Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

images77

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο δέκατο (γ)

     «Μὴ λησμονώντας τὰ προηγούμενα, ἀγαπητέ, πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου καὶ φύλαξε τὴν ψυχή σου πάρα πολύ, γιὰ νὰ βρεῖς τὸ μαργαριτάρι ποὺ ζητᾶς. Νὰ ἀγαπᾶς τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν ἐγκράτεια, γιὰ νὰ ὠφεληθεῖς πάρα πολύ. Ἂν μάλιστα ἀρχίσεις νὰ δείχνεις ἀδιαφορία, ζώντας μέσα σὲ κραιπάλη καὶ μέθη, θὰ ἐξαφανισθεῖς μαζὶ μ’ ἐκείνους ποὺ εἶναι δοσμένοι στὶς ἀπολαύσεις• καὶ στὴν ἀρχὴ θὰ ἀπομακρύνεις μὲ αὐτὰ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔπειτα θὰ κατηγορηθεῖς ἀκόμη καὶ ἀπό κείνους ποὺ σὲ βλέπουν νὰ εἶσαι σ’ αὐτή τὴν κατάσταση, χωρὶς ἐσὺ νὰ ντραπεῖς, καὶ τελικὰ οὔτε τὸ ἴδιο τὸ ἐργόχειρο τοῦ καθενός μας θὰ φτάσει νὰ καλύψει μιὰ τόσο μεγάλη δαπάνη. Ἀπό αὐτὰ λοιπὸν δημιουργοῦνται περισπασμοί, πολυπραγμοσύνες, ψευτιές, ἀδικίες, ἀποδημίες καὶ κολακεῖες πρὸς τοὺς ἄρχοντες, καὶ ὅσα εἶναι παρόμοια μ’ αὐτά. Γι’ αὐτό, πολὺ μεγάλο καλὸ εἶναι ἡ εὐλάβεια καὶ ἡ ἐγκράτεια. Διότι ἀπό τὴ μιὰ ἡ λαιμαργία καταστρέφει, ἀπό τὴν ἄλλη ἡ ἐγκράτεια οἰκοδομεῖ. Αὐτὰ μάλιστα ἐναντιώνονται μεταξύ τους καὶ δὲ σχετίζεται τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο. Ἂν λοιπὸν ἀγαπήσεις τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν ἐγκράτεια μὲ σωστὸ λογισμό, θὰ ὑψωθεῖς ἀπό ὅλες τὶς πλευρές. Διότι ἡ εὐλάβεια διδάσκει νὰ μένει κανεὶς μόνος καὶ νὰ μὴν περνᾶ τὸν καιρὸ του παραμένοντας γιὰ πολὺ ἔξω ἀπό τὸ κελλί του, καὶ νὰ μὴ συναναστρέφεται μ’ ἐκείνους ποὺ συμβουλεύουν ἀνώφελα ἔργα. Ἀλλά, ζώντας στὴν ἡσυχία, οὔτε γιὰ λαμπρὸ ἔνδυμα θὰ νοιάζεσαι, οὔτε θὰ καταστρέφεις πολλὰ ἐνδύματα.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)