Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

images57

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Τέταρτη παραίνεση (δ)

    «Ἄς ἀποκτήσουμε λοιπὸν ἑκούσιο πόνο καὶ αὐτοθέλητη ὑπομονή, ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, καὶ ἂς μὴν παραμελήσουμε τὴν ὑπομονὴ τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴν ἐγκράτεια, τὴ συμπάθεια• καὶ συμπάθεια λέω ὄχι τὸ νὰ συνεργασθεῖς μὲ τὸν πλησίον σου γιὰ νὰ κάνετε τὸ κακό, ἀλλά νὰ βοηθήσεις τὸν ἀδελφὸ στὰ πνευματικά, ὤστε νὰ ἀποκτήσει κατάνυξη καὶ δάκρυα. Καὶ ἂν ἀκόμη δὲν ὑπάρχουν τὰ φανερὰ δάκρυα, ἄς παραμένει ὅμως ἡ συντριβὴ τῆς καρδιᾶς, γιὰ τὸ λόγο ὅτι καὶ στὰ δάκρυα ὑπάρχει διαφορά. Μακάριος μάλιστα εἶναι ἐκεῖνος ποὺ βλέπει μέσα στὴν ψυχὴ του τὸν Κύριο, καὶ χύνει τὴ δοξολογία του μὲ κλαυθμὸ μπροστὰ στὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, διότι ἡ προσευχή του θὰ εἰσακουσθεῖ. Σοῦ δίνω καὶ ἄλλη συμβουλὴ ἐν Κυρίῳ, ὡς ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ σωθεῖ• ὅταν λοιπὸν σηκωθεῖς ἀπὸ πλούσια τράπεζα, μὴν περιφέρεσαι στὰ κελλιά, ἀλλά ἡσύχαζε στὸ δικό σου κελλί- διότι ὁ Διάβολος ἐξαπάτησε πολλοὺς μὲ τὸ κρασί. Γι’ αὐτὸ λοιπόν, τὸ νὰ ἐπισκεφθεῖς ἄλλο κελλί, ὅταν σηκωθεῖς ἀπὸ πλούσια τράπεζα, εἶναι σημάδι ὅτι δὲν ἔχεις φόβο Θεοῦ καὶ ὅτι ἡ καρδιά σου ἔχει διαστραφεῖ• διότι ἀπό τέτοιες συναναστροφὲς προξενοῦνται  πτώσεις ψυχῶν, καὶ μάλιστα ὅταν ἀδρανεῖ καὶ δὲν τιμωρεῖ τὸ ραβδὶ τοῦ ἡγουμένου. Γιατί, ἐκεῖνοι ποὺ δὲ θέλουν νὰ χαλιναγωγοῦν τὴ διάνοιά τους μὲ τὸν θεῖο φόβο, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἀνθρώπινο φόβο, γιὰ νὰ ἀπομακρύνονται ἀπό τὰ ἀνώφελα πράγματα, ἐξαναγκασμένοι ἀπό τὸ φόβο αὐτό, ὅπως. συνετίζεται ἕνας δοῦλος ἐξαιτίας τῆς αὐστηρότητας τοῦ κυρίου του.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)