Παρασκευὴ 15 Μαρτίου 2013

05 paraskevi

Παρασκευὴ τῆς τυρινῆς.

Τήν ἡμέρα αὐτή δέν τελεῖται Θεία Λειτουργία