Τὸ ἀπάνθρωπο πρόσωπο τοῦ Ἰσλὰμ

«Ἕνα περιστατικὸ ἀπίστευτης γριότητας, μθύμα να φτάχρονο γοράκι, ἔλαβε χώρα στΚάρντιφ τς ΟαλίαςἩ 32χρονη Sara Ege (…) χτύπησε μέχρι θανάτου τὸ γιό της καὶ στὴ συνέχεια ἔβαλε φωτιὰ στὸ σπίτι της καὶ ἔκαψε τὸ ἄψυχο κορμί του, σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ἐξαφανίσει τὰ ἴχνη τῆς ἀποτρόπαιης πράξης της. Ἀρχικὰ ὅλοι πίστευαν ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἕνα τραγικὸ δυστύχημα, ἔπειτα ὅμως ἀπὸ τὴν ἰατροδικαστικὴ ἐξέταση διαπιστώθηκε ὅτι τὸ παιδὶ εἶχε πεθάνει πρὶν ξεσπάσει ἡ πυρκαγιά. Ὁ λόγος ποὺ ὁδήγησε τὴ γυναίκα στὸ νὰ σκοτώσει τὸ γιό της ἦταν ὅτι ὁ Yaseen Ali δὲν μποροῦσε νὰ ἀποστηθίσει τὸ Κοράνι. Μάλιστα δὲν δίστασε νὰ ἀποκαλύψει στοὺς ἀστυνομικοὺς τὶς σκληρὲς μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὅταν ἤθελε νὰ τὸν τιμωρήσει. Ὅπως εἶπε, τὸν ἔδερνε μὲ σφυρί, μὲ πλάστη, τοῦ ἔδινε μπουνιές, τὸν κλείδωνε στὸ ὑπόγειο καὶ τὸν ἔδενε στὴν πόρτα. Ἡ Sara καὶ ὁ σύζυγός της ἤθελαν νά κάνουν τὸ γιό τους ‘‘Hafi z’’ – πρόκειται γιὰ ἕναν τίτλο ποὺ δίνεται σὲ ὅσους ξέρουν ἀπ’ ἔξω τὸ Κοράνι – καὶ τὸν ἀνάγκαζαν νὰ μαθαίνει κατὰ λέξη 35 σελίδες ἀπὸ τὸ Κοράνι κάθε μήνα. Ἐκεῖνος ὅμως προτιμοῦσε νὰ παίζει μὲ τοὺς φίλους του…» («Thebest.gr» 3-11-2012). Ἡ παραπάνω εἴδηση, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀρχικὰ στὴν ἀγγλικὴ ἐφημερίδα «Daily Mail», μᾶς δείχνει γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸν ἀπάνθρωπο χαρακτήρα τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας. Εἶναι φανερὸ ὅτι γιὰ τοὺς φανατικοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Μωάμεθ τὰ φυσικὰ αἰσθήματα τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιά τους ἐξαφανίζονται, δίνοντας τὴ θέση τους στὴ βαρβαρότητα καὶ τὸν καταναγκασμὸ μέχρι θανάτου. Ἑπομένως δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος γιὰ συμφιλίωση τῶν μουσουλμάνων μὲ τὸν κοινωνικό τους περίγυρο στὶς πολιτισμένες χῶρες. Πότε ἐπιτέλους θὰ τὰ κατανοήσουν αὐτὰ τόσο οἱ δικοί μας ὅσο καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ ὑποστηρικτὲς τῆς «ἀνεκτικότητας» ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς φανατικοὺς μωαμεθανούς;