, µλλον πέραν τς Αγύπτου, στ ρος τς Θρκης (χι βέβαια τς λληνικς) γι 95 λόκληρα χρόνια. Πατρίδα του ταν θήνα. πεβίωσε ερηνικά. σως ν εναι τ διο πρόσωπο µ τν προηγούµενο σιο Μρκο τν σκητή.

 

γιος Ελόγιος

Μαρτύρησε στν Παλαιστίνη δι ξίφους.

 

γιος Ελάµπιος

Μαρτύρησε στν Παλαιστίνη δι ξίφους.

 

γιος ρχέλαος κα ο µαζ µ᾿ ατν 152 Μάρτυρες

Μαρτύρησαν δι ξίφους. (Στ Κουτλουµουσιαν Μηναο ο µάρτυρες ριθµονται 142).

 

Ογιοι Φώτιος κα Κύριλλος

Μλλον νκαν στος 152 Μάρτυρες, πο µαρτύρησαν µαζ µ τν γιο ρχέλαο.

 

γιος ωάννης νεοµάρτυρας π τν Βουλγαρία

ταν ραος στ σµα κα γγράµµατος. Κάποτε µπλέχτηκε σ µία περιπέτεια κα ρνήθηκε τν Χριστό. Ο τύψεις συνειδήσεως µως, γι τν ποστασία του, τν φεραν π τν Βουλγαρία στ γιον ρος. κε ποτάχθηκε σ᾿ ναν µονόχειρα µοναχό, τς Λαύρας το γίου θανασίου. ταν 18 χρονν ταν φυγε π τ γιον ρος κα πγε στν Κωνσταντινούπολη. κε ντύθηκε τούρκικα ροχα, µπκε στ τέµενος τς γίας Σοφίας κα κανε µπροστ στος Τούρκους τ σηµεο το Σταυρο, κα προσκύνησε µ χριστιανοπρέπεια. Ο Τορκοι µέσως τν συνέλαβαν κα πειδ δν µπόρεσαν ν τν µεταστρέψουν στ θρησκεία τους, τν ποκεφάλισαν στν αλ τς γίας Σοφίας στς 5 Μαρτίου 1784.

 

γιος Γεώργιος νεοµάρτυρας π τν Ραψάνη

νεοµάρτυς γιος Γεώργιος κ Ραψάνης, ταν γόνος τς σπουδαίας οκογενείας τν Χατζηλασκαρέων κα πόφοιτος τς φηµισµένης σχολς τς πατρίδος του. σκησε τ πάγγελµα το γραµµατοδιδασκάλου στ γενέτειρά του. λλαγ νς νεαρο λλοθρήσκου πετέλεσε τν ατία το µαρτυρίου το Γεωργίου. Τ συνέλαβαν, τν δίκασαν σύντοµα κα τν κατεδίκασαν τελεσίδικα σ θάνατο µ βασανιστήρια. Παρέδωσε µ ποκεφαλισµ τ πνεµα του στς 5 Μαρτίου το 1818 σ λικία 20 τν. θάνατος πετέλεσε «τν γενέθλιον µέραν» τς ζως του κα ο θαυµαστς ποκαλύψεις του πιστοποίησαν κόµα µία φορ τι «τος γίοις τος ν τ γ ατο θαυµάστωσεν Κύριος». Τ δ λείψανα το γίου µετεφέρθησαν π τος συγγενες του µάρτυρος ες Ραψάνην κα ερίσκονται σήµερον ες τν οκίαν «Καραβασίλη» που καίει µπροστά τους κοίµητη κανδήλα, κα εναι προσιτ ες κάθε ελαβ προσκυνητή.