Οἱ χριστιανοί στόχος τῶν φανατικῶν

syria2

 

Τὰ τελευταῖα γεγονότα στὴ Συρία καὶ στὴν Αἴγυπτο μὲ τὶς ἐπιθέσεις ἐναντίον Χριστιανῶν καὶ φόνους ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστές, ἀποκαλύπτουν τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ. «Ρημαδιὸ στὴ Συρία, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε γίνει στόχος τῶν φανατικῶν», εἶπε ὁ Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παῦλος στὸν Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα στὴν τελευταία τηλεφωνικὴ συνομιλία ποὺ εἶχαν, λίγο πρὶν ἀπαχθεῖ. Καὶ ὁ δημοσιογράφος ποὺ πῆρε συνέντευξη ἀπὸ Σύρες Ὀρθόδοξες μοναχές, ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν Ἑλλάδα, σημειώνει: «Τὸ νὰ δηλώνει κάποιος Χριστιανός, καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξος, σήμερα στὴ Συρία ἰσοδυναμεῖ μὲ αὐτοκτονία. Οἱ ἐξτρεμιστὲς Ἰσλαμιστὲς τοὺς ἔχουν θέσει στὸ στόχαστρο θεωρώντας τους συνεργάτες τοῦ Ἄσαντ. Τρομο κρατικὲς ἐπιδρομὲς σὲ χωριὰ καὶ συνοικίες Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κυρίως στὴ βόρεια Συρία, σημειώνο νται καθημερινὰ ἀπὸ ἀνεξέλεγκτες ὁμάδες φανατικῶν ἐνόπλων μουσουλμάνων, μεταξὺ τῶν ὁποίων Τσετσένοι, Ἀφγανοί, Σομαλοὶ κ.ἄ.». («Ἡ Καθημερινὴ» 18-8-2013). Ἀλλὰ καὶ στὴν Αἴγυπτο οἱ Χριστιανοὶ εἶναι στὸ στόχαστρο τῶν φανατικῶν «Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων». «Σύμφωνα μὲ τὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ CBN στὸ Κάϊρο Gary Lane, ὑπάρχει ἄνωθεν ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς ‘‘Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους’’ νὰ σκοτώνουν τοὺς Χριστιανοὺς ὅπου τοὺς βρίσκουν. Ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν καὶ τραυματιῶν Χριστιανῶν εἶναι ἀνεξακρίβωτος καὶ γίνεται λόγος γιὰ γενίκευση τοῦ ἀντιχριστιανοῦ μένους. Τὶς προηγούμενες ἡμέρες μιὰ μικρή, ἡ Jessica Boulous, ἐκτελέστηκε καθὼς ἔβγαινε ἀπὸ τὸ κατηχητικό. Τὸ γαλλικὸ ‘‘Παρατηρητήριο χριστιανοφοβίας’’ καταγγέλλει ὅτι κόπτης ταξιτζὴς σφαγιάστηκε ἀπὸ Ἰσλαμιστές, ποὺ διέ κριναν τὸν σταυρὸ ποὺ εἶχε σὰν φυλαχτὸ στὸ αὐτοκίνητό του, ἐνῶ στὴ συν έχεια ἔβαλαν φωτιὰ στὸ ὄχημα. Τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο CBN δημοσίευσε φωτογραφίες καὶ κατάλογο 14 κατεστραμμένων χριστιανικῶν ναῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἑνὸς καμένου ὀρθοδόξου ναοῦ στὸ Σουέζ» («www.triklopodia.gr» 16-8-2013). «Τὸ μόνο μας ἔγκλημα εἶναι ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί», λένε οἱ Χριστιανοὶ τῆς Αἰγύπτου. Εἶναι φανερὸ ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ εὐρύτατη ἐπιχείρηση ὄχι ἐθνικῆς, ἀλλὰ θρησκευτικῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου. Ταυτόχρονα δοκιμάζονται καὶ ὅσοι Χριστιανοὶ ἀπέμειναν στὸ Ἰράκ. Οἱ πολιτικοὶ ἀναλυτὲς μιλοῦν γιὰ ἕνα συνολικὸ σχέδιο βίαιου διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Βόρεια Ἀφρική. Καὶ ἐνῶ αὐτὰ συμβαίνουν, ἡ ἀποστατημένη ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ Δύση ἀδιαφορεῖ καὶ τηρεῖ στάση παρατηρητοῦ, ἢ καί, ὅπως φανερώνουν τὰ πράγματα, πιθανοῦ ὑποκινητοῦ. Ὅμως ἂς μὴν ἐφησυχάζει ἡ Δύση. Διότι μὲ τὸ αὐξανόμενο Ἰσλὰμ στοὺς κόλπους της θὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ξυπνήσει κάποια μέρα. Τότε ὅμως θὰ εἶναι πολὺ ἀργά…