Τρίτη 24 Ἰουλίου 2012

images2

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Αὕτη ἐστὶν ἡ  νίκη ἡ  νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ  πίστις ἡμῶν» (β)

    «Μὲ κανέναν δὲν πολεμήσαμε ἀλλά νικήσαμε τὸν κόσμο. Ποιὸ ὅπλο ἔδωσε τὴν νίκη στὴν πίστη μας; Νίκησε, πραγματικὰ νίκησε, χωρὶς ἐπιδρομὲς καὶ ἐξεγέρσεις, χωρὶς νὰ ἐχθρεύεται. Νίκησε μὲ τὴν πραότηυα, τὴν γαλήνη καὶ τὴν ἀγάπη της, διότι δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο δύναμη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συγκριθεῖ μὲ τὴν δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ταπεινώσεως. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ  ταπείνωση εἶναι δύναμη μεγάλη. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ  ταπείνωση δὲν μισοῦσαν καὶ δὲν πολεμοῦσαν καὶ ὅμως νίκησαν.
    Ἀναπέμπουμε στὸν Θεὸ τὶς εὐχές μας, ἡ  καρδιὰ μας εἶναι γεμάτη μὲ φλογερὴ πίστη καὶ φλέγεται ἀπὸ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Παντοῦ διακηρύσσουμε ἀγάπη, τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τὸ κήρυγμά μας εἶναι εἰρηνικὸ καὶ ὄχι μαχητικό. Αὐτὴ ἡ  ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, αὐτὴ νίκησε τὸν κόσμο. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν περιορίζεται στοὺς τοίχους τοῦ ναοῦ μας. Ἡ ἀόρατη δύναμη τῆς ἐπεκτείνεται παντοῦ, ὅπως τὰ ραδιοκύματα ἐπεκτείνονται παντοῦ στὴν ἀτμόσφαιρα. Ἔτσι καὶ ἡ  ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ  πίστη μας παντοῦ ἐνεργοῦν, τὰ πάντα νικᾶνε καὶ τὰ πάντα αἰχμαλωτίζουν στὴν ἀγάπη. Μὲ τόν κόσμο δὲν πολεμούσαμε καὶ δὲν εἴχαμε μίσος ἐναντίον του. Δὲν ἐξεγειρόμασταν κατὰ τοῦ κόσμου. Μολονότι μας θεωροῦν καὶ μᾶς ὀνομάζουν ἐχθρούς, δὲν εἴμαστε ἐχθροί. Τὴ δική μας ὁδό ἀκολουθοῦμε μονάχα, τήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ. Δὲν φταῖμε ὅτι οἱ ἄλλοι δὲν τὴν ἀκολουθοῦν μαζί μας καὶ τὴν ἔχουν ἀρνηθεῖ.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)