Σάββατο 30 Ἰουνίου 2012

images81

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Πῶς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστὸ» (γ)

    «Ἄλλος ἤθελε νὰ ἀκολουθήσει τὸν Κύριο ἀλλὰ ζήτησε πρῶτα νὰ ἀποχαιρετήσει τοὺς δικούς του. Ἡ καρδιὰ του διψοῦσε τὸν Κύριο ἀλλὰ διάφορες φροντίδες καὶ ἡ προσκόλληση στὴν οἰκογένεια τὸν ἀνάγκαζαν νὰ κοιτάζει πρὸς τὰ πίσω. «Οὐδεὶς ἐπιβαλών τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’  ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Λκ. 9, 62). Ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὁποῖος βάζει τὸ χέρι του στὸ ἀλέτρι γιὰ νὰ ὀργώνει τὸ χωράφι ποὺ τοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεός, ὅπου φυτρώνει ὁ σπόρος τῆς ἀλήθειας δὲν πρέπει νὰ κοιτάζει πρὸς τὰ πίσω. Ὁ νοῦς του πρέπει νὰ εἶναι προσηλωμένος στὸν Θεό. Εἶναι ἀνεπίτρεπτο γι’  αὐτὸν νὰ κοιτάζει πρὸς τὰ πίσω, νὰ νοσταλγεῖ τὴν προηγούμενη ζωή του καὶ αὐτὰ ποὺ ἄφησε στὸν κόσμο. Ἔφυγες ἀπὸ τὸν κόσμο, τότε νὰ μὴν τὸν σκέφτεσαι.
    Νὰ ἀγαπήσεις τὸν Κύριο μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου, νὰ μὴν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν κόσμο. Μὴν γυρίζεις τὴ σκέψη σου πίσω, μὴν σκέφτεσαι τὸ παρελθόν, ὅταν ὁ νοῦς σου ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἡ μοναδική σου μέριμνα ἦταν πὼς νὰ περνᾶς καλά. Ξέχνα τὰ περασμένα χρόνια, νὰ μὴν ξεχάσεις ὅμως νὰ ἀπαρνηθεῖς τὰ νεκρὰ ἔργα ποὺ εἶχες κάνει τότε. Ποτὲ νὰ μὴν λές·  ἄς κάνω σήμερα αὐτὸ ποὺ μοῦ ἀρέσει καὶ ἀπό αὔριο θ’  ἀρχίσω τὴν καινούρια ζωή. Μ’  αὐτὴ τὴ λογικὴ δὲν μπορεῖς νὰ ἀκολουθήσεις τὸν Χριστό. Αὔριο πάλι θὰ πεῖς τὸ ἴδιο, θὰ ἀνακαλέσεις στὸ νοῦ σου τὶς εἰκόνες ἀπό τὴν προηγούμενη ζωὴ καὶ θὰ ἀφήσεις τὴν καινούρια ζωὴ γιὰ αὔριο. Ἡ συνείδησή σου θὰ σὲ τύπτει καὶ θὰ σοῦ λέει·  ἄφησε ἀμέσως. Ἂν δὲν ὑπακούσεις ἡ φωνή της θὰ κλείσει καὶ αὐτὸ ποὺ τόσες φορὲς ἄφηνες γιὰ αὔριο θὰ τὸ ἀφήσεις γιὰ πάντα. Καὶ δὲν θὰ ξεχάσεις αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεχάσεις.
    Εἶπε, λοιπόν, ὁ Κύριος ὅτι αὐτὸς ποὺ βάζει τὸ χέρι του στὸ ἀλέτρι καὶ κοιτάζει πίσω, δὲν εἶναι κατάλληλος γιὰ τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ποὺ ἔβαλε τὸ χέρι του στὸ ἀλέτρι ἄς μὴν κοιτάζει πίσω ἀλλὰ μπροστά, μόνο μπροστὰ καὶ μὲ τὴν καρδιὰ ἀφιερωμένη στὸν Θεὸ νὰ ἀκολουθεῖ τὸν Χριστό. Βιαστεῖτε, σπεῦστε νὰ ἀκολουθήσετε τὸν Χριστό. Ἡ ζωή μας εἶναι πολὺ σύντομη, γι’  αὐτὸ σπεῦστε νὰ ἀκολουθήσετε τὸν Χριστό. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)