Δευτέρα 29 Ὀκτωβρίου 2012

images45

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Κάλεσμα στό γαμήλιο δεῖπνο (β)

    “Ἀρνήθηκαν λοιπόν, προβάλλοντας ὡς δικαιολογία τίς ἀπασχολήσεις τους. Βρέθηκαν ὅμως καί μερικοί πού ταπείνωσαν τούς ἀπεσταλμένους τοῦ βασιλιᾶ καί κάποιους ἀπ’ αὐτούς φόνευσαν. Αὐτοί ἦταν οἱ ἡγέτες τοῦ ἰουδαικοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι ὕβριζαν καί λιθοβολοῦσαν τούς προφῆτες, πού μέ τό κήρυγμά τους τούς καλοῦσαν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
      Οἱ δοῦλοι ὅταν ἐπέστρεψαν εἶπαν στόν βασιλιά ὅτι δέν ὑπάρχει κανείς πού νά ἤθελε νά πάει στούς γάμους τοῦ υἱοῦ του. Τοῦ διηγήθηκαν ἐπίσης τίς κακοποιήσεις πού ὑπέστησαν καί τούς φόνους μερικῶν δούλων. Ὁ βασιλιάς ὀργίστηκε καί ἔστειλε τό στρατό του γιά νά καταστρέψει ἐκείνη τήν πόλη. Ἡ παραβολή αὐτή πραγματοποιήθηκε στήν ἱστορία· ὁ Θεός ἐπέτρεψε τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ γιά τίς ἁμαρτίες τῶν Ἰουδαίων πού σταύρωσαν τόν Υἱό του. Τό 70 μ.Χ. οἱ Ρωμαῖοι μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Βεσπασιανό καί τόν υἱό του τόν Τίτο πολιόρκησαν τήν πόλη. Ἡ πολιορκία αὐτή ἦταν κάτι τό πολύ φρικτό καί, ὅταν διαβάζει κανείς τίς ἱστορικές πηγές, πού τήν περιγράφουν, ἀνατριχιάζει. Οἱ ἄνθρωποι ἔτρωγαν τήν σάρκα τῶν συνανθρώπων τους, οἱ μητέρες ἔβραζαν τά μικρά τους παιδιά καί τά ἔτρωγαν. Ὤ, τί φρίκη. Ἡ πόλη Ἱερουσαλήμ ἰσοπεδώθηκε μαζί μέ τόν περίφημο ναό της.
      Ὅπως βλέπουμε ὁ λόγος τῆς παραβολῆς ἔγινε πραγματικότητα. Τί κάνει λοιπόν μετά ὁ βασιλιάς; Στέλνει ξανά τούς ὑπηρέτες του. Αὐτή τή φορά ὅμως ὄχι στούς πλούσιους καί τούς ἡγέτες τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Οἱ δοῦλοι του πηγαίνουν στούς δρόμους καί τά σταυροδρόμια καί μαζεύουν ὅλους ὅσους βρίσκουν ἐκεῖ – φτωχούς καί ἀνάπηρους, κακούς καί ἀγαθούς.
       Καί γέμισε ἡ αἴθουσα τοῦ γάμου ἀπό φιλοξενουμένους. Ὅλοι αὐτοί ἦταν ἄνθρωποι φτωχοί καί ἁπλοί. Τέτοιους ἀνθρώπους κάλεσε ὁ Κύριος νά Τόν ἀκολουθήσουν. Τέτοιοι ἦταν καί οἱ ἀπόστολοί του. Ὅ Χριστός πάντα προτιμοῦσε τούς ἀνθρώπους πού οἱ ἄλλοι τούς περιφρονοῦσαν τούς τελῶνες πού τούς μισοῦσε πολύ ὁ λαός, γιατί ἔκαναν πολλές ἀδικίες, καί τίς πόρνες. Τίς πόρνες πού τοῦ ἐπλεναν τά πόδια καί τά σκούπιζαν μέ τά μαλλιά τους. Μέ τέτοιους ἀνθρώπους συναναστρεφόταν καί συνδειπνοῦσε ὁ Χριστός καί τέτοιους κάλεσε ὁ βασιλιάς τῆς παραβολῆς στό γαμήλιο δεῖπνο τοῦ υἱοῦ του.” (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)