Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

images59

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου 
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Πρόλογος (α)

    «Θεώρησα ἀπαραίτητο, ἀγαπητέ, νὰ ἐντάξω σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἐπιστολὴ καὶ τὰ ἀκόλουθα, ὥστε αὐτὸς ποὺ θὰ τὰ διαβάζει νὰ παρακαλεῖ τὸν Κύριο γιὰ μένα τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ καταντροπιασμένο ἀπὸ τὰ ἔργα μου, γιὰ νὰ μοῦ χαρίσει ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ ἔτσι νὰ κάνω καρπὸ εὐάρεστο σ’ αὐτόν, προτοῦ νὰ ἔρθει τὸ φοβερὸ πρόσταγμα ποὺ θὰ προστάξει νὰ πάρουν τὴν ψυχή μου ἀπὸ τὸ σῶμα μου• τότε θὰ λειώσει κάθε ἀνθρώπινο περίβλημα. Ἀλίμονο τότε σ’ αὐτὸν ποὺ ἀντιτάχθηκε στὸν Κύριο τὸν Θεό μας, καὶ δὲ μετανόησε. Διότι τότε θὰ ζητᾶ νὰ βρεῖ τὸν καιρὸ ποὺ ἔχασε ἀπὸ ἀμέλεια, καὶ δὲ θὰ τὸν βρεῖ. Ἄς κλάψουμε λοιπὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μας, γιὰ νὰ βροῦμε ἔλεος ἀπό αὐτόν. Ὅσο ἔχουμε καιρό, ἄς λυπηθοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ ἂς ἐξιλεώσουμε τὸν Κύριο. Ὁ ἀγώνας μας δὲ γίνεται γιὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα κι ἂν ἀκόμη χάσει κανείς, μπορεῖ πάλι νὰ ἀποκτήσει ἄλλα στὴ θέση τους. Ὁ κίνδυνος εἶναι γιὰ τὴν ψυχή μας, τὴν ὁποία ἂν τὴν χάσουμε, δὲν μποροῦμε πιὰ νὰ τὴν ξαναβροῦμε, σύμφωνα μ’ αὐτὸ ποῦ ἔχει γραφεῖ· Τί θὰ ὠφεληθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν κερδίσει ὅλο τὸν κόσμο, χάσει ὅμως τὴν ψυχή του; Ἢ τί θὰ δώσει ὁ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν ψυχή του; Διότι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ ἔρθει μὲ ὅλη τὴ δόξα του, καὶ τότε θὰ ἀνταμείψει τὸν καθένα ἀνάλογα μὲ τὰ ἔργα του.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)