Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

images42

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
 Δέυτερη παραίνεση (α)

    «Πρέπει νὰ προσέχουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀπό κακὴ συμβουλή. Διότι, ὅπως ἀκριβῶς δυὸ ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι ντυμένοι λαμπρά, βαδίζουν συγχρόνως στὴν ἀγορά, καὶ ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς, ἐπειδὴ δὲν πρόσεχε τὸν ἑαυτό του, σκόνταψε καὶ ἔπεσε στὴ λάσπη καὶ κατέστρεψε τελείως τὴν ὑπέροχη στολή του, καὶ τὸν κινεῖ ὁ φθόνος νὰ ρίξει στὸ βοῦρκο τὸν πλησίον του, γιὰ νὰ μὴν εἶναι ἄπρεπα ντυμένος μόνο αὐτός, ἔτσι καὶ ἐδῶ, αὐτοὶ ποὺ ἔχασαν τὴν ἀρετὴ προσπαθοῦν νὰ ρίξουν κάτω τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ μὴν εἶναι μόνοι τους μέσα στὴν ἀπρέπεια. Λένε ταπεινὰ λόγια καὶ ἀπαντοῦν μὲ γλυκὸ τρόπο, γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν ἀπό τὴ σωφροσύνη καὶ νὰ βυθίσουν στὶς ἁμαρτίες τοὺς ἀκροατές τους. Καὶ δὲν ντρέπονται ποὺ κάνουν τὶς αἰσχρὲς πράξεις, ἀλλά ἀπεναντίας παρακινοῦν τὸν πλησίον τους καὶ τοῦ λένε: «Γιατί μᾶς ἀποστρέφεσαι; Μᾶς κατακρίνεις, ἐπειδὴ εἴμαστε ἁμαρτωλοί; Ὁ τάδε καὶ ὁ τάδε, οἱ φημισμένοι, δὲν κάνουν τὰ ἴδια; Δὲν ξέρεις ὅτι αὐτὸ τὸ πράγμα εἶναι, πέσε καὶ σηκώσου;». Καὶ μάλιστα δὲν ντρέπονται νὰ τὰ λένε αὐτά. Μὲ ρωτᾶς γιὰ ποιὸ λόγο; Διότι οἱ ἴδιοι ἔπεσαν καὶ δὲ θέλουν νὰ σηκωθοῦν ἀπεναντίας μάλιστα προξενοῦν σκάνδαλα στοὺς πολλοὺς καὶ πτώση καὶ καταστροφή• καὶ ὁ Διάβολος τοὺς χρησιμοποιεῖ σὰν δόλωμα στὸ ἀγκίστρι του. Μερικὲς φορὲς ἀρχίζουν νὰ διαστρεβλώνουν καὶ τοὺς ἁγίους Προφῆτες, γιὰ νὰ ἐξαπατήσουν τὶς ἀστήρικτες ψυχές. Διεστραμμένη καρδιὰ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Στόμα γεμάτο ἀπό κακία καὶ δόλο. Λαρύγγι ποὺ εἶναι ἀνοικτὸς τάφος, ἕτοιμος νὰ καταστρέψει αὐτοὺς ποὺ πέφτουν μέσα. Δίκαια παραδίδονται σὲ ἐπαίσχυντα πάθη, διότι ἀπαρνήθηκαν τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς θὰ τοὺς διώξει ἔξω ἀπό τὴ βασιλεία του, ἐξαιτίας τῶν πολλῶν τους ἀσεβειῶν, ἐπειδὴ δὲ φοβήθηκαν τὸν Θεό, οὔτε προτίμησαν τὴν εὐλάβεια τῶν Χριστιανῶν, μὲ τὸ νὰ ἐξαπατοῦν τὶς ψυχὲς τῶν νέων.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)