Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

images76

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Νὰ προσευχόμαστε γιὰ ὅλα ὅσα ἔχουμε ἀνάγκη (δ)

    «Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κύριος φροντίζει ὅλους τούς δι¬καίους ἀνθρώπους, μᾶς τὸ λέει καὶ ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαβίδ, γιὰ παράδειγμα· «Ὀφθαλμοί Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν» (Ψα. 33, 16). «Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβούμενους αὐτόν» (Ψα. 102, 17). Ὁ ἐλεήμων Κύριος προστατεύει τὸ καλό· «Φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει» (Ψα. 144, 20). «Φυλάσσει Κύριος»,  καθαρὰ τὸ λέει ὁ ψαλμός.
    Τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ θεῖος ἀπόστολος Πέτρος, λέγοντας· «Οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ρύεσθαί, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν» (Β’ Πέ. 2, 9). Ὅλα τὰ γνωρίζει ὁ Κύριος καὶ ὅλα τὰ οἰκονομεῖ. Γνωρίζει ὅτι οἱ καθημερινές μας ἀνάγκες καὶ οἱ θλίψεις ἔχουν σημασία, μεγάλη σημα¬σία, γιὰ τὴν πνευματική μας ζωὴ καὶ γι’ αὐτὸ καμμία, ἀκόμα καὶ ἡ πιὸ μικρὴ ἀνάγκη, θλίψη ἤ στενοχώρια μας δὲν ἀφήνει τὸν Θεὸ ἀδιάφορο καὶ δὲν μένει ἔξω ἀπὸ τὴν θεία πρόνοια. Γι’ αὐτὸ νὰ παρακαλᾶμε πάντα τὸν Θεὸ γιὰ ὅλα ὅσα χρειαζόμαστε χωρὶς κανένα δισταγμό, καὶ χωρὶς νὰ ἔχουμε μέσα μας τὸν λογισμὸ ὅτι δὲν ταιριάζει στὴν μεγαλοσύνη τοῦ Θεοῦ, νὰ Τὸν παρακαλᾶμε γιὰ τὶς δικές μας καθημερινὲς ἀνάγκες. Σὰν τὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ ἁπλώνουμε πάντα τὰ χέρια μας πρὸς τὸν Θεὸ ζητώντας τὰ ὅλα χωρὶς νὰ διστάζουμε. Μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ εὐπιστία ποὺ ἔχουν τὰ παιδιά, νὰ περιμένουμε τὴν βοήθειά του, ἄν, βέβαια, αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημά του. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)