Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου 2012

images30

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῳ ἐστι» (β)

    Ὅταν ὁ τσάρος Ἰωάννης ὁ Τρομερὸς πῆγε στὸ Νόβγκοροντ μὲ σκοπὸ νὰ τιμωρήσει σκληρὰ τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως, τὸν πλησίασε ἐκεῖ ἕνας διὰ Χριστὸν σαλὸς Νικόλαος καὶ τοῦ ἔδωσε ἕνα κομμάτι ὠμὸ κρέας.
     Εἶμαι ὀρθόδοξος καὶ δὲν τρώω κρέας τὴν Μεγάλη Σαρακοστή, τοῦ εἶπε ὁ τσάρος.
Δὲν τρῶς κρέας, τοῦ ἀπάντησε ὁ σαλός, ἀλλὰ κάνεις κάτι πολὺ χειρότερο· πίνεις τὸ αἷμα τῶν χριστιανῶν. 
     Πολλὰ καὶ μεγάλα θαύματα ἔκανε καὶ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ὁ ἅγιος Βασίλειος τῆς Μόσχας. Τὸν τιμοῦσε πολὺ ὁ τσάρος Ἰωάννης ὁ Τρομερὸς καὶ τὸν καλοῦσε συχνὰ στὸ τραπέζι. Μιὰ φορά ὅταν ὁ σαλὸς γευμάτιζε μαζὶ μὲ τὸν τσάρο τοῦ ἔφεραν ἕνα ποτήρι κρασί. Ἐκεῖνος δὲν τὸ ἤπιε, ἀλλά τὸ ἔριξε κάτω στὸ πάτωμα. Τοῦ ἔφεραν ἕνα δεύτερο, τὸ ἔριξε καὶ αὐτό. Τὸ ἴδιο καὶ τὸ τρίτο. Ὁ Τρομερὸς θύμωσε καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν Βασίλειο ἐξηγήσεις, γιατί δὲν πίνει κρασὶ ποὺ τοῦ προσφέρει ὁ τσάρος.
      Σβήνω τὴν πυρκαγιὰ στὸ Μεγάλο Νόβγκοροντ. 
     Πραγματικὰ αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὸ Νόβγκοροντ μαινόταν μεγάλη πυρκαγιὰ ποὺ κατέστρεψε σχεδὸν ὅλη τὴν πόλη. 
     Αὐτοί, λοιπόν, ἦταν οἱ διὰ Χριστὸν σαλοί, ἄνθρωποι ποὺ προτιμοῦσαν νὰ εἶναι παράφρονες στὰ μάτια τοῦ κόσμου. Πόση ἀξία ἔχει ἡ σοφία τοῦ κόσμου  ἡ δική μας σοφία, ἡ σοφία τῶν φιλοσόφων καὶ τῶν πολιτικῶν; Οἱ φιλόσοφοι ἦταν πραγματικὰ ἄνθρωποι βαθειᾶς σκέψεως καὶ οἱ θεωρίες τοὺς πολλὲς φορὲς εἶναι καταπληκτικές. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ μεγάλοι ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἔρευνά τους προχώρησαν πολὺ στὴν ἐπίγνωση τῶν μυστικῶν τῆς ὑπάρξεως. Καὶ ὅμως ἡ σοφία αὐτὴ τοῦ κόσμου κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο εἶναι «μωρία παρὰ τῷ Θεῷ». «Ὁ Θεὸς πιάνει τοὺς σοφοὺς στὴν πανουργία τους».» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)