Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

05 paraskevi

Τήν ἡμέρα αὐτή δέν ὑπάρχει ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.