Παρασκευή 12 Ὀκτωβρίου 2012

images28

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Πῶς ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρη στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου (β)

    Ὁ Κύριος εἶναι μακρόθυμος, ἀνέχεται τὰ σκέυη ὀργῆς καὶ ὑπομένει τοὺς ἀσεβεῖς ποὺ Τὸν βλασφημοῦν. Θὰ τοὺς ὑπομένει μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς φοβερᾶς Κρίσεως. Δὲν θέλει γιὰ τὶς ἁμαρτίες πολλῶν νὰ καταστρέψει ὅλο τὸν λαό. Ὑπομένει, καὶ ἀφήνει τὰ ζιζάνια νὰ μεγαλώνουν μαζὶ μὲ τὸ σιτάρι. Τὸ τέλος τῶν ζιζανίων στὴ φοβερὰ Κρίση θὰ εἶναι πραγματικὰ τρομερό. Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ γεμάτοι ὀργὴ θὰ τὰ μαζέψουν καὶ θὰ τὰ κάψουν στὸ αἰώνιο πῦρ. 
    Νὰ τὸ θυμόμαστε αὐτό. Ὁ Κύριος εἶναι μακρόθυμος, ἀφήνει τὰ ζιζάνια νὰ μεγαλώνουν μαζὶ μὲ τὸ σιτάρι. Θὰ ἔλθει ὅμως ἡ ὥρα τῆς Κρίσεως καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ θὰ ξεσπάσει ἐπάνω στὰ σκεύη τῆς ὀργῆς. Μὲ αὐτὴ τὴν παραβολὴ ὁ Κύριος, δίνει τὴν εἰκόνα τῆς κοινῆς Κρίσεως, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ ἔλθει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δείχνει πῶς ὡριμάζει τὸ σιτάρι μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς φοβερᾶς Κρίσεως, ὅταν τὰ ζιζάνια θὰ καοῦν στὸ αἰώνιο πῦρ καὶ οἱ δίκαιοι θὰ λάμψουν σὰν τὸν ἥλιο στὴν Βασιλεία τοῦ Πατέρα τους. 
    Στὴ συνέχεια ὁ Κύριος παρομοιάζει τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ σπόρο τοῦ σιναπιοῦ, στὴν μία παραβολή, καὶ μὲ τὸ προζύμι, στὴν ἄλλη. Οἱ δυὸ αὐτὲς παραβολές μᾶς φανερώνουν τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ στὴν καρδιὰ ὁρισμένων ἀνθρώπων. Σπέρνεται ἕνας πολὺ μικρὸς σπόρος τοῦ σιναπιοῦ καὶ ὁ Κύριος μὲ τοὺς τρόπους, ποὺ μόνο Αὐτὸς γνωρίζει, τὸ κάνει ἕνα μεγάλο θάμνο. Ἕνα μικρὸ κομμάτι προζύμι ἀνακατεύεται μὲ ἀλεύρι καὶ ζυμώνεται ὅλο.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)