Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

images74

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Νὰ προσευχόμαστε γιὰ ὅλα ὅσα ἔχουμε ἀνάγκη (β)

    «Ἂν τὰ ἄλογα ζῶα ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς καὶ αὐτὰ ζοῦν καὶ ὑπάρχουν χάρη σ’ Αὐτόν, τότε πὼς μπορεῖ νὰ μᾶς ἔρ-χεται ἡ σκέψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος, τὸ ἀνώτατο αὐτὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, στερεῖται τῆς πρόνοιας καὶ τῆς ἀγάπης του; Ἀσφαλῶς ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν φροντίζει, διότι αὐτὸς δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσίν του, πράγμα ποὺ τοῦ δίνει μεγάλη ἀξία. Ὁ Κύριος προνοεῖ γιὰ τὸν καθένα ἀπό μας καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἔθνη καὶ τὰ κράτη συνολικά. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ κάθε ἄνθρωπο ἕνα ἄγγελο φύλακα, ὁ ὁποῖος ἀνά πᾶσα ὥρα τὸν κατευθύνει στὴν ὁδὸ τῆς δικαιοσύνης καὶ τὸν προστατεύει ἀπό κακό. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ σκεφτόμαστε ὅτι ὁ Θεὸς ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς ἀνάγκες μας; Ὅλα στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου  οἱ καθημερινές του φροντίδες, οἱ διάφορες θλίψεις καὶ ταλαιπωρίες, οἱ ἀνάγκες ποὺ ἔχει, ἀκόμα καὶ οἱ πιὸ μικρές, εἶναι ἀναπόσπαστα ἑνωμένες μὲ τὴν πνευματική του ζωὴ καὶ τὴν ἐπηρεάζουν σημαντικά. Καὶ ἂν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα, τότε ὅλα αὐτὰ ἔχουν σημασία στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ καθαρότητα τοῦ ὅλου ἀνθρώπου.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)