Παρασκευή 6 Ἰουλίου 2012

images87

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τύφλωση γίνεται σταδιακὰ (γ)

    «Σιγά σιγά ἀποκαλύπτει ὁ Κύριος στὸν ἄνθρωπο αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ τοῦ ἀποκαλύψει. Ἀργὰ καὶ σταδιακὰ καὶ πάντα σύμφωνα μὲ τὸν κόπο ποὺ καταβάλλει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Πολὺ ἱδρώτα πρέπει νὰ χύσει κανεὶς γιὰ νὰ λάβει ἀπό τὸν Χριστὸ αὐτὴ τὴν δωρεὰ καὶ νὰ ἀποκτήσει τὴν πνευματικὴ ὅραση. Πρέπει ἀκούραστα νὰ Τὸν ἱκετεύει καὶ νὰ ζητᾶ τὴν βοήθειά Του. Πρέπει νὰ καθαρίζει τὸν ἑαυτό του μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία καὶ νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τότε, σύμφωνα μὲ τὸ μέτρο τῆς καθαρότητας τῆς καρδιᾶς του, τοῦ χαρίζει ὁ Θεὸς τὴν ὅραση. Ἀργά, τρομερὰ ἀργά, προχωράει ἡ διαδικασία τῆς πνευματικῆς ἀνάπτυξης.
    Οἱ ἄνθρωποι στὴν πλειοψηφία τους δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ἡ πνευματικὴ ὅραση καὶ δὲν τὴν ἀναζητοῦν. Οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ τὴν ξαναποκτοῦν σταδιακὰ καὶ πάντα σύμφωνα μὲ τὸ μέτρο τῆς προσπάθειας ποὺ καταβάλλουν. Ἂν εἶναι συνεπεῖς καὶ παραμένουν σταθεροὶ καὶ ἀκλόνητοι στὴν προσπάθεια ποὺ κάνουν τότε ἡ διαδικασία προχωράει καὶ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς ἀνοίγουν ὅλο καὶ περισσότερο. Οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἔφταναν σὲ πολὺ μεγάλο μέτρο τῆς πνευματικῆς τελειότητας. Δὲν συγκρίνεται ἡ δύναμη τῆς πνευματικῆς ὁράσεως ποὺ ἔχουν οἱ μεγάλοι ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, ὅπως λόγου χάρη ὁ Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ καὶ ὁ Σέργιος τοῦ Ράντονεζ, μ’  αὐτὴ ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ χριστιανοί.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)